Stenografický zápis 27. schůze, 19. května 2015


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Mihola
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc


14. Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení

Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Martin Komárek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Bronislav Schwarz
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Radek Vondráček


65. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Poslanec Josef Novotný
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Bronislav Schwarz


66. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Václav Klučka


67. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
Poslanec Herbert Pavera
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Kott
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
Poslanec Herbert Pavera


68. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Jaroslav Faltýnek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zemánek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP