(10.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Máte tam 50 milionů Američanů, kteří nemají vůbec žádné pojištění, a přitom ten systém je nejdražší a podvazuje náklady amerického hospodářství. Proto se rozhodli to v Americe řešit. To, že to řešení je poloviční, polovičaté, to není ten důvod v jakém stavu se dneska nachází.

Rozhodně si ale myslím, že tam bychom se poučovat neměli. Náš systém není špatný. Ale ten systém musí odstranit vady, která má. To znamená cenotvorba, rovnoprávnost v úhradách za zdravotnické zařízení a také není možné dělat to, co se dělalo, že se řada činností vyvedla do externích služeb, do externích privátních služeb, které získaly významně vyšší úhrady, než byly v původních zdravotnických zařízeních. To je privatizace dialýz, privatizace laboratoří atd., atd. Proč na Homolce existoval systém dceřiných firem od roku 2008? Nikomu to nevadilo. Homolka měla největší úhrady a pořád stačila na to, aby stamilionové prostředky odcházely do dceřiných firem a (upozornění na čas) do daňových rájů a nikomu to nevadilo. Takže tady je třeba na toto se podívat a toto řešit. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl v podstatě tak nějak zdůraznit slova, která zde řekl docent Svoboda. Já si ho vážím už tak jako člověka, jako lékaře a myslím si, že to řekl správně, co tady v těch emocích v podstatě nebylo řečeno. Opravdu naše zdravotnictví potřebuje základní strategii, kterou za 25 let nikdo nebyl schopen vytvořit. Vytvářely se různé strategie jako "jenom jako", hodně se o tom mluví - tak pojďme! Pojďme ji vytvořit. Ale to musí být napříč, to není otázka koalice, to musí být i otázka opozice. Musíme to udělat všichni dohromady. Nemluvme o tom, prosím vás, jenom a pojďme ji vytvořit. Protože jinak nám do toho budou mluvit takoví lidé, jako je pan poslanec Laudát - který zde není a který mě prostřednictvím pana předsedajícího... Musím mu říct, že to, z čeho jsem obviňován, za lobbování za farmaceutické firmy, tak on vůbec nepochopil. Protože nejde o lobbování za farmaceutické firmy, ale jde o to posílit práva pacienta, aby měl k dispozici základní a plně hrazený lék. A toto má být lobbování za farmaceutické firmy! Děkuji. A musím ještě říct, že jeho ponaučení, že nebudu mluvit, si neberu k srdci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vyzulovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom říct, že asi něco shnilého je ve státě našem, nechci říct jiný, protože si pamatuji, když jsme komunikovali ještě s vedením nemocnice, tak některé nemocnice měly a mají dodnes velmi rozdílné úhrady. Nemocnice, které patřily krajům, se mnohdy - a jsou na periferii, potýkají s obrovskými finančními problémy. Jsou tam rozdílné ceny úhrad a další a další věci, o kterých se můžeme bavit. A čím více jsme se snažili to změnit, tím to bylo horší. Takže problém zdravotnictví se táhne už od vzniku, někdy od roku 1998, kdy vznikaly úhrady. Vloni díky panu ministru Němečkovi, a za to mu děkuji, došlo ke stabilizaci systému a my jako nemocnice, která jasně prokázala, že v uplynulých letech byla na úhradách poškozena o 100 milionů, dostala za svou práci zaplaceno. Ale přesto, když jsem se díval a je mně - na jedné straně jsem velmi rád, že Zlínský kraj je tak velmi zdravý, protože máme nejnižší náklady na pojištěnce a na léčení oproti jiným. Ale přesto doplácíme na to, že jsme jakoby na druhé straně republiky. Takže já si myslím, že tady je potřeba jednoznačně udělat reálné úhrady. Nemocnice, které šetří a jsou efektivní a ekonomické, tak aby z toho měly benefit. Tam, kde bohužel to nefunguje, aby byl volán k odpovědnosti management. A to je věcí zakladatele. Ale nelze to, co tady nefungovalo celá léta, obávám se, že žádný ministr to nedokáže za rok napravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Marková. Prosím, paní poslankyně. Po ní pan poslanec Koskuba a pan poslanec Bendl, který patrně bude posledním, protože se blíží jedenáctá hodina. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Ještě jednou bych tady chtěla připomenout jednu důležitou věc. Rozdíl mezi těmi minulými volebními obdobími, kdy tady vládla pravicová koalice, a dnešní situací je v tom, že TOP 09 a ODS ve svém volebním programu jasně deklarovaly, co ve zdravotnictví chtějí. Chtěly navýšit spoluúčast pacientů, směřovaly své reformní kroky k této věci. Voliči jim dali svůj hlas a napsali to jasně. Rozdíl je v tom, že současná vládní koalice se oděla do populistického hávu a směřuje nyní svými kroky spíše k tomu pravicovému, co jsme tady předtím odmítli. Bohužel je to tak. Veškerá diskuse, která se tady odehrávala, podotýkám v úterý, nikoli v pondělí, jak jsem předtím řekla, tady k tomu jasně naznačovala. Takže v tom je ten rozdíl. Protože TOP 09 a ODS nelhaly voličům. Řekly, že nechtějí solidární zdravotnictví, že chtějí zdravotnictví jenom pro bohaté, že chtějí zavést co nejvyšší poplatky, nadstandardy atd., atd. Voliči jim dali svůj hlas. Vy, současná vládní koalice, jste mluvili úplně jinak, než teď děláte. V tom je veliký problém.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Markové. Další faktickou poznámku pan poslanec Koskuba, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem vám upřímně vděčný, že se tak věnujete problematice zdravotnictví. Protože za čtyři roky ve Sněmovně jsem pochopil, že to je jeden z oborů, kterému rozumí též skutečně každý. A já nedeklasuji vůbec nic z toho, co zde zaznělo. Dokonce se přiznám, že to, co zde pronesl docent Svoboda, je naprostá pravda. Nás čeká nezbytná nutná změna systému jako takového. A tím nenapadám ani pana prvního místopředsedu vlády. Ale když se hovoří o černých dírách, tak ono to není jenom o té ekonomice. Ono to zdravotnictví, jak už jsem to tu říkal opakovaně, jako každá mince má dvě strany. Na jedné je zdravotnictví a na druhé je ten pacient. A jelikož jste všichni politici, tak si přiznejme, ač to bude velmi nepopulární, že na tu stranu, na které je pacient, se nerado před volbami sahá.

Nicméně, dámy a pánové, hlavní problém současného zdravotnictví, na který se snažím zoufale upozorňovat a táhne se to od roku 1995, nebo 2005 nebo 2004, je nedostatek zdravotnického personálu. Říkal jsem to i zde. Změnili jsme systém vzdělávání lékařů, změnili jsme systém vzdělávání sester. A jestliže se nebudeme věnovat této zdánlivé drobnosti, tak se obávám, že do roka, do dvou nebudeme mít vcelku co řešit, protože naše pacienty nebude mít kdo léčit. Budu vám vděčen, když toto vezmete na zřetel.

To je vše a přeji vám hezký den.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Posledním s faktickou poznámkou je pan poslanec Bendl, poté bude jedenáct hodin a budu muset přerušit interpelace. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já musím na margo předřečnice poslankyně Markové říci, že ODS přece nikdy nebyla proti solidaritě uvnitř zdravotnictví, naopak. My jsme říkali, na to, abychom přispěli a byli schopni léčit těžké choroby, jejichž náklady neustále rostou, je potřeba aby, máme-li léčit rakovinu, zjednodušeně, je potřeba, abychom si na chřipku přispěli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP