(19.00 hodin)
(pokračuje Němeček)

Nemám skutečně pocit, že Ministerstvo financí u nás by mělo malou agendu a že by potřebovalo posílit. Navíc si myslím, že ty argumenty o tom, že jde o prostředky státního rozpočtu, jsou tak trochu liché, protože jde o prostředky veřejnoprávních korporací v okamžiku, kdy se dostanou do zdravotních pojišťoven, a pořád jsou z větší části tvořeny výběrem pojistného, nikoli příspěvky ze státního rozpočtu. Já bych chtěl velmi varovat před podporou těchto pozměňovacích návrhů a myslím si, že to se systémovým řešením a s transparentností ve zdravotnictví nemá nic společného.

Dále bych se chtěl vyjádřit k návrhu pana -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, to asi nebude možné, protože nikdo nenavrhl jednání po 19. hodině a budu vás muset s vaším vyjádřením odkázat na začátek třetího čtení. Protože já bych jinak porušil jednací řád, neboť jednáme o zákonech. Já jsem vás na to upozorňoval na začátku, mě to velmi mrzí, ale nemohl jsem nijak ovlivnit průběh rozpravy. Takže nezbude nic jiného, než vám sdělit, že skončila doba pro projednávání tohoto bodu, s tím, že připomínám - už jenom organizační věci - že nepadl žádný návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání ani v podrobné rozpravě. V podrobné rozpravě nepadl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, neboť to není potřeba, a ani nepadl návrh, aby se tím garanční výbor nezabýval. Takže je jasné, že můžeme skončit druhé čtení tohoto návrhu, a já ho také končím. Pana ministra a pana zpravodaje odkazuji v jejich zprávách na začátek třetího čtení, nic jiného mi nezbývá.

Splním svou povinnost podle zákona o jednacím řádu, když poděkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a oznámím, že zítra ráno začínáme v 9 hodin pevně zařazenými body, to je bod 132, časový harmonogram státního závěrečného účtu, 88, důchodové spoření, třetí čtení, protože je středa dopoledne a je jednání i ve třetím čtení, potom bod 89, občanský soudní řád, a 90, místní poplatky. Posledním třetím čtením zítra dopoledne by měl být bod 91, pozemní komunikace. Tím bychom měli vypořádány pevně zařazené body pro zítřejší dopoledne, pak bychom pokračovali podle schváleného pořadu schůze. S tím, že dopoledne ještě budeme ve 12.45 hodin mít jeden bod volební komise, a to jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Tolik z dnešního odpoledního jednání. Děkuji vám a přeji hezký večer. ***

 

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP