(9.10 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, dámy a pánové, dobré ráno. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, obrátil jsem se na ministra zemědělství v záležitosti týkající se zakázek na těžbu dřeva v Lesích ČR a položil jsem mu postupně otázky, s kterými vás seznámím. První byla, na základě jakých smluv jsou poskytovány Lesům ČR... Omlouvám se, když dovolíte...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zjednávám pořádek.

 

Poslanec Petr Bendl: Ještě vteřinu, vzal jsem si jiný papír.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Samozřejmě, dojděte si pro podklady.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za strpení, velmi se omlouvám. První otázka byla, jakým způsobem prodávají Lesy ČR dřevo v aukcích. Druhá otázka byla, prostřednictvím koho dřevo v aukcích Lesy ČR prodávají. Třetí otázka, žádám o poskytnutí kompletní smluvní dokumentace, na základě které je dřevo v aukcích prodáváno. Čtvrtá, žádám o poskytnutí podkladů k výběrovým řízením, na základě kterého byly podepsány smlouvy se zprostředkovateli prodeje dřeva.

Pan ministr mi odpověděl, že Lesy ČR prodávají dřevo několika způsoby, a to prezenčními aukcemi a elektronickými aukcemi. Dodal mi materiály, které se týkaly výběrového řízení, resp. pan ministr tady tomu říká ve svém materiálu výběrové řízení, nicméně jde o výběrové řízení tzv. JŘBU, neboli jednotné řízení bez uveřejnění, tzn. přímo zadaná záležitost, s tím že elektronické aukce jsou poskytovány společností Elza a VARS. V průběhu loňského roku byl těmito společnostmi zprostředkován prodej dříví Lesů ČR na úrovni zhruba 950 tisíc kubíků dřeva. (V sále je velmi hlučno.)

Pan ministr tady píše, že v průměru odměna této společnosti se pohybuje někde na úrovni, řeknu, koruny padesát za kubický metr, což si myslím, že je relativně v pořádku. Přesto bych se chtěl zeptat, zda při výběru této společnosti, když to šlo celé JŘBU, zda byly osloveny i jiné společnosti, neboť předtím, než společnost Elza a VARS dostaly tuto zakázku, provozoval elektronické aukce Lesů ČR jiný zprostředkovatel, a proč bylo nakonec zvoleno JŘBU v případě, že nebyly osloveny jiné. Pokud byly osloveny, myslím si, že je to v pořádku. Pak ale nechápu, proč mi pan ministr nedal vědět, kdo všechno byl osloven a proč tedy nakonec bylo JŘBU.

Co ale považuji za mnohem větší problém a řekl bych, to je hlavní důvod, proč jsem požádal o zařazení tohoto materiálu na jednání Poslanecké sněmovny, je záležitost tzv. prezenčních aukcí, což je, jak uvádí pan ministr, doplňková činnost -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale hladina hluku v sále je opět velmi vysoká. Jestliže máte něco na srdci a potřebujete to prodiskutovat, jděte do předsálí. Není slyšet, co se zde přednáší. Děkuji vám, že to budete respektovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Což je tedy, jak uvádí pan ministr, doplňková činnost nebo doplňkový prodej, prostřednictvím kterého bylo prodáno v loňském roce zhruba 100 tisíc kubíků dřeva. Těchto 100 tisíc kubíků dřeva zprostředkovala společnost Foresta SG. Tato společnost, pan ministr zde uvádí, že má pouze tzv. zprostředkovatelskou smlouvu a inkasuje provizi z prodaného kubíku dřeva přibližně 55 Kč za kubík a zároveň platí za každou jednotlivou aukci, kterou uspořádá pro Lesy ČR, zhruba 80 Kč za aukci, což jsou minimální peníze. Uvádí pan ministr, že proběhlo v loňském roce asi 317 aukcí tzv. sestupným způsobem, kdy Lesy ČR spolu s Forestou SG seznámí zájemce s maximální cenou a potom v průběhu této prezenční akce se snižuje cena tak dlouho, dokud se nenajde někdo, kdo by dřevo, nabízené v této aukci, koupil.

Co je ale podle mě minimálně, zjednodušeně řečeno, za hranou zákona o veřejných zakázkách, je skutečnost, že Foresta SG nevzešla z žádného výběrového řízení, byla oslovena tzv. napřímo, přičemž pro Lesy ČR už aukce dělají i jiné společnosti. Tudíž nechápu, proč neproběhlo výběrové řízení, a chtěl bych toto vysvětlení. Zároveň se chci zeptat na fakt, že s Forestou SG byla podepsána smlouva, kde jí Lesy ČR garantují, že prostřednictvím Foresty SG bude prodáno v letošním roce, tuším, minimálně 200 tisíc kubíků dřeva, přičemž jak pan ministr uvádí, provize z prodaného kubíku je 55 Kč. V loňském roce bylo prodáno něco přes 109 tisíc kubíků dřeva. V případě, že tento obchod Lesy ČR zprostředkují společnosti Foresta SG, která, jak říkám, přišla bez výběrového řízení, zadáno napřímo, když si spočítáte 109 tisíc kubíků dřeva krát 55, je to v loňském roce zisk společnosti zprostředkovaný z Lesů ČR, zhruba 5,5 milionu, v letošním roce už je to milionů 11, a to já jsem hluboce přesvědčený o tom, že je to za hranou zákona o veřejných zakázkách.

Mimochodem, naprosto stejnou interpelaci jsem podal na pana ministra Stropnického, zdali využívají i Vojenské lesy a statky tento systém a společnost Foresta SG. Bylo mi odpovězeno že ano, ale prodávají přes ně v letošním roce zhruba 16 tisíc kubíků dřeva. To když si vynásobíte 55, dostanete se určitě do 2 mil. Kč a tam si nemyslím, že je nějaký významný problém. A ministr Stropnický uvádí v té druhé interpelaci, že bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení na zprostředkovatele prodeje dřeva touto formou, protože se domnívají, a já si myslím, že to je správně, že to zkrátka musí projít výběrovým řízením.

Tady došlo k tomu, že nové vedení Lesů ČR, a podotýkám, že jsem měl interpelaci na ministra zemědělství už jednou, týkající se výběrového řízení na společnost, na personální agenturu, která vybírala vedení, náměstky pana generálního ředitele Lesů ČR, ta společnost také neprošla výběrovým řízením, byla to zakázka do 2 mil. Kč, a shodou okolností jedním z náměstků generálního ředitele se stal bývalý člen statutárních orgánů společnosti Foresta SG pan Radovan Srba. Je možné to dohledat v obchodním rejstříku, myslím, že to mohou všichni, kdo mají zájem, se na to podívat, toto objevit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP