(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně, za vaši faktickou poznámku. Nyní v pořadí přihlášený pan poslanec Ondřej Benešík a dále s přednostním právem pan vicepremiér Babiš. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jenom krátká noticka na to, co říkal pan kolega Zahradník. Doufám, že účast na kulatém stolu bude hojná. Při přípravách, kdy jsme tento kulatý stůl chystali, skutečně se nemohu zbavit dojmu i jako komunální a regionální politik, že evropské financování bylo v České republice příliš bráno jako politikum. Skutečně jsem to vnímal tak, že čím hůře, tím lépe pro některé. O to jsem víc rád, že existují politici, a možná ne překvapivě, z komunální a regionální sféry vzrostlí, kteří to vnímají jako národní zájem. Benešík - lidovec, Zahradník - ODS, Černoch - Úsvit. Jenom věřím tomu, že se nám podaří minimalizovat škody, alespoň minimalizovat, které tady vznikly historicky, a že evropské financování bude více vnímáno jako národní zájem všech než jako politikum, kde často opravdu, tak jak jsem to řekl, čím hůře pro některé znamená tím lépe.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní požádám s přednostním právem pana vicepremiéra Babiše.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Mrzí mě, že většina lidí, kolegů, kteří tady vystoupili, mě neposlouchá. Znovu bych to přečetl. Kdybyste mohli teď poslouchat, přečetl bych vám to. Protože já jsem jasně řekl ve vystoupení, že to není spor Ministerstva financí a MMR. Není to audit Ministerstva financí, ale je to audit z pověření Evropské komise.

Co vy tady děláte, hlavně pan Kalousek? Vy ohrožujete těch 650 mld.! (Reakce vpravo.) Vy je ohrožujete, protože v minulosti za pana Kalouska ten auditní orgán, on ho pravděpodobně řídil, aby kryl ty různé korupční záležitosti v čerpání fondů. A co se potom stalo? Potom nám Evropská komise zastavila čerpání. Tak si vzpomeňte, že nám zastavila. A proč nám zastavila? No protože auditní orgán byl pod politickým vlivem, a jsou to peníze Evropské unie. Ne naše. Takže vám to znovu to přečtu.

Rád bych uvedl, že Ministerstvo financí, a tudíž ani já jako ministr financí nejsem oprávněn zasahovat do výkonu auditního orgánu. Za účelem zachování této nezávislosti není možné, abych prováděl takové posouzení, které by vyústilo ve změnu výsledku předběžného auditu. Nebo jste chtěli, abych já do toho zasáhl? To je nezávislý audit, dokonce ten auditor je nezávislý. Ani Wagenknecht nebyl ten auditor. Je to pod ním. Ale ten auditor to sám udělal a mně to vložil v pátek 10. 4. v 15.16 do EPD a moje asistentka to vytáhla až 13. 4.! Ani jsem ten audit neměl! Ani do něj nemůžu zasahovat!

Znovu opakuji, je lež, není to spor Ministerstva financí a MMR. Vy tady máte spor s Evropskou komisí. Upozorňuji vás, že ohrožujete svými vyjádřeními čerpání fondů. Vy tady říkáte, že auditní orgán, který pověřila Evropská komise, aby hlídal peníze Evropské komise, vy říkáte, že já to mám hodnotit? Já to nebudu hodnotit, protože na to nemám právo.

Takže ještě jednou, byl bych rád, kdybyste mě nevyzývali, že se k tomu mám vyjadřovat, protože já se k tomu vyjadřovat nebudu. A současně uvádím, že k posouzení předmětné věci dojde, a to v návaznosti na činnost příslušného orgánu Finanční správy, která je také nezávislá, případně ze strany orgánů činných v trestním řízení. Jakýkoli nestandardní zásah mé osoby jako ministra financí do auditních zpráv, případně snaha o jejich přehodnocování by s vysokou pravděpodobností byly vnímány jako politické zasahování do nezávislosti auditu. A to už jsme tu měli. My jsme měli audit na nemocnice, ministr s řediteli dělal tiskovku, a hned volali z Bruselu. Tak pokračujte. Ale vy ohrožujete peníze Bruselu. My ne!

Ten monitorovací systém, ano, já nevím, jestli byl cinknutý, nebo nebyl cinknutý. To musí říct policie, jestli byl cinknutý. Pokud byl cinknutý, tak to bylo pár týdnů před pádem Nečasovy vlády. My jsem to dostali a dneska auditní orgán má důvěru Evropské komise, na rozdíl od auditních orgánů, které tam byly předtím a z kterých rezultovalo zastavení těch fondů. Tak si vzpomeňte, jak to bylo.

Takže já zásadně odmítám a znovu opakuji, není to sport Ministerstva financí a MMR. Je to auditní orgán z příkazu Evropské komise, kontroluje peníze Evropské komise, MMR dalo výhradu a Evropská komise to posoudí. Já 11. května mám s komisařkou schůzku. Budu to s ní konzultovat a následně to bude mezi MMR a Finanční správou, která je nezávislá, a tam se rozhodne, jestli to půjde z našich peněz, nebo jestli se nám povede následně při jednání s Evropskou komisí ty peníze zachránit.

Takže to je ta pravda. A už neříkejte, že já jako ministr s tím mám něco společného. Nemám s tím nic společného. Já jsem ten audit dostal. Auditor ani nemá povinnost mě informovat a spadá a zodpovídá se Evropské komisi. Vy tady děláte spor mezi Evropskou komisí a Českou republikou, a tím pádem ohrožujete, ohrožujete a říkáte Evropské komisi...Vy mi říkáte, že já jsem měl do toho vstoupit? Že jsem měl ovlivňovat audit? To snad nemyslíte vážně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Fiala. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu ministrovi Babišovi.

Pane ministře, teď jste si nejenom z nás, ale z celé veřejnosti dělal legraci tím, co jste tady říkal. Auditní orgán je na Ministerstvu financí zřízen k 1. 1. 2013 na základě zákona, který jsem předložil, prosadil já. Do té doby byly auditní orgány u operačních programů a na Ministerstvu financí nebyl. To za prvé.

Za druhé, ten zákon jsem psal, řada z nás ho tady schvalovala, tak víme, komu je ten auditní orgán podřízen a komu odpovídá. Ano, metodicky auditní orgán musí dodržovat metodiku Evropské komise, které zasílá audity. Jestli jsou tam ovšem lidé morálně, eticky a profesionálně na výši, jestli ty standardy skutečně dodržují, jestli se při vypořádání připomínek chovají tak, jak se chovat mají, za to odpovídáte vy, protože ministerstvo je monokratický orgán, a vy to ministerstvo řídíte! Abyste se teď snažil tvrdit Poslanecké sněmovně, že auditní orgán na Ministerstvu financí je duch boží, vznášející se nad vodami, který není podřízen svému ministrovi, to si opravdu děláte legraci! To nemáte pravdu. (Hovoří velmi důrazně.) Vy jste odpovědný za to, že audit byl dělán ve spolupráci s firmou, která neuspěla ve výběrovém řízení. Vy jste odpovědný za to, jakým způsobem auditní orgán vypořádal nebo nevypořádal připomínky s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vy jste odpovědný za to, jak byla auditní komise sestavena, už jenom proto, že byla sestavena výlučně z lidí, které jste si tam natahali v roce 2014 a o jejichž morální i profesionální úrovni si dovoluji mít svůj názor jako o většině úředníků, které jste si natahal na Ministerstvo financí za poslední rok! Ale ta odpovědnost je vaše a přestaňte něco svádět na Evropskou unii! Chováte se zbaběle, pane ministře! (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Fiala, po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, doufám, že pana ministra Babiše poslouchala bedlivě nejen tato Poslanecká sněmovna, ale i veřejnost. Před nějakým časem jeho náměstek zpochybnil sazbu PRIBOR - on za to nemůže. Teď nemůže za jednání svého náměstka, za jednání auditního orgánu - a kdo za to může? Může za to pravicová opozice, která není dva roky ve vládě, která tady dohromady má nějakých 40 poslanců, ale my jsme vinni za to, že Sobotkova vláda nedokáže připravit všechno tak, abychom mohli čerpat evropské fondy. To je absolutní nehoráznost! Já se omlouvám, ale to je opravdu nehoráznost, která prostě nemůže, pane ministře, vám dlouho procházet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP