(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Domnívám se, že zejména vy, kolegové, kteří jste vždy v oblasti biopaliv argumentovali příslušnými směrnicemi a pravidly Evropské unie, že tady se mnou jednoznačně budete souhlasit, že k 30. 6. je naprosto nezbytné uvést český právní řád do souladu s právem a pravidly Evropské unie, tzn. ukončit daňovou podporu čistých biopaliv k 30. 6. 2015, abychom se od 1. července počínaje nedostali do situace, kdy poskytujeme nepovolenou a nenotifikovanou veřejnou podporu. To je obsahem mého pozměňovacího návrhu, který jsem původně předpokládal do tisku 418, ale protože hrozí, že tisk 418 do 30. 6. nebude projednán, a protože pravděpodobně nebude schválen, neboť proti němu bude hlasovat i pan ministr financí, jak řekl, pokud si to nerozmyslí, tak je nezbytné tuto úpravu učinit v tisku 417, nebo já pokládám úpravu nezbytnou vůči tisku 417, což je předmětem pozměňovacího návrhu číslo 2246, já se k němu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

Jeho obsah je velmi jednoduchý. Ukončuje daňovou podporu čistých biopaliv k 30. 6. a musí v tomto případě změnit i výpočet vratky ze zelené nafty. Bohužel se nám opět vrátila do právního řádu zelená nafta, kterou jsme kdysi už z právního řádu vyřadili, máme ji tam zpět, a v rámci zelené nafty se poskytuje vratka podle výše obsahu biopaliv v litru nafty. V okamžiku, kdy budou čistá biopaliva zatížena spotřební daní, nesmí se nám stát, aby biopaliva obsažená ve směsi, na kterou je uplatňována vratka ze zelené nafty, byla v podstatě zvýhodněna, protože by se rovněž jednalo o nepovolenou veřejnou podporu, takže je potřeba upravit výpočet tak, aby odpovídal pouze množství fosilního paliva v palivové směsi při uplatnění nároku na vratku spotřební daně.

Zdůrazňuji, a dali jsme si mimořádný pozor s expertní podporou jak expertů ministra zemědělství, tak Ministerstva financí, že se nebude jednat o kvantitativní změnu. To znamená, zemědělci dostanou zpátky tu samou částku, na kterou byli zvyklí, jen se upravuje metodika výpočtu tak, aby nedošlo k nepovolené veřejné podpoře. To je obsahem tohoto prvního pozměňovacího návrhu. Znovu opakuji, pokud ho nepřijmeme, činíme tak s vědomím a s plnou odpovědností, že vrhneme Českou republiku do prostředí nepovolené veřejné podpory se všemi důsledky z toho plynoucími pro zemi, která se něčeho takového dopustí od 1. 7. 2015.

Druhý pozměňovací návrh není pod takovým imperativem evropského práva, je to ovšem pozměňovací návrh, který legislativou otevře prostor pro spotřebitele, pro zákazníky, pro trh jednoduchou změnou, kdy místo slova metylester řepkového oleje použijeme v legislativě, všude tam, kde se to objevuje, je to zejména § 45 spotřební daně, slova metylester mastných kyselin. Tím prostě rozšiřujeme konkurenční prostor všech biopaliv, která mohou být použita pro účel, který sledujeme a ke kterému jsme se zavázali. Metylester řepkového oleje je rovněž metylesterem mastných kyselin, ale není jediným metylesterem mastných kyselin. Máme jich mnoho. Mohou být nejenom z řepky, mohou být z kafilerních odpadů, mohou být z vyjetých olejů. Je celá řada možností produktů, které mohou konkurovat řepkovému oleji na našem trhu, a tím pozitivně konkurenčním tlakem působit na dominantního současného monopolistu, aby si nemohl diktovat ceny tak, jak chce, což je samozřejmě obecný zájem jakéhokoli monopolisty a oligarchistického typu podnikání. Ale zájem veřejnosti a zájem trhu a zájem zákazníka, zájem ceny by naopak měl být ten, aby ta konkurence byla co nejširší a tlak na cenu poměrně veliký. Tím samozřejmě nijak, tímto pozměňovacím návrhem, nevyřazujeme metylester řepkového oleje z podpory. Vůbec. Jen říkáme: Nemusíte si koupit za každou cenu buřt, můžete si koupit také párek, můžete si koupit také taliána, můžete si koupit jakoukoli jinou uzeninu, protože legislativa umožňuje uzeniny a netrvá na tom, že se musí jednat výlučně o buřty. To je smysl tohoto pozměňovacího návrhu. Výrobcům buřtů se to určitě líbit nebude, ale je to velmi prospěšné pro trh, pro konkurenci, pro zákazníka. To je smysl tohoto druhého pozměňovacího návrhu. Já se k němu v podrobné rozpravě přihlásím a poprosím o podporu obou z nich, protože oba dva jsou ku prospěchu České republiky. První proto, že srovnává naše pravidla s pravidly Evropské unie, což by měl být zájem každého řádného člena Evropské unie, a ten druhý proto, že rozšiřuje konkurenční prostředí, trh a hospodářskou soutěž, a to je něco, o co přece všechny naše parlamentní strany dbají. Když jsem četl naše programy, kolegové, nikde jsem si nepřečetl, že budeme někde usilovně dbát, abychom legislativně podpořili monopol jednoho jediného výrobku. Vždy jsem četl o férové hospodářské soutěži a vždy jsem četl o blahodárném vlivu konkurence na zákazníka na náš trh.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Své pozměňovací návrhy pak přečtěte v podrobné rozpravě.

Než udělím další slovo, přečtu omluvenku. Dnes po 16.30 hodin se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Votava.

Nyní tedy požádám, aby v obecné rozpravě vystoupil pan poslanec Petr Adam a připraví se pan poslanec Herbert Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já stejně jako předřečník předkládám pozměňovací návrh, který je velmi pozitivní pro zvýšení konkurenčního prostředí v České republice, takže teď velice krátce vysvětlím, o co vlastně jde.

Zákon o spotřebních daních stanovuje minimální velikost daňového skladu na 50 tisíc litrů. Výjimkou jsou sklady na LPG, jejichž zákonem stanovená minimální velikost je čtyřikrát větší, tedy 200 tisíc litrů. Výjimka pro daňové sklady se dostala do zákona před mnoha lety, kdy byl trh LPG zřejmě nejcitelněji zasažen daňovými úniky. Pozměňovací návrh odstraněním výjimky pro LPG sjednocuje minimální objem daňového skladu na 50 tisíc litrů. V té souvislosti chci zdůraznit: Návrh je podáván s vědomím, že nezpůsobí žádné nové daňové úniky. Tento postoj nezastávám pouze já, ale také Ministerstvo financí České republiky, které se v tomto duchu vyjádřilo i na zasedání hospodářského výboru. V období od přijetí výjimky pro sklady LPG došlo k mnoha legislativním úpravám omezujícím úniky, např. k zavedení registrů distributorů, zavedení kaucí pro distributory, k 1. 1. 2015 k zásadnímu zpřísnění podmínek pro povolování a provozování daňových skladů, proto výjimka pozbývá smyslu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP