(14.50 hodin)
(pokračuje Nováková)

Za povinností očkovat, dámy pánové, opravdu nemůže stát slepá poslušnost. To po odpovědných a milujících rodičích nemůže stát chtít. Slepou poslušnost prostě po rodičích chtít nemůžete ani v mnoha jiných oblastech jejich rozhodování. Ale co po nich vždycky můžete chtít, je rozhodování na základě diskuse, rozhovoru. Ta rozmluva - já už jsem to tady říkala jednou - musí probíhat ve vzájemné úctě a ve vzájemném respektu. Za povinností očkovat, proti které my nejsme, musí stát přesvědčení, že to je správné. A kam jsme se, dámy a pánové, po tom několikaměsíčním diskutování dostali? Kromě toho, že byla vyvinuta velká snaha zdiskreditovat všechny, kteří si mysleli eventuálně něco jiného než si myslí oficiální instituce. Vzrostla důvěra v lékaře a především v celý systém?

Dovolím si položit otázku. V diskusích zaznívalo, že povinné očkování - pro úplnost, očkování dětí především - je v zákoně o ochraně veřejného zdraví skryto pod pojmem pravidelné očkování. Tedy v diskusích několikrát zaznělo ze strany lékařů: lze přece s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte a k dalším okolnostem provést očkování podle individuálního kalendáře. Co se lékařům příliš nelíbí, a diskutovala jsem s nimi o tom, je možnost rodičů požádat o zvážení neboli jakási žádost zákonného zástupce požádat o individuální očkovací plán. Já se tedy s dovolením ptám - proč? Rodič v současné době nedává písemný souhlas, dává pouze ústní souhlas s očkováním. A když si někteří dovolili si všimnout, že se ocitla malá věta, poměrně krátká věta v jiném zákoně, že do seznamu výkonů, které nemusí být se souhlasem pacienta, patří také výkony, úkony, které jsou obsaženy v zákoně o ochraně veřejného zdraví, tak zase nemůžeme považovat za hlupáky a bůhvíjaké lidi, ty, kteří si všimli, že se tím možná otevírá cesta, že nejenže nebude potřeba písemný souhlas, dosud stačí ústní souhlas, a že možná nebude ten souhlas potřebovat lékař vůbec.

Vůbec tím nechci diskreditovat lékaře. Tak jak jsem s nimi mluvila, oni to chtějí udělat, celý ten proces, co nejlepší. Stěžují si ovšem na velkou administrativní zátěž. Takže když jsem třeba s nimi mluvila o tom námi tolik propagovaném, a nejen stranou TOP 09, ale i dalšími, nějakém modelu individuálního očkovacího plánu, tak říkali, že to vlastně je administrativně svým způsobem zatěžující. Rozhodně však nemůže být nikdy zatěžující rozhovor, vysvětlování, přesvědčování. Ten lékař, věřím, většina lékařů má tu schopnost, když se bude bavit se zákonným zástupcem a s rodičem, který chce nějak usilovat o individuální očkovací plán, lékař má, když v klidném rozhovoru bude s ním v úctě mluvit, má tu schopnost přesvědčit rodiče, že vlastně je na stejné lodi. Že prostě oni jsou oba na stejné lodi a chtějí oba chránit to dítě.

To, že vadí v současné době v zákoně o ochraně veřejného zdraví, aby se tam nějakým oficiálním způsobem - zdůrazňuji, není to ani ve vyhlášce. Lékaři říkají, že je možný individuální očkovací plán, ale ve vyhlášce to není. Tam je jenom podrobně rozepsáno, to dosud známé ve vyhlášce jenom podrobně rozepsáno pravidelné očkování. Dámy a pánové, individuální plán péče má například dnes každý klient v domově seniorů! Nikdo se neptá špatně placených sociálních pracovníků v domovech sociální péče, v domovech seniorů, v domovech, kde se pečuje o děti i dospělé mentálně či jinak postižené, nikdo se neptá, jestli je zatěžuje, že mají každý den na každý týden individuální očkovací plán. Já se tedy ptám, proč je tak velký problém, aby byl individuální očkovací plán zakotven v zákoně s tím, že bude podrobněji upraven ve vyhlášce, prostě v prováděcím předpisu.

A ta druhá věc je, kterou si vlastně lékaři, a to není vůbec jejich vina, když jsme o tom debatovali, oni si vlastně neuvědomují, že když podle svého nejlepšího svědomí a podle pravdy nedají rodičům papír, že dítě bylo očkováno, tak to dítě skutečně je diskriminováno tím, že nemůže být přijato do zařízení péče o děti. A kdyby existovala možnost, aby tam přinesli potvrzení o tom, že po souhlasu s lékařem je vypracován individuální očkovací plán, a toto potvrzení vlastně mělo stejnou platnost, takže dítě by nebylo diskriminováno, tak si myslím, že by se velmi znásobil nejen počet spokojených rodičů, ale hlavně by vzrostla důvěra rodičů v náš systém ochrany zdraví.

Individuální očkovací plán a nediskriminování dětí, které nejsou ještě proočkované, je to, co mně osobně leží na srdci nejvíce, i když v podrobné rozpravě se přihlásím ještě k dalším pozměňovacím návrhům.

Děkuji za pozornost a děkuji za to, snad, že se pokusíte, aby ta diskuse nebyla opravdu sisyfovská a aby se z mravenčí snahy o posílení důvěry v náš systém péče o zdraví nestalo to, že dojde k naprostému poklesu důvěry. Já věřím, že rodiče budou dál o svých dětech přemýšlet, protože každý z těch rodičů má jedno, dvě. A nemůže žádná statistika ho omámit nebo přesvědčit. Přesvědčit ho může jenom to, že stát řekne: Ano! Já to po tobě chci, chci to po tobě zákonem, ale také za to nesu odpovědnost. To je další část pozměňovacího návrhu.

Dále vás, dámy a pánové, nebudu už unavovat a děkuji za udělené slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo panu poslanci Váchovi, tak se omlouvá paní poslankyně Langšádlová dnes mezi 18.00 a 23.45 (s úsměvem). To paní poslankyně ví asi něco víc než my. Potom se omlouvá pan poslanec Beznoska od 18.30 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan místopředseda Bartošek od 17. hodiny a omlouvá se paní poslankyně Dobešová od 14. do 15.30 hodin.

Tak to byly omluvy a pan poslanec Vácha má slovo. Připraví se pan poslanec Štětina. (V sále je výrazný hluk, řečníky ruší především hlasitě diskutující skupina poslanců ČSSD.)

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych podpořil slova paní kolegyně Novákové a chtěl bych vám říct, že jsem načetl do systému pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Ten pozměňovací návrh v podstatě je velmi jednoduchý, pouze zavádí termín individuální očkovací plán a stanovuje, v jakých odůvodněných případech ho lze využít.

Na schůzi výboru pro zdravotnictví, která byla -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, omlouvám se. Prosím diskutující vlevo, aby nediskutovali. Děkuji.

 

Poslanec František Vácha: Pane předsedo, děkuji. Takže na zdravotnickém výboru, který byl 19. března, nejednou zaznělo, že individuální očkovací plány ve zdravotnictví už existují, a dokonce pan ministr Němeček uvedl, že individuální postupy jsou už dnes ve zdravotnických indikacích možné a pediatři je dělají. Nicméně ve stávajícím zákonu č. 258/2000 Sb. ani v navrhované novele žádná takováto formulace neexistuje. Proto přicházím s tímto pozměňovacím návrhem, kde jednoduše do § 45 za odst. 2 se vloží další odstavec, který bude nějakým způsobem definovat individuální očkovací plán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP