(13.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Tím pádem považuji tento bod za vyřešený a tím pádem ho končím a otevřu další bod a tím je bod číslo

114.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 108 ze dne 28. dubna tohoto roku. Izde prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a konstatuji, že tím předchozím bodem jsme se posunuli v proceduře o krok dál. My jsme na volební komisi předevčírem v úterý přijali dvě usnesení. Již zmíněné usnesení č. 108, kde jsme brali na vědomí teď provedené návrhy na odvolání, a pak také usnesení č. 107, které standardně popisuje návrh na rezignaci a poté novou nominaci do jednoho z výborů. Opět se to tedy týká poslaneckého klubu hnutí Úsvit.

V tuto chvíli tedy můžeme na uvolněná místa zvolit nově navržené poslance. Prosím, pane předsedo, abyste i k tomuto bodu formálně otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tedy otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho v tento moment neeviduji. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu a předávám slovo předsedovi komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ta hlasování by měla být ještě dvě. Nejprve, pane předsedající, poprosím, abyste nechal hlasovat o navržené rezignaci. To je ona rezignace, která je po dohodě poslance i jeho vlastního klubu a je to návrh na rezignaci Marka Černocha ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Toto je vlastně poslední uvolnění místa.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě dám rovnou hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí rezignace poslance Marka Černocha, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 80, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak a teď jsme uvolnili všechna potřebná místa a můžeme je postupně obsadit. Já vás teď seznámím s obsahem onoho usnesení č. 107, co hnutí Úsvit navrhuje jako nové nominace. Do stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře teď po uvolnění ze strany Marka Černocha Úsvit navrhuje Janu Hnykovou. Dále do rozpočtového výboru Petra Adama. Do volebního výboru Jiřího Štětinu. Do organizačního výboru předsedu klubu Marka Černocha. Do hospodářského výboru Karla Fiedlera. Do výboru pro životní prostředí poslankyni Olgu Havlovou. Do zahraničního výboru Martina Lanka a konečně do stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ poslance Martina Lanka. Všechny tyto nominace jsou navrženy klubem hnutí Úsvit.

Opět můžeme hlasovat en bloc nebo po jménech. V rámci efektivity jako vždy navrhuji hlasování en bloc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda má někdo námitku proti postupu, že budeme hlasovat en bloc. Pan poslanec Koníček?

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já jsem upozorňoval na jednu věc, co se týká těch výborů. Ale tady je ještě druhá věc. Nemám nic proti panu poslanci Štětinovi, který je místopředsedou v mém výboru, ale jeho nominací už bude ve třetím výboru a to také jednací řád zakazuje! Takže bych poprosil, abychom postupovali jak v obsazování členů výborů, tak v těchto věcech v souladu s jednacím řádem. Prosím o jeho dodržování!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. My samozřejmě respektujeme návrhy ostatních klubů, nekádrujeme, nezpochybňujeme, nechceme, aby se to tak dělo i vůči nám. Nicméně dostali jsme se do prekérní situace, protože poslanec má právo být ve výboru. A já v tom návrhu neslyším ani jméno Fiala ani jméno Okamura. Ve kterém výboru tedy budou tito poslanci? se táži. Podle jakého návrhu? Nechci teď nic navrhovat, ale domnívám se, že teď je právě na řadě udělat ten přepočet, přepočítat tu tabulku, a teprve potom se s chladnou hlavou té věci ujmout znovu a zvolit. Do té doby se snad najde nějaké řešení. Proto si dovolím navrhnout v této chvíli přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, musím o něm dát hlasovat bez rozpravy. Tedy je zde návrh na přerušení tohoto bodu, jak zaznělo.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je přihlášeno 126 poslankyň a poslanců a v hlasování s pořadovým číslem 81 pro návrh bylo 116 poslanců, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a přerušuji projednání tohoto bodu.

 

Vracím se, tak jak bylo domluveno, a otevírám zpátky bod, který jsme přerušili, a to je

140.
Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj
k financování monitorovacího systému evropských fondů

Současně předávám řízení kolegovi Gazdíkovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máme před sebou v tomto bodu závěrečná slova, takže nejprve poprosím o závěrečné slovo paní ministryni, jestli má zájem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já bych chtěla jenom zmínit, že evropské fondy pro nás pro dalších deset let znamenají opravdu půlku našeho státního rozpočtu. Bez ohledu na to, jakým způsobem dopadne tento audit, naším cílem - mým cílem, mým osobním cílem a cílem i této vlády - je, aby ty fondy byly spuštěny a aby monitorovací systém především fungoval. Já se určitě chci postarat o to, aby monitorovací systém byl nadále funkční. On funkční je. Teď je připraven na ty výzvy, OP PIK je schválen. Do měsíce budou výzvy na podnikatele. Takže si myslím, že opravdu je v zájmu nás všech, abychom učinili všechno pro to, aby ty fondy byly spuštěny.

Máme i avíza ze strany Evropské komise, že v dalších dnech by měly být schvalovány ostatní operáky, a naše vláda sdělila, že všechny operační programy by měly být schváleny do června tohoto roku. Já vím, že poté - prostřednictvím pana předsedajícího si dovolím oslovit pana poslance Kalouska, který mi řekl, že když to nebude do června, tak pak mě bude grilovat. Ale já doufám, že to do června opravdu všechno bude.

Takže bych jenom chtěla zde vyzvat, že ty fondy jsou opravdu 50 % našeho rozpočtu a máme ještě deset let na to, abychom je byli schopni smysluplně využít. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. A nyní prosím pana navrhovatele o návrh jednotlivých usnesení.

 

Poslanec Petr Adam: Proceduru navrhnu asi tak, že zaznělo z pléna, že bychom měli jednotlivé body hlasovat jednotlivě. Proti tomu já nic nemám. Takže je budu postupně načítat a my o nich asi budeme asi rovnou moci hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Má někdo něco proti tomuto návrhu? Předpokládám, že ne. Prosím tedy, abyste načetl první návrh usnesení.

 

Poslanec Petr Adam: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby do 30 dnů vyšetřil odpovědnost za možnou škodu stovek milionů korun v kauze monitorovacího systému evropských fondů a informoval o výsledku tohoto vyšetřování Poslaneckou sněmovnu Parlamentu."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o prvním bodu usnesení tak, jak jej navrhl pan zpravodaj nebo navrhovatel.

Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 82, přihlášeno 115 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 40. Návrh nebyl přijat. Další návrh usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP