(14.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Paní ministryně tvrdí, že ten audit byl neprofesionální. Nebudu používat žádná silnější adjektiva, ale říkám, z toho vystoupení na rozpočtovém výboru jsme nabyli i my, opoziční členové tohoto výboru, že vystoupení pana náměstka Wagenknechta opravdu bylo přesvědčivé. Na ty otázky odpověděl a myslím, že by bylo dobré, kdybychom si to vyjasnili i na plénu. Vzhledem ke zkušenosti, ta debata byla skutečně věcná a korektní, a myslím, že to potvrdí i koaliční členové rozpočtového výboru, tak nevidím žádný důvod pro to, abychom tuto debatu vedli (nevedli?) i na plénu Poslanecké sněmovny.

Jedna věc je, kdo to zaplatí. Můžeme to kritizovat, můžeme to karikovat, ale to není to podstatné, kdo to zaplatí. Alespoň z našeho pohledu ne. Podstatné je, kdo má v tom sporu pravdu. Jestli ten audit byl standardní a profesionální, jak tvrdí Ministerstvo financí a náměstek, který je za to zodpovědný, anebo byl neprofesionální, jak tvrdí paní ministryně pro místní rozvoj. Ona samozřejmě z pochopitelných důvodů nemohla být na rozpočtovém výboru, protože to není výbor, který spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj. A tady ten prostor může být, a věřím, že pokud ten bod schválíme, že ta debata bude věcná, a že si sami můžeme udělat obrázek, kdo má v tom sporu pravdu, zda Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo Ministerstvo financí. A podle našeho názoru to, že se rozhodlo, že to zaplatí vláda, respektive že se zaplatí z českého rozpočtu, ještě neodpovídá na tu otázku, kde se vlastně stala chyba, kdo za to může a zda ten audit proběhl standardně, nebo neproběhl standardně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den opět při jednání Poslanecké sněmovny.

Já si tedy myslím, že Sněmovna není soudce, aby určovala, kdo v tom sporu má pravdu, jestli audit byl, nebo nebyl standardní. Koneckonců jsou i nástroje exaktnější než hlasování v Poslanecké sněmovně. Mně na tom vadí jiné věci. To, že mohlo být, nevím, jestli bylo, nebo ne, ohroženo čerpání velkých miliard z evropských fondů, to, že někdo, nám není jedno kdo, zaplatí ten audit. Vždycky to jde koneckonců z peněz daňových poplatníků. Ale mně osobně jako politikovi, který už je doopravdy dlouho, na tom vadí, že si ten spor v první rovině vládní strana nevyřešila prvně mezi sebou a že s tím šla na veřejnost, a to tak, že naplno. V druhé rovině vládní koalice nevyřešila mezi sebou a dopustila, aby to šlo až takto naplno. A já osobně si nemyslím, že toto je zrovna ta transparentnost, po které se volá. Já si myslím, že před veřejnost se má předstoupit s řešeními, a ne s tím, že se tady někdo s někým hádá o to, kdo má větší nebo menší pravdu.

Prosím pěkně, propříště, vím, že vládnutí je věc velmi složitá, může se stát, že přijdou takové spory, přijďte před Sněmovnu až s hotovou věcí nebo s věcí, kterou je skutečně třeba tady rozhodnout, a ne tady hrát pouze před občany divadlo, že my jsme ti, kteří máme pravdu a chceme s tou pravdou přijít, a ti druzí budou to samé. V rámci jedné vládní strany se příště dohodněte, jak to vlastně je, a nebuďte dojem, že snad vládní koalice je nejednotná, a tudíž ohrožená.

Já jenom chci říci, možná trochu déle a nesouvisleji, ale přece jenom, že sám bych rád věděl, jak to vlastně bylo, jak to vlastně je a také jak očekáváte, kolegyně a kolegové, pánové ministři a paní ministryně, že tu věc také vyřešíte, a proto ne vždycky tak činíme, ale tentokrát návrh hnutí Úsvit podpoříme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem chtěl jenom krátce odvětit panu předsedovi Kováčikovi, že skutečně není naší ambicí tady dělat rozhodčí a říkat, kdo kde má pravdu, ale nalézt to řešení a splnit kontrolní úlohu Sněmovny.

Kolegyně a kolegové, dnes je úterý, a prosím uvědomte si, co na toto téma včera vláda řekla po svém zasedání. Včera vláda v podstatě řekla: My uznáváme, že ten tendr je cinklý. Uznáváme, že pravděpodobně bratři Tesaříci, což tedy nejsou oni známí muzikanti, to jsou oni známí sociálně demokratičtí politici z Olomouce, uznáváme, že bratři Tesaříci si na tom asi přijdou na velmi pěkné peníze. A my tedy radši vzhledem k tomu tenhle cinklý tendr, místo abychom ho dali do pořádku, tak ho zaplatíme z peněz daňových poplatníků, abychom urychlili další dotace na další cinklé tendry pro další nejmenované bratry z hnutí ANO nebo z hnutí ČSSD. To včera řekla vláda. Takhle to lze přeložit. A já si nemyslím, že to je informace... Přestaňte křičet, pane poslanče Jandáku...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego, já si to s panem poslancem Jandákem vyřídím sám, když bude potřeba. A prosím pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si nemyslím, že tato informace, protože já jsem to teď nepřehnal, já to teď jenom přeložil do srozumitelné řeči. Tohle včera vláda řekla. A já si nemyslím, že to je informace, kterou by měla Poslanecká sněmovna jenom tak přejít a neměla by se jí zabývat. Já tedy ještě jednou prosím, podpořme návrh pana poslance Adama, projednejme to na této řádné schůzi. V opačném případě je zcela namístě svolat schůzi mimořádnou. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jenom k panu kolegovi Kalouskovi, abychom si rozuměli. Možná jde jen o drobné nedorozumění. Já jsem přesvědčen o tom, že řešení - vy jste pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, řekl, že my tady máme nacházet nějaké řešení. Řešení v této bezesporu exekutivní věci má nacházet exekutiva. My jako Poslanecká sněmovna jsme tím kontrolním místem, které má tu exekutivu kontrolovat, a proto podpoříme návrh hnutí Úsvit na zařazení tohoto bodu, abychom kontrolovali, jak ta exekutiva ta řešení přijímá, a případně větším či menším bičíkem ji popoháněli k tomu, aby ta řešení byla samozřejmě v souladu s Ústavou a zákony a samozřejmě také přiměřeně dostatečně rychlá, abychom nechodili s křížkem po pohřbu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nevidím další přihlášky ani žádosti o vystoupení s přednostním právem, takže asi můžeme hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí.

Navrhuji, pokud nebude námitek, abychom se vypořádali hlasováním nejprve s návrhem grémia, kde ovšem je drobná komplikace, a to v návrhu pana poslance Korteho, protože my jsme na grémiu projednávali jenom tu jednu zprávu, respektive shodli jsme se na tom, že zařadíme jenom jednu. On navrhoval tři. Takže navrhuji postup, že bychom zařadili všechny tři, pokud proti tomu nebude námitek. Pokud ano, tak bychom o tom museli hlasovat. (Konzultace mimo mikrofon.)

Aha, tak tady je drobná komplikace, protože mi organizační odbor říká, že žádné tři zprávy nemá, že má pouze jednu. Tak v tom případě asi budeme muset setrvat na původním návrhu grémia, budeme řešit jenom jednu a vy si to potom vyřešíte s příslušným odborem tady ve sněmovně.

 

V tom případě komplikace odpadla a budeme hlasovat pouze o tom, na čem se shodlo grémium Sněmovny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno 173, pro 169, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní postupně návrhy z pléna.

 

Pan poslanec Votava, bod 133 pevně zařadit na zítřek jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno 173, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP