(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Také sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Jiří Běhounek z důvodu zahraniční cesty, Jan Birke bez udání důvodu, Vlasta Bohdalová od 12.45 z osobních důvodů, Robin Böhnisch z pracovních důvodů, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, René Číp z pracovních důvodů, Ivana Dobešová do 12 hodin z pracovních důvodů, Radim Fiala z pracovních důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, Pavla Golasowská z pracovních důvodů, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Milada Halíková ze zdravotních důvodů, Jana Hnyková z rodinných důvodů, Pavel Holík z pracovních důvodů, Václav Horáček z osobních důvodů, Bohuslav Chalupa od 11.30 do 14.30 z pracovních důvodů, Igor Jakubčík od 13 hodin ze zdravotních důvodů, Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, David Kasal z pracovních důvodů, David Kádner z pracovních důvodů, Martin Kolovratník od 9 do 11 z pracovních důvodů, Petr Kořenek od 12.45 z osobních důvodů, Leo Luzar z osobních důvodů, Josef Novotný ze zdravotních důvodů, Martin Novotný od 10 hodin z pracovních důvodů, Tomio Okamura z pracovních důvodů, Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, Ivo Pojezný ze zdravotních důvodů, Karel Pražák z rodinných důvodů, Adam Rykala z osobních důvodů, Martin Sedlář z důvodu zahraniční cesty, Antonín Seďa od 12 do 15 z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup ze zdravotních důvodů, Václav Snopek z osobních důvodů, Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, Karel Tureček z osobních důvodů, Dana Váhalová z pracovních důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, Jan Volný z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů, Václav Votava ze zdravotních důvodů, Kristýna Zelienková z důvodu zahraniční cesty a Jiří Zlatuška z důvodů pracovních.

Dále se omlouvají tito členové vlády: Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, Richard Brabec z důvodu zahraniční cesty, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Marcel Chládek od 14.30 z pracovních důvodů, Michaela Marksová z dopoledního jednání z pracovních důvodů a Martin Stropnický ze zdravotních důvodů.

Ještě ke mně doputovala jedna omluvenka, a to od pana poslance Stanislava Berkovce, který se dnes omlouvá od 11.30 z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 138, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Také upozorňuji na to, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednání bodu

138.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali lo zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Ještě ke mně dorazila jedna omluvenka. Do 9.10 nebo do 9.15 se z dnešního jednání omlouvá pan vicepremiér Babiš. Ruším omluvenku, kterou jsem načetl, pana poslance Horáčka, který je na dnešním jednání přítomen.

Prvním bodem je interpelace na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci dodržování a prosazování zákona na ochranu míru, Charty OSN a haagských a ženevských konvencí o mezinárodním právu válečném a ochraně obětí války, civilního obyvatelstva a válečných zajatců ve válkách a okupacích, diplomaticky, materiálně a vojensky podporovaných vládou České republiky a prováděných členskými zeměmi NATO a Paktem NATO. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 429. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Grebeníček není přítomen dnešnímu jednání, tato první písemná interpelace se odkládá.

Další je interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Ten se také z dnešního jednání omluvil, takže tuto interpelaci také odkládám.

Jako další je interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, který se omluvil zhruba na 10 minut z dnešního jednání. Navrhuji tedy, že bych tento bod přeřadil do přítomnosti ministra financí a vicepremiéra Babiše a pokračovali bychom v projednávání zařazených bodů, a to jsou body pana ministra zemědělství Mariana Jurečky. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti postupu. (Na dotaz z pléna předsedající odpovídá, že zařazení jiných bodů je až v 11 hodin, nyní jsou odpovědi na písemné interpelace.) Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl námitku proti mnou navrženému postupu, otevírám první bod písemných interpelací, který se týká ministra zemědělství.

Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci Lesů České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 467. Otevírám rozpravu a táži se, kdo chce vystoupit, zda ministr zemědělství nebo pan poslanec Bendl. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP