(18.00 hodin)
(pokračuje Marková)

Rezervy zdravotního pojištění jsou rezervami poskytovatelů, protože pokud při stále se zdražujícím zdravotnictví bude stagnovat, nebo dokonce klesat výběr pojistného, pojišťovny budou schopny hradit poskytovatelům včas a v potřebné výši právě díky rezervám, které se vytvoří v předchozích letech. Navíc platí, že rezervní fond nemá být užíván pouze coby sanace pro výpadek prostředků, ale v krizových situacích, např. při pandemiích. Zde vůbec není jasné, jak předkladatel bez dalšího může navrhovat takové drastické snížení rezervního fondu. Proto vítám pozměňovací návrhy, které přišly při jednání zdravotního výboru a které to vlastně vracejí do původních 1,5, i když si myslím, že by tady bylo to navýšení možné i na původní 3 %.

Při projednávání tohoto návrhu zákona, který měl být takovou rychlou transparentní novelou, jako obvykle, když se otevře tento zákon o veřejném zdravotním pojištění a o pojišťovnách, tak vlastně dochází k předložení obrovského množství pozměňovacích návrhů. Řada z nich, a jak už tu avizoval i pan zpravodaj, pocházela a pochází z dílny vládní koalice, což je zcela jistě pikantní, a následně diskuse na zdravotním výboru byla velmi intenzivní, ale také nepřehledná, protože se často stávalo, že nebylo jasné, kdo zastupuje opozici a kdo koalici.

Předkladatelům těchto pozměňovacích návrhů jistě nelze upřít snahu řešit dlouhodobé problémy českého zdravotnictví, ale na druhou stranu mi zůstala zcela nepochopitelná snaha zvýšit úlohu Ministerstva financí v oblasti, která výsostně náleží do sféry zdravotnictví. Přiznám se, že vysvětlení, že se přece jedná o peníze, a tak by to mělo dělat Ministerstvo financí, mě poněkud vyděsilo. Znamená to tedy, že bychom mohli zrušit všechna ministerstva a ponechat pouze Ministerstvo financí, protože všude, ve všech oblastech, se rozhoduje o penězích. Z této logiky věci to podle mě vyplývá. Nechme si tedy jedno ministerstvo, Ministerstvo financí, a zbytek můžeme zrušit, a tím také možná něco ušetřit. Podle pozměňovacího návrhu pana kolegy Vyzuly by tak Ministerstvo financí získalo mnohem větší pravomoci v otázce slučování zdravotních pojišťoven, při poskytování návratné výpomoci zdravotním pojišťovnám a také při nominacích do správních rad těchto pojišťoven. Přiznám se, že tyto pozměňovací návrhy jsou pro mě osobně absolutně nepřijatelné.

Také mi není úplně zcela jasná motivace podání pozměňovacího návrhu v oblasti rozhodování správních rad zdravotních pojišťoven u veřejných zakázek na služby, kde se sjednocuje částka na 2 miliony korun bez DPH u všech zdravotních pojišťoven. Dosud to bylo tak, že u VZP to bylo 5 milionů korun a u oborových zdravotních pojišťoven 1 milion korun, což odpovídá zase podle mého názoru rozdílnému množství finančních prostředků, se kterými jednotlivé pojišťovny hospodaří.

Naopak pozměňovací návrh, který vítám, je rozšíření hrazené služby o očkování proti pneumokokové infekci pro pojištěnce nad 65 let věku. Na zdravotním výboru sice nebyl přijat, jak už tady bylo řečeno mými předřečnicemi, ale pevně věřím, že bude podpořen Poslaneckou sněmovnou. Senioři představují jednu z nejrizikovějších skupin, u kterých může bakterie streptokoku pneumonie vyvolat celou řadu onemocnění od středoušních zánětů přes záněty plic až po nejzávažnější invazivní onemocnění, kam spadají zejména meningitidy a sepse. Jsem přesvědčena o tom, že případné náklady z veřejného zdravotního pojištění budou vyváženy úsporami poté, co naši senioři budou tímto očkováním chráněni a zmíněnými chorobami neonemocní.

Závěrem bych chtěla důrazně, opravdu důrazně varovat před vysoce nebezpečným pozměňovacím návrhem paní kolegyně Maxové a pana kolegy Janulíka, který by umožnil nekontrolovaný nárůst spoluúčasti pacientů. Bez toho, že předtím, než takovýto pozměňovací návrh přijmeme, zákonem nestanovíme přesně to, co bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nelze takový pozměňovací návrh přijmout. Chci podotknout, že tento pozměňovací návrh byl stažen z jednání zdravotního výboru, nemohli jsme ho vůbec diskutovat a skutečně ho považuji za velmi nebezpečný a i nebezpečný v tom, že je podle mě v kolizi s článkem 31 Listiny základních práv a svobod a ta je součástí naší Ústavy. Podle mého názoru nelze takovýto pozměňovací návrh přijmout při projednávání úplně jiného zákona bez projednání v celé společnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nyní mám dvě faktické poznámky před řádně přihlášeným panem poslancem Hegerem, a to první faktickou poznámku od pana poslance Svobody a pak ještě pana kolegy Janulíka. Požádám sněmovnu o klid, aby mohl pan poslanec Svoboda v pořádku hovořit. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím zareagovat na poslankyni Markovou, jejíž slova tady teď zazněla.

My si musíme uvědomit, že když rozhodneme o tom, že si pacient může zakoupit lepší náhradu, lepší materiál do té kyčle, než jaký mu pojišťovna hradí a žádný mu nedá, neděláme žádné zásadní rozhodnutí o pojistném systému, nezasahujeme do žádných práv pacienta, protože všechno, na co má nárok, dostane, ale umožňujeme mu, aby si, je-li ta možnost, pořídil něco lepšího. Ono to má velký význam. Samozřejmě můžeme říkat, že to je otázka náhrad prsou, to je estetická, ono je to třeba i pro člověka, který je sportovec. Jestliže dostane kvalitní kyčel, tak prostě bude moci zase znovu lyžovat, bude moci třeba hrát i ten fotbal, což není možné. Zákon, který to neumožňuje, zákon poslankyně Fischerové, slavný zákon, je prostě paskvil, který už mnoha, mnoha lidem ublížil prostě proto, že nemají možnost vidět tak dobře, jak by mohli vidět. Takže byl bych rád, kdyby poslanci viděli dobře a v této věci hlasovali dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svobodovi i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík a další dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedající. Já vaším prostřednictvím paní kolegyni předřečnici. To je opravdu, řečeno slovy klasika, hluboké, ale hluboké nepochopení, protože jestli se tu odvoláváme na Listinu základních práv a svobod, tak právě současný stav ji hluboce porušuje, protože ten mi zakazuje, abych si já koupil za svoje peníze, co si prostě koupit chci. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, to je stejné, jako když vám na Jarově prodají auto a zakážou vám s ním jezdit po Praze. To je přece absurdní a úplně stupidní! Odložme ideologii a vezměme rozum do hrsti a nevykládejte to mě, který to denně řeší v praxi. Prostě já si za své peníze mohu koupit, co chci, a tady mi stát zakazuje, abych si koupil, co si prostě koupit můžu. Tak jestli chci lepší kyčel, tak si prostě koupím lepší kyčel. A ne že vy mě to zakážete! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já patřím do té skupiny, která už si nějakým způsobem musela vybrat, protože jsem měl šedý zákal a dostal jsem tedy na vybranou mezi tím, jaké si mám pořídit čočky, takže vím, o čem mluvím. Řekl bych, že zdravotní systém bude mít vzhledem ke stárnoucí populaci velký problém vůbec něco těm lidem dát, ať už jsou to náhrady jakéhokoli druhu. pro mě patření, že si může někdo připlatit a ne zaplatit celou částku, není vůbec diskriminační, ale naopak rozšiřuje řadu možností těm lidem, protože to nemusí zaplatit jen oni, mohou to zaplatit jejich děti. Tím, že se neplatí celá částka, platí se jen doplatek a senioři se budou dožívat vyššího a vyššího věku, takže by ho měli dostávat, v tom nevidím žádnou diskriminaci, v tom vidím obrovský potenciál a možnost lidem nějakým způsobem vyjít vstříc. Proto za všechny takzvané aktivní seniory bych se velmi přimlouval za to, aby Poslanecká sněmovna tyto pozměňovací návrhy přijala. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP