(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 27. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 27. schůze ve čtvrtek 16. dubna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 17. dubna.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovatelkami této schůze byly paní poslankyně Pecková a Semelová, ať stiskne ruku - ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Ruce si stiskneme až po úspěšné schůzi (s úsměvem).

Hlasování má číslo 1, přihlášeno 120, pro 112, proti nebyl nikdo. Konstatuji tedy, že ověřovatelkami 27. schůze jsme určili paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, pan poslanec Berkovec do 14.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Černoch do 16. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková - zdravotní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - zahraniční cesta, paní poslankyně Němcová do 17. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Sedlář - zahraniční cesta, pan poslanec Soukup - zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld do 16. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Urban do 15. hodiny - bez udání důvodu, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký od 15.30 do 18.30 hodin - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková - zahraniční cesta.

Z členů se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Pelikán do 15. hodiny - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Já vás poprosím, abyste se usadili. Ještě se omlouvá pan poslanec Zemek, a to na dnešek od 14. do 15. hodiny.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 27. schůze. Návrh byl rozeslán na pozvánce, a než dám slovo těm, kteří se přihlásili s návrhy, tak vás budu informovat o závěrech z dnešního grémia. Grémium navrhuje vyhovět následujícím žádostem:

Pan ministr průmyslu požádal, aby bod 87 byl projednán ve čtvrtek 30. dubna jako čtvrtý bod po písemných interpelacích.

Předseda stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pan poslanec Daniel Korte, žádá o zařazení zprávy o činnosti této komise do návrhu pořadu schůze, a to do bloku zprávy, návrhy a další.

Pan ministr zdravotnictví požádal o pevné zařazení bodu 11 na úterý, to znamená na dnešek, jako čtvrtý bod.

Pan ministr školství pevné zařazení bodu 33 na středu 20. května jako první bod po bloku 3. čtení.

Pan ministr zahraničních věcí pevné zařazení bodů 74 a 89 na čtvrtek 30. dubna, pevně na 11.45 hodin.

Pan ministr vnitra pevné zařazení bodů číslo 29, 27 a 28 v tomto pořadí na středu 29. dubna na 17.30 hodin, dále pan ministr vnitra žádá pevné zařazení bodu číslo 9 na úterý 19. května jako první bod.

Dále grémium navrhuje vyřadit z návrhu pořadu schůze body 2 a 95, bod 14 zařadit pevně na dnešek jako třetí bod. Bod 22 zařadit pevně na středu 29. dubna ve 14.30 hodin a bod 115, což je volební bod, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve druhém kole, zařadit pevně na středu 29. dubna ve 12.45 hodin.

A dále navrhujeme zařadit dva nové body. Bod návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny a bod návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to pevně na čtvrtek 30. dubna ve 12.45 hodin.

Poslední informace - pan poslanec Stanjura bere zpět jménem navrhovatelů tisk 180 v prvém čtení a tento bod tedy bude vyřazen. Tolik z mojí strany vše k pořadu schůze.

Paní poslankyně Nováková karta 12, pan poslanec Tejc karta 10.

Nyní budeme pokračovat jednotlivými návrhy z pléna. První vystoupí pan poslanec Votava a připraví se paní poslankyně Chalánková. Upozorňuji, že písemné přihlášky mají přednost, poté co vyčerpáme písemné, dám slovo dalším z pléna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne, přeji všem. Chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu, který je na pořadu schůze jako číslo 133. Jedná se o harmonogram státního závěrečného účtu. Pevné zařazení tohoto bodu, pokud je to možné, na zítřek jako první bod. Je třeba tento bod projednat, protože příští týden by měly výbory zahájit projednávání právě jednotlivých kapitol státního závěrečného účtu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Na zítřek zatím žádný pevný nemáme, takže můžeme hlasovat o tomto návrhu.

Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu 132 - Informace předsedy vlády ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku na základě přijatého usnesení číslo 545 Poslanecké sněmovny ze dne 9. 12. 2014 na dnešek, 28. dubna. Jak víte, tento bod byl pevně zařazen již na 31. března. K projednávání však nedošlo vzhledem k tomu, že byla neplánovaně projednávána žádost Policie České republiky o vydání Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání. Mezitím prodělala kauza Michalákových další vývoj.

V Norsku jednal ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán. Ukazuje se, že norské úřady se rozhodly bránit styku, zejména nezletilého Denise s matkou, a nerespektují tak ani rozsudek norského soudu. Norsko bylo za svou praxi minulý týden kritizováno i na půdě Rady Evropy. Stále více se ukazuje, že v Norsku existují zásadní systémové nedostatky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, když špatně nastavený systém generuje stále nové a nové, stále otřesnější případy nekompetentního odebírání dětí rodičům. Za tím posledním nám známým případem je případ malé Maxine odebrané rodičům ve věku deseti týdnů, koncem března, s odůvodněním, že matka je hluchoněmá a jako taková by nebyla schopna poskytnout dítěti odpovídající péči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP