(14.10 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Dítě je plně kojené, přesto má matka povoleno ho vidět jen jednou za 14 dní. Matka sama prošla norskou pěstounskou péčí. Otec je Slovák, a Slovensko se proto rozhodlo do případu vstoupit a převzít diplomatickou ochranu, tedy učinilo něco, oč paní Michaláková marně žádá české úřady již čtvrtým rokem.

Myslím si, že je tedy žádoucí tento případ projednat přednostně. Dovoluji si tedy požádat - variantně za prvé hlasovat o zařazení tohoto bodu jako první pevně zařazený bod a za druhé, pokud neuspěji, tak na dnešní den jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Mám to zaznamenáno. Pan poslanec Koníček a po něm se hlásí paní poslankyně Nováková.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, teprve potřetí před vás předstupuji s žádostí o zařazení bodu informace vlády o průběhu církevních restitucí. Už v červenci minulého roku pan premiér na 13. schůzi slíbil, že je připraven s takovou informací vystoupit. Bohužel, dosud takový bod nebyl na schůzi Poslanecké sněmovny zařazen, a proto mně dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu, tedy Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Navrhuji jej zařadit na konec bloku zpráv. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: My jsme si s paní poslankyní Novákovou vysvětlili, že to nebyla přihláška k pořadu schůze, ale až do bodu číslo 1.

Ještě elektronické přihlášky. Mám tady pana poslance Adama a připraví se pan poslanec Volný a potom paní poslankyně Pecková.

 

Poslanec Petr Adam: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v minulých dnech jsme svědky neuvěřitelného příběhu. Je to příběh o financování monitorovacího systému evropských fondů. Po týdnu mediálních přestřelek mezi ministryní Šlechtovou na jedné straně a ministrem Babišem a jeho náměstkem na straně druhé bylo veřejnosti předloženo řešení, které je pro nás fascinující. Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj se nemohla domluvit, co se vlastně stalo a kdo má pravdu - a tento rozpor zaplatí občané. Podle uveřejněných čísel by to mělo být mezi 252 až 590 milionů korun. Jsou to první prostředky, které jsou z prvního programovacího období vyhozeny oknem. Jsou to peníze, které ztrácíme již v bodě nula, ještě než jsme vůbec začali čerpat. My se ptáme, kdo za to může. (Velký hluk v sále. Předsedající nereaguje.)

Z logiky věci jsou to jen dvě možnosti. Buď má pravdu Ministerstvo financí a výběrové řízení bylo špatně vypsáno, nebo se v něm podvádělo, pak je vina na Ministerstvu pro místní rozvoj a tam by měly padat hlavy. Anebo má pravdu Ministerstvo pro místní rozvoj a vše bylo správné, chybně byl udělán audit, a protože nás to stálo stovky milionů, hlavy by měly padat na Ministerstvu financí. Nebo je to celé jinak a odpovědnost nese někdo třetí?

Pro nás je to naprosto nepochopitelné, že se nad tím včera na vládě jen tak mávlo rukou a řeklo se, že je vše v pořádku. My bychom na tomto místě měli chtít jasné vysvětlení celé této kauzy. Proto chceme navrhnout zařazení nového bodu této schůze, který se jmenuje Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj k financování monitorovacího systému evropských fondů, a chtěli bychom jej zařadit dnes jako třetí bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, já stínat hlavy nebudu, já vás chci jenom požádat o přesun bodu číslo 8 - Návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 58/1995 Sb., o pojišťování (řekl pojišťovnictví) a financování vývozu se státní podporou, na 19. května za pevně zařazené body, a to za bod 70. Děkuji. (Stále je velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane poslanče. Ještě kdybyste mohl zopakovat, kam ho chcete přesunout. Já jsem řešil předchozí žádost.

 

Poslanec Jan Volný: Rád bych ho přesunul na úterý 19. května za již zařazené body 66, 67, 68, 69 a 70.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže bod 8 za tyto body.

 

Poslanec Jan Volný: Ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobrý den pane předsedo, dámy a pánové. Já mám velikou radost, že konečně se na plénum dostala Lanzarotská konvence, a moc bych poprosila, je to bod 88 a je v bloku smluv, jestli by bylo možné ji předřadit, resp. zařadit na začátek tohoto bloku, tedy po pevně zařazených bodech čtvrtečních třicátého. Devatenáctého budu referovat o postupu ratifikace této smlouvy opět na Radě Evropy, tentokrát v Kišiněvě, a byla bych moc ráda, kdybych mohla říct, že se nám podařilo projít prvním čtením. Děkuji mnohokrát.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem nesmírně potěšen, že zde padl návrh projednat zprávu o činnosti stálé komise pro kontrolu odposlechů, atd. atd. zvané velké ucho. Jenom nebylo řečeno, které zprávy. Já pro upřesnění bych proto prosil, abychom projednali zprávu za rok 2012, 2013 a 2014. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Ano, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení dvou bodů, a to na zítřek odpoledne, kdy máme tři body, kde pravděpodobně bude guvernér České národní banky, tak za tyto body dvě první čtení. Myslím si, že minimálně v tom prvním je to návrh zákona, na který čekají desetitisíce rodin.

Takže je to bod 64, Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o stavebním spoření, sněmovní tisk číslo 425. A druhý bod, máme ho pod číslem 65, Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zvyšuje zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, sněmovní tisk číslo 426. Oba dva body zítra po těch třech bodech, které se týkají České národní banky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr Brabec má kartu číslo 17.

Vzhledem k tomu, že nevidím další přihlášky do rozpravy, budeme - vidím pana předsedu Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nechci dlouho zdržovat, jenom chci upozornit, že v okamžiku, kdy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Adama, který se snaží zařadit na program naší řádné schůze věc jistě mimořádně závažnou, to znamená kauzu monitorovacího systému, že je samozřejmě čistě na vašem rozhodnutí, zda to na tu řádnou schůzi zařadit chcete, nebo nechcete. My si přejeme dělat co nejméně nestandardních kroků a projednat to na řádné schůzi. Kdybyste ale měli pocit, že na té řádné schůzi to projednat nelze, pak věřte, že pro nás je to do té míry klíčová záležitost, myslíme si, že nepominutelná, že k této věci by nám nezbylo nic jiného než svolat schůzi mimořádnou. Děkuji za pozornost a přišlo mi fér říct to předem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My určitě návrh na zařazení toho bodu podpoříme mimo jiné proto, že minulý týden se tou otázkou zabýval rozpočtový výbor, na který přijal pozvání první náměstek pana ministra financí. Musím říct, že to jednání bylo velmi věcné, trvalo zhruba 30, možná 40 minut, a musím říct, že na rozpočtovém výboru bylo vystoupení pana prvního náměstka velmi přesvědčivé, který trval na svém, že ten audit proběhl zcela standardně a profesionálně, odpověděl na všechny dotazy, které zazněly ať už od koaličních, nebo opozičních členů rozpočtového výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP