(11.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Protože pravdu má pan poslanec Jandák, když říká, že jde především o peníze. Všichni vědí, že to množství peněz je omezené, a že nebude-li mít v systému člověk motivaci k tomu, žít zdravě, chovat se racionálně a podobně, pak zkrátka se bude plýtvat a to plýtvání povede k tomu, že lidé začnou stát fronty na lékaře, začnou stát fronty na operace a podobně. To, co se koneckonců děje například ve Švédsku, kterým se často někdo v minulosti oháněl.

A není pravda, že bychom tu debatu nezvedli, jak říkal pan poslanec Jandák. Naopak. Tady místopředseda vlády říká, že bylo chybou zrušit poplatky. To bylo jedno z opatření, které mělo bránit nadužívání zdravotní péče, kde už není potřeba, kde dochází k plýtvání, a naopak právě brzdilo to, abychom měli na léčení těžkých chorob, nikoliv na plýtvání. To myslím, že to, co děláte, a to je chyba, odmítáte se o tom bavit. Pan předseda Vyzula mi potvrdí, že když byla na zdravotním výboru diskuse na téma koncepce českého zdravotnictví, tak tam přišli asi tři poslanci, mám takový pocit. To byl ten velký zájem diskutovat o tom, kudy vlastně dál a kde tu motivaci a ta nepopulární opatření zavést, protože to je jediná otevřená cesta, říct otevřeně těm lidem: je potřeba šetřit, abychom měli na věci, které jsou důležitější a na které si normální člověk nemůže nikdy v životě ušetřit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. To bylo poslední vystoupení v rámci písemných interpelací na členy vlády. Přerušuji tedy interpelaci pana poslance Sedi, v které bude pokračováno v dalším termínu, a končím písemné interpelace na členy vlády. Připomínám, že po písemných interpelacích máme pevně zařazené body 140, 73, 74 a 85. V 11.40 máme pevně zařazený bod 86 a ve 12.45 bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 113 a 114.

 

Nyní budeme pokračovat bodem 140, kterým je

140.
Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj
k financování monitorovacího systému evropských fondů

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sešli jsme se zde naštěstí díky dobré dohodě poslaneckých klubů na tom, abychom si mohli o celé kauze popovídat, takže mi dovolte hned na úvod shrnout celou tuto záležitost a něco si o tom říct.

My jako opoziční politici jsme docela překvapeni tím, co se děje. Jedná se totiž o docela tristní divadlo, o přehazování horkého bramboru, na který pravděpodobně doplatíme my všichni. Kauza startuje tím, že Ministerstvo financí pod vedením prvního náměstka Lukáše Wagenknechta udělalo audit toho, jaký je stav monitorovacího systému evropských dotací. Audit dospěl k tomu, že monitorovací systém byl předražený. V přípravě výběru dodavatele existuje podezření na podvodné jednání a kartelovou dohodu. Tento závěr dostala také Evropská komise, která jej zkoumá. A pokud usoudí, že systém je nedůvěryhodný, potom je otázkou, co bude dál. Na tento audit Ministerstva financí reaguje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Cituji: Použití monitorovacího systému nyní zastavila auditní zpráva auditního orgánu, která byla už v minulém týdnu medializována. Se závěry tohoto auditu jako Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasíme. Podle našeho názoru se jedná o neprofesionální a špatně odvedenou práci, která poškozuje zájmy České republiky. Dále cituji paní ministryni: Bez tohoto systému Česká republika nemůže čerpat finanční prostředky z Evropské unie ve výši 650 miliard korun. Systém je klíčový a byly vyhlašovány první výzvy, aby řídicí orgány do něj mohly vkládat data. To jenom dokazuje, že problém je opravdu nanejvýš závažný, a všichni si to uvědomují.

Dále cituji předsedu vlády Bohuslava Sobotku: Informace o komplikacích kolem monitorovacího systému evropských fondů mne velmi znepokojily. Očekávám, že ministr financí Babiš a ministryně pro místní rozvoj Šlechtová problém profesionálně a urychleně vyřeší, až ve středu budou vládu informovat o takovém postupu svých úřadů, aby nebylo ohroženo již připravené zahájení čerpání z nových evropských operačních programů. Dokážu si představit, že znepokojený pan premiér je velice závažnou zprávou pro občany této země. Ale nejen pan premiér je znepokojen. Celá vláda je znepokojena tím, že jsou ohroženy dotace.

Co se dělo dále. Ministr Babiš si vyžádal od svého náměstka Lukáše Wagenknechta ujištění o tom, že byl audit kvalitní. Na audit poté ministryně Šlechtová oficiálně podala stížnost ministru financí Andreji Babišovi, kterého zároveň požádala o přezkum finální zprávy auditního orgánu. Říká k tomu - opět cituji: Věřím, že se podaří iniciovat nezávislé expertní právní posouzení.

Kritickou situaci pak v pondělí řeší celá vláda. Pravděpodobně v poslední chvíli zatahuje za záchrannou brzdu a rozhodne, že monitorovací systém fondů Evropské unie zaplatí stát a ne Evropská unie. Pardon. Ne stát - my všichni, občané České republiky zaplatí tento problém. Tím se mělo zachránit čerpání stovek miliard korun. Podle premiéra Sobotky postupuje vláda tak, aby neohrozila funkčnost tohoto monitorovacího systému a aby do něj mohly být vkládány výzvy, jakmile budou schváleny příslušné operační programy.

Otázky tedy jsou: Je monitorovací systém skutečně předražený, jak tvrdí Ministerstvo financí? Došlo k podvodnému jednání a kartelové dohodě, jak tvrdí Ministerstvo financí? Byl audit neprofesionální a špatně odvedenou prací, jak tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj? Jak se Ministerstvo financí postavilo k stížnosti Ministerstva pro místní rozvoj? A závěrečná otázka: Kdo za to nese odpovědnost? Protože jestli tomu správně rozumím, tak nás to bude stát minimálně stovky milionů korun.

Já si nemohu odpustit jeden krátký komentář na závěr. V době předvolební pan ministr Babiš říkal, že jako mávnutím kouzelného proutku najde v rámci státního rozpočtu tu 60 tu 100 miliard korun. Ale dnes už je jasné, že žádný ekonomický Harry Potter se v České republice nekoná. Spíše to občas připomíná trapnou magii kouzelníka Pokustona, ale bohužel, po vyprázdnění kouzelnického klobouku nám občanům v ruce zbude maximálně Bob a Bobek. A ujišťuji vás, že bílí králíčci to rozhodně nebudou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Adamovi a s drobnou omluvou, protože paní poslankyně přišla teď ke změnám pořadu schůze. Pokud chcete, paní poslankyně, navrhnout změnu programu, máte ještě na to 23 minut. Prosím, abyste tak učinila. Prosím, paní poslankyně Zelienková.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Já se velice omlouvám. Já bych chtěla požádat Sněmovnu o pevné zařazení bodu 310, asociační smlouva s Ukrajinou, na 20. 5. po sněmovním tisku zákona o vysokých školách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je všechno. Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, vznáším námitku proti vašemu postupu. Jsme uprostřed bodu, nemůžeme navrhovat změny v programu. Je mi líto. Po ukončení toho bodu může Sněmovna případně zvážit, jestli nastaly mimořádné okolnosti a že zcela mimořádně se může změnit program. V tomto okamžiku to prostě není možné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nicméně respektuji tuto námitku. Já jsem se o ní poradil s legislativou. V případě, že by nebyla, tak ten postup možný je, v případě, že je námitka, tak o té námitce dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Stanjury proti mému postupu, aby paní poslankyně - Pardon, je tady žádost o odhlášení. Takže považuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP