(9.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Ale to, co jste tam předvedli. Je evidentní, že chcete prodat přes Forestu SG, a znovu říkám, bez výběrového řízení vybranou firmu, více, resp. minimálně jak 200 tisíc kubíků dřeva. To znamená, jde o obchod za zhruba 11 milionů korun. Vysvětlete mi, jak je možné - nebo není pro vás podezřelé, když jste říkal, jak chcete udělat transparentní všechny ty výměny lidí na jednotlivých významných postech. Mimochodem, to můžu jenom vzpomenout, že máme i náměstka na Státním pozemkovém úřadě, náměstka bývalého šéfa pohraniční stráže v Rozvadově. To jsou ty odborné síly, které k nám nastupují do rezortu Ministerstva zemědělství.

Ale já se vrátím zpátky k panu Srbovi. Prosím o vysvětlení, jak je tohle možné. Vy jste říkali, že už všechno budete dělat čistě a že už se žádné chyby nebudou opakovat. Zprostředkovali jste bez výběrového řízení společnosti, které ještě těsně předtím, než nastoupil pan Srba do vedení Lesů České republiky, kšeft v tuto chvíli za zhruba 16 milionů korun v průběhu dvou let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já jsem tady říkal, kam chceme směřovat ten trend, pokud jde o hodnocení objemu dříví při aukcích prezenčních. Odpověděl jsem, že máme plán dělat tyto služby in house. Foresta je firma z těch privátních i z našich testů, které si děláme vnitřně, která to umí nejpřesněji a nejlépe dělat. Na to máme vyhodnocení. Takže my velice rádi budeme jednat i s případnými jinými komerčními subjekty, ale také předloží kvalitu své práce a čekám, kdy se ta schůzka uskuteční, ale nicméně v těch testech, které byly, Foresta vyšla nejlépe. To je potřeba si uvědomit.

Pane ministře Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, já si za těmi lidmi, které jsem vybral prostřednictvím a ve spolupráci s generálním ředitelem Lesů České republiky a firmou, která nám dávala odborné expertní posudky na osobnostní a odborné profily těch uchazečů na jednotlivé pozice, prostě stojím. Já jsem to schopen zdokumentovat v číslech, že ten management, který tam dneska je, funguje velice dobře, a ta čísla velice rád v další interpelaci porovnám s tím, co se dělo za vašeho působení a vašich předchůdců. A ta čísla jsou velice zajímavá.

Znovu se vrátím k tomu, jak jsem tady říkal. Plánujeme si tyto věci dělat sami prostřednictvím vlastních expertů v rámci státního podniku Lesů České republiky. Foresta to do dnešního dne dělá proto, že má nejlepší výsledky, má know how, s kterým vlastně na ten trh přišla, a nemá Foresta tu situaci, jak jste říkal, těch 200 tisíc kubíků, to je v plánu, ale to neznamená, že ta skutečnost se dneska, v letošním roce, podaří stoprocentně naplnit, protože nevíme, jestli na těch prezenčních aukcích se tolik toho dřeva prodá, jestli budeme schopni ho vůbec prodat s ohledem na vývoj. Když bude kalamita, my musíme upravovat plány těžeb. To vy moc dobře víte. To jsou věci, které nemůžete dneska takhle stoprocentně říkat, že takhle budou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Bendl se hlásí do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane ministře, vy říkáte, že nevíte, kolik toho prodáte přes Forestu SG, když na to máte smlouvu. Lesy České republiky mají zesmluvněno s Forestou SG, že jim dodají minimálně 200 tisíc kubíků dřeva k prodeji. Jak nevíte? Z čeho vycházíte? To jsou slova. Ale ve smlouvě máte napsáno něco jiného. A v loňském roce jste prodali přes Forestu SG 109 tisíc kubíků dřeva, což je pro Forestu řádově zhruba 5,5 milionu korun bez výběrového řízení. Zároveň, jestli tedy říkáte, že od toho systému chcete odejít, kdy od něj chcete odejít? Vy říkáte do budoucna. To je termín opravdu - to je za pět let , nebo za deset let, nebo za měsíc? Zatím máte smlouvu, kterou jste sepsali s Forestou SG, v průběhu loňského roku jste neudělali nic pro to, abyste si ten - když tedy říkáte výjimečný - systém měření množství dřeva prodávané tzv. nastojato bez kůry. Lesy České republiky jsou dostatečně bohatou firmou na to, aby si takový to systém pořídily. V průběhu loňského roku už jste dávno mohli udělat to, co dělají ve Vojenských lesích a statcích. Mně ministr Stropnický napsal, že oni prostě maximálně těch 16 tisíc kubíků, protože jim je jasné, že musí vypsat výběrové řízení. Proč tedy ministr Stropnický a Vojenské lesy a statky vypisují výběrové řízení a jsou si vědomi toho, že překročit hranici dvou milionů zprostředkování obchodu bez výběrového řízení je problém, a vedení Lesů České republiky to považuje za normální? Doložte tady, že jste udělali věcné kroky k tomu, aby Lesy České republiky za více než rok fungující spolupráce s Forestou SG, abyste tu smlouvu ukončili a zároveň nastavili systém, že si to opravdu Lesy České republiky budou dělat samy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zdali se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Chtěl bych se zeptat pana poslance Bendla, jaké tedy navrhne stanovisko, o kterém budeme hlasovat. Vaše stanovisko k odpovědi ministra, zda je souhlasné, nebo nesouhlasné.

 

Poslanec Petr Bendl: Víte, já si myslím, že si každý má udělat obrázek sám. Pan ministr, když nastoupil do funkce, tak obviňoval každého a říkal, jak už to všechno bude fungovat lépe. Jak konečně přišel zdravý rozum, zdravý selský rozum na Ministerstvo zemědělství a člověk s praxí a zkušeností.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Rozprava byla ukončena. Teď byste měl pouze navrhnout své stanovisko, o kterém dám hlasovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, já k tomu směřuji. Já si myslím, že není potřeba podrobovat Poslaneckou sněmovnu rozhodnutí o tom, jestli pan ministr pochybil či nikoliv. Pan ministr zprostředkoval kšeft společnosti bez výběrového řízení za 16 milionů korun. To je celý výsledek jeho práce na Ministerstvu zemědělství. ,

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každopádně podle jednacího řádu vaše stanovisko v případě, že bude souhlasné, tak o tom nedám hlasovat. Bude-li nesouhlasné, tak o tom musím dát hlasovat. Takže já bych potřeboval, aby... (Odpověď mimo mikrofon.) Nebudeme hlasovat. To znamená, navrhujete souhlasné stanovisko. Já vám děkuji a končím projednávání této interpelace.

Nyní budeme pokračovat v programu, tak jak jsem řekl. Na jednání se dostavil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Antonína Sedi ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 449 a já k tomuto bodu otevírám rozpravu a do té se jako první hlásí pan poslanec Seďa. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane první místopředsedo vlády, nejprve chci poděkovat za vaše písemné odpovědi na mých pět dotazů ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Nechci se s vámi přít o kvalitu informací serveru Zdravotnický deník, na jehož serióznost narážíte, a také nechci srovnávat práci vámi ustavené odborné skupiny při Ministerstvu financí s činností Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pouze mě zaráží, proč vaše ministerstvo nevyužilo služeb tohoto ústavu a pro analýzu nákladů a úhrad zdravotního pojištění si vybralo soukromou firmu, protože se domnívám, že stejné informace by vám předložil i tento ústav, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP