(9.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

Vzhledem k tomu, jak pan ministr tady, a také se to dá dohledat v mojí interpelaci, říkal, jak on se osobně zasadil o to, aby veškeré zakázky, které tehdy byly nějak zesmluvněny, byly zastaveny, že je prověří, zdali se tam neděje něco nekalého a podobně, což jsem kvitoval, a říkám i teď, že to je v pořádku. Nicméně nové vedení, které už prosadil ministr zemědělství, nové vedení Lesů České republiky pořádá, respektive v uvozovkách výběrová řízení a zprostředkovává poměrně významný obchod v letošním roce za 11 milionů, v loňském roce za 5,5 milionu korun společnosti, v jejíchž dozorčích orgánech pracoval současný člen nejvyššího vedení Lesů České republiky, a to, podotýkám, bez výběrového řízení.

Chci se zeptat, jak se toto slučuje s větami, které jsme zde slýchali o tom, že Lesy České republiky plýtvají penězi a že je potřeba nekalostem tam zabránit, což já kvituji, to je v pořádku, a v případě, že tam cokoliv je, je třeba to popsat, pojmenovat a přijmout konkrétní opatření.

Tady, pane ministře, a myslím, že jste měl dostatek času na to, abyste to prostudoval, využil jste opravdu tu 30denní lhůtu téměř na vteřiny přesně, byste mi měl odpovědět, takže jste měl i dostatek času na to, abyste si prověřil, zdali je to v pořádku, či nikoliv. Tak se vás ptám, jestli je to normální, aby v situaci, kdy v podnikatelském prostoru existují společnosti, které jsou schopny prostřednictvím aukcí zprostředkovávat prodeje, vy postupujete cestou jednotného řízení bez uveřejnění, to znamená zadání napřímo - to je první otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že to je málo a je to špatně. Měli jste vypsat výběrové řízení. Navíc je překročena lhůta dvou milionů korun, kterou bere jako provizi z prodeje lesů, nebo řeknu majetku Lesů České republiky v loňském roce. Podotýkám 5,5 milionu. Letos jste se zavázali, že zprostředkujete společnosti Foresta SG obchod za 11 milionů korun, a to považuji za absolutně skandální, že člověk, který ještě pár týdnů předtím, než byla podepsána smlouva a než se stal vysokým představitelem Lesů České republiky a náměstkem generálního ředitele, seděl v dozorčích orgánech nebo dozorčím orgánu společnosti nebo statutárním orgánu společnosti Foresta SG. Prosím, pane ministře, o vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude reagovat. Máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne. Já k tomu, co tady zaznělo od pana poslance Bendla, chci dodat a říct několik věcí.

K té klíčové otázce, proč nebylo vypsáno výběrové řízení. Tak je potřeba si uvědomit, že systém měření objemu lesa, které je nabízeno v rámci prezenční aukce, je věc, která v ČR se vyvíjí přes deset let. Je to velice sofistikovaná činnost. První, kdo byl průkopníkem této metody, a ta firma ji dodává i do ostatních států, je právě firma Foresta SG. Já jen připomenu, že tato firma působila v Lesích ČR dávno, ještě předtím, než jsem nastoupil na Ministerstvo zemědělství. Působila tam i za pana ministra Bendla.

Pokud jde tady o tu záležitost měření, tak ano, na českém trhu se profiluje i další firma, se kterou, pokud se nepletu, bych měl mít jednání, oslovili mě v této věci, já se s nimi rád sejdu, nevidím v tom problém. A pokud jde o budoucnost způsobu prodeje v rámci prezenčních aukcí a hodnocení tohoto dřeva, tak víceméně směřujeme k systému, že si tuto činnost budeme dělat jako Lesy České republiky sami systémem in house, protože vnímáme, že v rámci úspor a hledání efektivní činnosti Lesů České republiky toto bude asi jeden z nejlepších modelů, který můžeme udělat. Takže tolik k této záležitosti.

Je potřeba si uvědomit, že Lesy České republiky - to není služba, kterou by dělala Foresta pro Lesy České republiky. Tuto službu dělá Foresta pro ty, kteří to dřevo kupují. Nevíme, jestli v letošním roce prodáme 200 tisíc kubíků dřeva, to je nějaký plán. To je otázka toho, jakým způsobem se bude letos vyvíjet situace, jestli bude nějaká kalamita a podobně.

Musím říct k věcem, které tady také zazněly, musím také dodat pár věcí. Mě možná trošku mrzí, že tak jak se dneska pan poslanec Bendl zajímá o Lesy České republiky, že se tak nezajímal o Lesy České republiky, když byl ministrem zemědělství. Tehdy to opravdu nutně Lesy České republiky potřebovaly, protože ty věci, které se tam děly, a dnes já vidím, pokud jde jenom o úspory v rámci vnitřního fungování Lesů České republiky, které za loňský rok dosáhly více než 250 milionů korun, pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, tak se já vždycky, když to vidím, tak se ptám, co dělali moji předchůdci a ministři za ODS. Proč tam některé smlouvy byly uzavřeny, proč některé firmy, jako Dynn a Time Import, dodávaly věci, které Lesy možná v některých případech vůbec nepotřebovaly? Škoda, že nemůžou ministři interpelovat své bývalé předchůdce, současné poslance, bylo by to možná zajímavé.

A k tomu, co jste tady několikrát v některých narážkách vznesl. Pokud máte pocit, že se tady děje cokoliv nezákonného, pane poslanče, vás teď tady žádám a prosím, okamžitě podejte trestní oznámení. A možná ho potom podejte i sám na sebe, aby to bylo férové, jestli si stojíte za tím, co jste tady řekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Bendl chce reagovat.

 

Poslanec Petr Bendl: To je úsměvné. Vy tady připomínáte věci, které nevznikly za mě, ale dobře víte, a budeme se o tom bavit spolu v jiné interpelaci, protože Lesy České republiky už dneska nemají smlouvu, která kryje řešení právních sporů. Přesto jste v loňském roce vyplatili, nebo Lesy České republiky, bez toho, aniž by měly... s tím, že byla ukončena rámcová smlouva na poskytování právních služeb, tak jste přesto vyplatili nebo nechali vyplatit přes 50 milionů korun, ale to je jiná kauza.

I vy, pokud máte jakékoliv podezření, podejte trestní oznámení, určitě už jste to udělal. A pokud jste to neudělal, tak to udělejte, jestli se tam cokoli stalo nezákonného, to je v pořádku, proto to říkám, že je třeba věci prověřovat. Smlouvy, které připomínáte, nevznikly za doby působení ministra Bendla a ministr Bendl se snažil řadu věcí řešit a je to dokladovatelné.

Ovšem neodpověděl jste a vyhnul jste se těm otázkám, na které jsem se tady ptal. Já se vás ptám: Lesy České republiky zprostředkovaly byznys společnosti Foresta SG, v jejích statutárních orgánech ještě těsně předtím, než nastoupil do Lesů České republiky, pracoval stejný člověk, zprostředkovali jste jim obchod za více jak dva miliony, v loňském roce za 5,5 milionu. A není pravda, co říkáte, pane ministře, že nevíte, za kolik má prodávat v letošním roce Foresta SG nebo kolik se zavázaly Lesy České republiky smluvně, přestože jste mi tu smlouvu nedal. Ale dobře víte, že je tam 200 tisíc. Dobře víte, koneckonců bylo to i v prezentačních materiálech za přítomnosti mých kolegů poslanců ze zemědělského výboru, kde Lesy České republiky prezentovaly svůj famózní plán na budoucí léta. Myslím tím famózní především v tom, že chtějí v průběhu tří let zvýšit počet zaměstnanců o trojnásobek, snížit zisky a všechno hážou na církevní restituce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP