(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci, že analýza dat ve zdravotnictví je potřebná, nutná.

Můžeme zvyšovat platby za státní pojištěnce, od roku 1993 vzrostly ze 17 na současných 60 miliard korun, ale to samozřejmě má své limity. Druhá věc je hledání možných úspor. Do současné doby nemáme regulaci cen a úhrad zdravotnických prostředků, většiny léků, protože léky, které se dodávají do nemocnic jako nemocniční léky nebo centrové léky, ty nejsou regulovány vůbec. To je prostě klíč k netransparentnosti. Seznam výkonů obsahuje výkony, které nemají reálně nastavené ceny za práci lékařů, nemají tam reálně započítanou cenu přístrojů, cenu zdravotnických prostředků, cenu léků. NKÚ udělal kontrolu ve čtyřech fakultních nemocnicích. Zjistil, že některé nemocnice nakupují stejné léky o 100 % dráž než jiné. To jsou všechno věci, které se musí napravit, a k tomu slouží analýza. Je třeba najít úspory v systému, potom je možné dosypávat peníze k tomu, aby systém udržoval krok se systémem v zahraničí. Ale myslím si, že klíčem je skutečně transparentnost, protože dnes je sice úhradová vyhláška, ale podle úhradové vyhlášky se řídí jen 25 % uzavíraných smluvních vztahů. To znamená, 75 % se uzavírá mimo úhradovou vyhlášku a k tomu ještě existují výkony, které nejsou ani v seznamu výkonů. Jsou to zvláštní výkony zdravotních pojišťoven, které vlastně mají tyto pojišťovny nasmlouvané se zdravotnickým zařízením. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tyto věci se musí nutně nastavit, musí se dát do pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, chci říci panu ministrovi. Pane ministře, vy jste vážně k pomilování. Vy jste tu s vážnou tváří řekl, jak chcete snižovat strukturální deficit. Zatím jste neudělal nic jiného, než že jste ho dvakrát zvýšil. V roce 2014 oproti roku 2013 a v roce 2015 oproti roku 2014. Vycházím z oficiálních čísel Ministerstva financí. Se stejně vážnou tváří tvrdíte, že chcete šetřit, a přitom zvyšujete výdaje na provozní výdaje státu. Se stejně vážnou tváří jste sliboval, jak budete vybírat o desítky miliard více. Když odečtu nárůst HDP a spotřeby, tak efektivita výběru daní klesá a náklady na daňovou správu stoupají. Vy prostě děláte pravý opak toho, co tady potom s vážnou tváří tvrdíte. Promiňte, pane ministře, máte to zjevně v krvi. Prostě Velká říjnová socialistická revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin se nejmenoval Lenin, ale Uljanov, Stalin se nejmenoval Stalin, ale Džugašvili a tak je to úplně se vším, co vy tu říkáte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy pan poslanec Kučera. (O slovo se hlásí poslanec Krákora.) Jste v pořadí, je vás více v pořadí, takže dojde na vás řada. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Víceméně bych trochu navázal na slova svého kolegy a předřečníka pana předsedy Kalouska. Ona ta odpověď a to vysvětlení zazněly víceméně v řeči pana vicepremiéra Babiše. Já se musím přiznat, že to je poprvé, co jsem po dvou letech panu ministru Babišovi zatleskal, protože on na závěr řekl krásnou větu, která je takové zosobnění této koalice. Řekl: My jednáme, ale výsledky nejsou žádné.

Pane ministře, toto si napište do kanceláře a zarámujte: My jednáme, výsledky nejsou žádné. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Krákora. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, snad jen reakce na pana poslance Nykla. Já si představuji národní mužstvo a jeho snahu něco dokázat nějak úplně jinak. Problémy jsou, mohl bych mluvit o vašich problémech na Ministerstvu dopravy s nečerpáním, na Ministerstvu pro místní rozvoj atd. Ale to jsou problémy, které si v národním mužstvu zástupci Sparty a Slavie mají vyřešit v kabině, a ne že běhají po světě a vyprávějí, jak ten druhý, ten levý bek, jak to hraje špatně a díky tomu nemáme žádný výsledek. To přece nejde. Takto žádné národní mužstvo žádný výsledek nedocílí. O to mi jde. Čili vy hrajete za svůj Agrofert, resp. ANO, ale vůbec ne za národní tým. To jsem vám chtěl říct. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Krákora, připraví se pan poslanec Seďa se svou faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, myslím si, že někdy samozřejmě skutečnosti dramatizujeme. Jsou problémy ve zdravotnictví, provozní, ekonomické, jako jsou i v jiných resortech. To se můžeme podívat do jiných resortů a problematika se bude opakovat. Myslím si, že české zdravotnictví za posledních 20 let dosáhlo výrazných úspěchů. Včera jsme se dozvěděli, že jsme první v novorozenecké úmrtnosti, jsme do třetího místa v kojenecké úmrtnosti, máme výborné výsledky v dětské úmrtnosti, v transplantačních programech, v kardiologické péči. Samozřejmě s některými věcmi, které tu říká pan Babiš, souhlasím, protože nedostatky jsou a měly by se řešit, ale ty nejsou jen v resortu zdravotnictví, ale jsou i v ostatních resortech. Od toho tady jsme my, abychom je řešili, aby je řešila vláda.

Jinak jsem chtěl říci třeba o placení zdravotní péče nebo zdravotního pojištění. Vždyť těch 845 Kč je směšná částka, proto navrhujeme její zvýšení. Zdravotní státní pojištěnci, je jich 5,5 milionu, tzn. polovina obyvatelstva, ale spotřebují 70 % péče, takže asi to zvýšení by tam také být mělo. Víte, že živnostníci platí kolem tisícikoruny, zaměstnanci asi kolem devatenácti set a podnikatelé mezi dvěma a třemi tisíci, ale státní pojištěnci 845 Kč. Takže musíme se nad těmito věcmi zamyslet a řešit je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Souhlasím s předřečníky a s kolegy, ale osobně si myslím, že interpelace má úplně jiný nádech a možná, kdo bude mít odvahu, tak ať dá písemnou interpelaci na pana ministra zdravotnictví v této věci a můžeme se bavit o zdravotnictví od A do Z.

Chtěl bych ale říct, tady je koaliční vláda a koaliční vláda by měla řešit problémy. Problémů je v různých resortech strašně moc a myslím si, že je zodpovědností této vlády, protože ty problémy nevytvořila tato vláda. Ty problémy jsme zdědili.

Druhá věc, chtěl bych pana ministra financí a prvního místopředsedu vlády požádat už potřetí, aby mi na tento mikrofon řekl, že mi písemně odpoví, abych se ujistil, že odpovědi na tři dotazy dostanu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další faktické poznámky. První je pan poslanec Heger, poté pan poslanec Vyzula a poté pan vicepremiér Babiš. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP