(15.10 hodin)
(pokračuje Štětina)

Názory odborníků říkají, že to není možné zdůvodnit odborně, protože ta očkovací látka může působit rok, maximálně tři roky. Ale takový to byl fakt. Žádné komplikace nebyly a rozhodně ty očkovací látky byly podstatně méně kvalitní, než jsou dnes.

Nyní jako lékař, který jezdil ke komplikacím zejména v době epidemií chřipky. Většinou lidé, kteří byli závažně nemocní, byli to lidé s onemocněním kardiovaskulárního systému, s onemocněním plic, měli daleko těžší průběhy a měli daleko větší úmrtnost. Setkal jsem se s úmrtím, psal jsem úmrtní list na infekci pneumokokovou, ale co mě zarazilo nejvíc, to je věc, která je skutečně odborně velmi zajímavá, ale zatím neprozkoumaná - říkalo se, že meningokoka nedostane dítě do roka. Je to tak, pane zpravodaji, pravda? Už není pravda. Já jsem psal úmrtní list jednoměsíčnímu dítěti, které zemřelo na meningokoka. My jsme to samozřejmě v tom vrtulníku nevěděli, když jsme se to dozvěděli, tak všichni členové této posádky z toho měli obavy, protože meningokok je velmi invazivní bakterie, takže jsme preventivně začali brát antibiotika. My jako lékaři to bereme trochu jinak, myslíme si, že na nás ty bacily a veškeré ty negativní vlivy nepůsobí.

Takovýchto zkušeností bych mohl říkat mnoho. Myslím, že už jsem vás dostatečně unavoval. Ale závěr je ten, že nikdy nepodpořím názory, které dostáváme jako poslanci, a vždy budu podporovat zákon, který je připravován v současné době Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď má prostor pan poslanec Holík se svou faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Andrle.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vás malinko vzbudím. Přiznám se, jako poslanec se setkávám s řadou mladých maminek, které na mě útočí: Zrušte očkování! Udělejte s tím něco! Já podotýkám, že jsem zastáncem očkování, ale žijeme v demokratické společnosti a my si nemůžeme dovolit říct - já to nechci, a když to nechce, tak ho převálcovat.

Takže dávám následující návrh a byl bych rád, kdyby se dodatečně dostal i jako jeden z bodů, jako jeden z doplňků: kdo nechce, ať si tedy své dítě nedává očkovat, ale musí počítat s tím, že pokud to dítě onemocní nemocí, proti které mělo být očkováno, tak aby část náhrad na léčení si nesli ti rodiče sami.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já dám slovo panu zpravodaji, ale ještě před ním byla faktická poznámka pana poslance Plzáka.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedo za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já navážu pana kolegu Štětinu. Přesně ten samý problém mi vrtal v hlavě: kdo za tím stojí, proč je zrovna proti tomuto segmentu taková nevole, kdo ty lidi, s odpuštěním, aktivizuje? Já už si říkám, že to je snad nějaký konkurenční boj firem, nebo je to někdo, kdo chce farmaceutickým firmám ublížit. Nevím. Opravdu nevím.

Ale já jsem chtěl říct jednu věc. Já tady možná dlužím jedno vysvětlení. Všichni jste se setkali asi s tím materiálem, který chodil internetem, který brojí proti očkování, říká tam všechny ty polopravdy, a já na jednu tu polopravdu chci také upozornit.

Jinak co se týče těch polopravd, které používají dokonce falešných studií, co se týkalo toho vlivu nebo možnosti vlastního ovlivnění, autismu atd., to byla falešná studie, ten autor se musel potom omluvit, zaplatit penále, ten prestižní časopis, který to uveřejnil, se omlouval, ale bohužel pořád se to traduje, přenáší se to. Dokonce i ty argumenty, které nám přinášejí po internetu nebo v těch pseudostudiích, se nám tam objevují.

Já chci jenom říct, že jednu takovou věc jsem si i přečetl. Možná že vy, kteří jste to četli, tak víte, že se tam objevila moje citace tady ze Sněmovny. Prosím vás, já jsem tady zmínil tetanus jako chirurg a s odpuštěním tam ze mě dělají... jaksi nemudra, když to tak řeknu, nelékaře, protože mě tam osočují, že já nevím, že tetanus se nepřenáší z dítěte na dítě. No samozřejmě, že to vím, vím, kde je tetanus, že je všude v půdě atd. Říkají, že přece stačí si omýt jenom ruce. Prosím vás, ti lidé nevědí, o čem mluví. To je sporulující bakterie, přenáší se zraněním, přenáší se do krve, nějaké omytí rukou mýdlem nám nepomůže. Ačkoli je to anaerobní bakterie, že dokáže přežívat i na vzduchu, to víme všichni také. Já vám jen vysvětluji, že to co konkrétně řekli, je ohledně mě, zrovna to byla polopravda, která zase byla použita ve prospěch těchto aktivistů.

Takže i naše citace ve Sněmovně bohužel jsou zneužívány takovýmto způsobem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má prostor pan zpravodaj s přednostním právem.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedo. Já bych rychle zareagoval na svého předřečníka. Chtěl bych k tomu říct jenom jedno. Za prvé nevím, tak jak to tady zatím dnes běží, jestli nejsem ve střetu zájmů, protože jsem pediatr. To uvádím jako první věc. Ale na druhou stranu bych chtěl říci, že je to sice "zajímavý názor", ale my tam pak nehovoříme o těch dětech, které onemocní díky těm, které nebudou očkované. Takže tady je opravdu velmi důležité to, aby byla určitá hladina proočkovanosti v populaci. Můžeme se bavit o procentech, ale pokud ta hladina nebude dostatečná, tak pak nemůže fungovat ani individuální očkování.

Já si myslím, že se k tomu ještě v průběhu dostanu, ale proto jsem chtěl jenom tuto poznámku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má prostor pan poslanec Andrle, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem se k této otázce očkování a proočkování dětí chtěl vyjádřit z pohledu otce čtyř dětí a z pohledu dědy deseti vnoučat.

Vůbec nemám nic proti očkování. Jenom se mi dostalo do ruky takové zhodnocení, takové dvě mapy, z kterých bych vám něco odcitoval. Jedná se o údaje, které zveřejnila Liga lidských práv. Je to na internetových stránkách a je to povinné očkování v právních řádech 31 zemí Evropské unie. Jestliže se na tu mapu podívám, tak zjistím, že země, kde je nepovinné očkování, jsou Dánsko, Německo, Estonsko, Nizozemsko, Finsko, Portugalsko, Itálie, Rakousko, Irsko, Španělsko, Kypr, Švédsko, Litva, Velká Británie, Island, Norsko a Švýcarsko.

Pak je tady údaj, že Belgie má jednu povinnou vakcínu, Francie 3 povinné vakcíny, Itálie 4, Malta 3, Řecko 4.

Pak je 5 až 8 vakcín - tam není žádný stát.

Pak jsou všechny státy postkomunistické - Bulharsko 10, Česká republika 9, Chorvatsko 10, Lotyšsko 14, Maďarsko 11, Polsko 10, Rumunsko 10, Slovensko 10, Slovinsko 9. My se podstatně od toho Západu lišíme.

A druhá mapa uvádí údaje týkající se sankcí. Já jenom konstatuji, že je to vyjádření Ligy lidských práv, že na posledním místě jsme my společně s Francií, kde omezujeme tímto zákonem nejvíce, to znamená vstup do mateřské školky a jiných kolektivů. Nejméně omezují zase ty státy, které mají jednu až tři vakcíny, a ještě dobrovolně.

To je všechno a jenom takováto zajímavá informace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP