(16.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Často se setkáváme v letních měsících s tím, že rodiče pošlou dítě na pobyt a sami odjíždějí na dovolenou do zahraničí a lékař nemá žádné podrobnější informace, se kterými potřebuje pracovat. A většinou se do těch nemocnic dostávají ve večerních hodinách a nemáte jakoukoli šanci získat podrobnější informace k tomu, abyste mohli takto svěřené děti potom ošetřovat.

Na závěr bych chtěl říci, že jsem rád za nekonfliktní projednávání této části zákona hlavně z hlediska očkování a těším se na jakékoli příspěvky, které budou potom řešeny v pracovní skupině.

Během dnešního projednávání vystoupilo celkem sedm poslanců v obecné rozpravě a deset v podrobné rozpravě, kdy načítali své pozměňující návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní požádám o závěrečné slovo pana ministra. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se nejprve chci omluvit, že oproti svým obvyklým zásadám nebudu moci být úplně stručný, jak je mým zvykem, protože rozprava byla velmi obsáhlá a nebyla úplně strukturovaná. Není proto úplně jednoduché pro mě na všechno zareagovat a myslím si, že mnohé z toho si mou reakci zaslouží.

Já bych chtěl podobně jako pan poslanec Kasal poděkovat i těm, kteří mají jiný názor na povinné očkování, kteří mají jiný názor na povinný očkovací kalendář, že ta diskuse byla v drtivé většině nesena ve věcné rovině. Myslím, že to je základní předpoklad k tomu, abychom se k eventuálním možným a potřebným změnám toho systému dostali. V okamžiku, kdy se stanoviska budou ideologicky vyhrocovat a kdy tady bude zaznívat, proč chceme po lidech, aby se povinně očkovali, tak se velmi těžko dobereme nějakých změn. (Hluk v sále.)

Jsem rád, že se nám podařilo ustavit pracovní skupinu tak, jak jsme o ni byli požádáni na zdravotním výboru. Někteří ze zde vystupujících, kteří reprezentují odlišné názory na toto téma, jsou členy této skupiny. Já věřím, že se podaří tam vést tu diskusi. Ale tak jak bylo řečeno, je to diskuse mnohdy velmi odborná, protože taková témata, jako jsou individuální očkovací plány apod., nejsou úplně jednoduchá.

Tady mi dovolte trošičku malou vsuvku. Stávající očkovací kalendář, který je obsažen ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace. Cílem je optimalizovat schémata i odstupy mezi jednotlivými očkováními. Bere se tam v potaz nejenom věk očkovaných osob, počet dávek na aktuální schopnost tvorby ochranných protilátek, ale i zohlednění toho, že různé typy vakcín vyžadují různá schémata. Některé očkovací látky lze aplikovat současně a mezi jinými je nutný odstup. Myslím si, že toto vyžaduje odbornou diskusi a že to nelze najednou takto volně pustit, protože se obávám, že účinná proočkovanost by se nám velmi snížila.

Já bych tady chtěl podpořit a vyslovit dopředu souhlas Ministerstva zdravotnictví se dvěma návrhy, se kterými tady vystoupil pan poslanec Kaňkovský, a to je bod 40, který, jak zaznělo, může být vykládán jinak, i když bezesporu ve smyslu nucení k očkování určitě nebyl myšlen. Nicméně souhlasím, abychom zabránili různým výkladům, s jeho vypuštěním. A myslím si, že je velmi dobrý nápad i to využití pravidelných preventivních prohlídek k vydávání potvrzení, které zdravotníci u dětí na těch akcích potřebují. Já se tady hlásím k tomu, že vyhlášku upravíme, a myslím si, že termín tři měsíce je reálný.

Další věc, ke které bych se chtěl vyslovit, je otázka, kterou tady otevřela paní poslankyně Marková - to je to možné povinné testování na HIV. A já musím říct, že mě její argumentace už na výboru přesvědčila. Myslím si, že je to velmi citlivá oblast a že se pohybuje na hraně. Za předkladatele souhlasím se změnou a s vypuštěním toho povinného testování.

Co se týká oblasti hluku, o které se moc nediskutovalo, ale která je velmi důležitá. Možná spoustu lidí zajímá mnohem více než povinné očkování. Tak i tady si myslím, že se nám povedlo využít toho času k diskusi k nalezení konsenzu. Na straně jedné zájem ochrany občanů před hlukem a na straně druhé řekněme nevyvolávání zbytečných ekonomických nákladů při dopravních stavbách a dalších. Já jsem velmi rád za to, že tady vznikl kompromisní návrh za účasti Hospodářské komory, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, který je veden jako pozměňovací návrh pánů Kasala a Birkeho, který také podporuji.

Takže dovolte mi ještě jednou poděkovat. Myslím si, že oproti tomu, když jsme stahovali tuto normu z prvního, druhého čtení, se spoustu věcí podařilo vyřešit. Spousta věcí je v konsenzu a myslím si, že zákon má šanci nakonec opustit Poslaneckou sněmovnu ve velmi dobré podobě tak, aby vyhovoval drtivé většině těch, kteří se k tomu vyjadřovali. Aby zajistil ochranu veřejného zdraví, ale vzal v potaz i ty ostatní argumenty, a za to vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že nezazněly žádné návrhy ani na vrácení nebo zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu ministrovi.

Než postoupíme dál, přečtu dvě omluvenky. Dnes od 18 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Václav Votava a dnes od 16.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Martin Komárek.

 

Nyní otevírám další bod našeho jednání a tím je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 417/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Já vás prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych stručně uvedl a tím připomněl novelu zákona o spotřebních daních a zákona o pohonných hmotách. (V sále je hlučno.)

Hlavním tématem zákona o spotřebních daních je řešení problematiky daňových úniků souvisejících se surovým tabákem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane vicepremiére. Než budete pokračovat, tak vás požádám, kolegyně a kolegové, jestli máte něco nutného k řešení, abyste si to šli vyříkat do předsálí, protože přece jenom hladina hluku je zde velmi vysoká. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.

Prosím, pane vicepremiére, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Předmětnou úpravu lze rozdělit na dvě ucelené oblasti. Za prvé s ohledem na zvyšující se výskyt podvodů se surovým tabákem navrhuje zavedení spotřební daně na surový tabák. Jedná se o zcela novou daň zaváděnou na daňovém území České republiky, která není harmonizovaná unijním právem. Sazba daně ze surového tabáku je navázána na výši daně z tabáku ke kouření, a to z toho důvodu, že surový tabák je podle analýz ve značné míře užíván k jeho nelegální výrobě.

Předložený návrh zavádí zdanění surového tabáku bez ohledu na to, kde se na daňovém území České republiky nachází, tedy zda bude zjištěn v dopravním prostředku či ve skladu nebo mimo prodejnu. Rád bych také zdůraznil, že tato úprava nezavádí zdanění prodeje tabákových listů konečnému spotřebiteli v maloobchodních prodejnách, jak bylo navrhováno v pozměňovacích návrzích k poslední sazbové novele zákona o spotřební dani v loňském roce. Zdanění takového tabáku je možné postihnout již podle současného znění zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP