(16.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Snažíme se spíš jít tou cestou vymahatelnosti práva, narovnání toho podnikatelského prostředí a důvěry, ale skutečně v této chvíli by to nevyřešilo ten problém a ohrozilo by to cash flow státu. Ale slibuji tady kolegyni, že se tím zabýváme a děláme maximum pro to, abychom nějakým způsobem zabránili těmto podvodným případům, kdy je vlastně podnikatel okraden a ještě odvede daň. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Berdychová, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vážená paní ministryně, podle dostupných informací bylo avizováno, že za klíčovou prioritu Ministerstva pro místní rozvoj považujete cestovní ruch. Avšak od profesních organizací z oblasti cestovního ruchu slyšíme výhrady, že cestovní ruch není stále vnímán jako jedna z priorit rozvoje České republiky. Stále není dokončeno zpracování zákona o podpoře cestovního ruchu. Bylo přerušeno projednávání zákona č. 159 o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Není známa koncepce CzechTourismu. Prezentace České republiky v zahraničí je vnímána jako velmi roztříštěná. V období 2014 až 2020 již nebude možná přímá podpora cestovnímu ruchu z fondů Evropské unie a národní zdroje zatím tuto skutečnost nereflektují.

Vážená paní ministryně, je cestovní ruch skutečně prioritou Ministerstva pro místní rozvoj? Kam se tato agenda nyní ubírá? V jakém je stavu? Můžete nastínit aktuální priority v této oblasti? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím paní ministryni o reakci.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za spíš komentář a následně poslední otázku. Ano, pro mě je cestovní ruch prioritou Ministerstva pro místní rozvoj. A cestovní ruch je prioritou i této vlády, což dokazují i snahy naší vlády, orientace i na jiné trhy, než jsme byli dosud zvyklí, což bych ráda následně zmínila, i na jaké země se chceme orientovat.

Úplně nesouhlasím s tím, že by vnímání České republiky bylo v zahraničí roztříštěné. Asi to nebude úplně tím, že se řekne cestovní ruch, ale možná je to i jinými vlivy než opravdu jenom agendou cestovního ruchu. Nicméně vás zde mohu ujistit, že Ministerstvo pro místní rozvoj i po mém nástupu činí veškeré aktivity k tomu, aby cestovní ruch byl jedním z takových silných aktérů pro zvýšení našeho HDP, aby za několik let se stal možná i součástí průmyslových odvětví. To je takový hlavní cíl - zvýšit příjmy z cestovního ruchu.

Podle kompetenčního zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědno právě a má v gesci cestovní ruch jako takový. Když někam jedu a setkávám se s mnohými právě i profesními organizacemi i starosty a ostatními, když se ptám, co to je cestovní ruch, tak mi všichni řeknou: postavit hotel nebo rekonstruovat památku. Ale to není cestovní ruch. A takto je možná i trošičku chybné vnímání ze strany možná i některých asociací nebo i ostatních aktérů v oblasti cestovního ruchu, co to vůbec je.

Ano, Evropská komise jasně řekla, že nebude financovat cestovní ruch v České republice v programovém období 2014 až 2020. Proč? Protože jsme si postavili hotely, máme tady akvaparky a to nebylo smyslem toho, aby cestovní ruch pomohl vyváženosti našich regionů. Tečka. Takhle s námi komunikovala Evropská komise čtyři roky. Toto se nám nepodařilo ani zvrátit. To je prostě názor a ty finance na cestovní ruch prostě již nepůjdou.

Nicméně co já se snažím na MMR učinit, je jednak dát koncepci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která tam sice je, ale já bych tam chtěla vidět opravdu priority, které bude MMR implementovat, což jsem neviděla, že se dosud činilo, a druhá strana je samozřejmě naše agentura CzechTourism. Nebudu zde zacházet do detailů, protože asi víme, co probíhá médii. Též nejsem úplně oprávněná sdělovat veškeré detaily ohledně této agentury v tuto chvíli jako i statutární orgán MMR. Nicméně co tam nyní i s novou generální ředitelkou činíme, je, že nastavujeme novou koncepci CzechTourismu. Ono to má fungovat tak, že MMR dá koncepci a CzechTourism je výkonná organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Je to tak, že my dáme strategii a CzechTourism nám ji pomůže realizovat v České republice a zároveň i v našich zahraničních zastoupeních.

O co já ještě nyní usiluji, a my jsme si až teď byli schopni zmapovat, jaká zahraniční zastoupení opravdu máme. Mám tabulku nákladů, na kolik nám jedno zahraniční zastoupení vyjde. A samozřejmě tam budu činit také některé změny, protože máme zahraniční zastoupení i ve státech, kde k nám už například ti turisté nejezdí. To nemá smysl. Takže bych ráda převedla i toto zahraniční zastoupení někam jinam.

Pokud bych mohla reagovat ještě na pár věcí - přerušen zákon 159. Ano. Protože se vláda dohodla, že tento zákon postoupíme do druhého čtení až poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj a již na mé úrovni vyjedná s Českou asociací pojišťoven jejich postoj právě k tomuto zákonu, protože cílem tohoto zákona je vyšší ochrana našich spotřebitelů. To znamená, jednak aby pojišťovny pojišťovaly naše lidi, kteří jezdí na dovolenou, a jednak aby pojišťovaly cestovní kanceláře proti úpadku. MMR i ve spolupráci s Asociací cestovních kanceláří a ostatními profesními agenturami a komorami udělalo právě mnoho ústupků asociaci pojišťoven a naše vláda rozhodla, že už další ústupky činit nebudeme.

Vzhledem k tomu, že jsem právě dnes obdržela informaci, že jistá pojišťovna obnovila žalobu na Ministerstvo pro místní rozvoj právě ve vztahu k cestovnímu ruchu, je na zvážení, jaký postoj bude mít i naše vláda právě vůči zákonu 159 a ve vztahu k pojišťovnám, které nám v podstatě daly najevo, že nejsou úplně připraveny pojišťovat cestovky a naše spotřebitele. Nedám do druhého čtení zákon, kde si nejsem jistá, že budou ochráněni naši spotřebitelé a naše podniky.

Co je další věc - zákon o cestovním ruchu. Velice detailně debatujeme, a nejenom MMR úzký tým, s kraji, se starosty, máme spoustu platforem na cestovní ruch. Dokonce jsem vytvořila i kolegium cestovního ruchu, kde máme zastoupeny právě všechny profesní organizace, včetně samozřejmě cestovek, různých dalších organizací, kraje -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně, omlouvám se, vašich pět minut je v tuto chvíli pryč.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Jenom že všechno máme v plánu a určitě to bude.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře, děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. (Poslankyně Berdychová z lavice odpovídá: Těším se na plán.) Není tomu tak. Děkuji.

Prosím dalšího vylosovaného a tím je pan poslanec Holík, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážená paní předsedající, vážení ministři, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane ministře Mládku, je mi jasné, že dnes se nedozvím odpověď na interpelaci, ale těší mě, že za měsíc si budu moct aspoň tu písemnou odpověď přečíst doma po večerníčku.

Rád bych předložil interpelaci jednoho z našich občanů. A jak už je v hnutí Úsvit dobrým zvykem, začínám doslova: "Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal na projednávaný nový energetický zákon. Konkrétně se mi jedná za platbu za obnovitelné zdroje, která je nově navržena za každou ampéru na hlavním jističi. Jsme malá firma, která vlastní penzion včetně vleku, a v loňském roce jsme zrealizovali zasněžování sjezdovky. Z toho důvodu jsme museli navýšit hlavní přívod jističe z cca 60 na 315 ampér. Instalovaný výkon však využíváme zhruba dva až tři týdny v roce. Jestli tomu dobře rozumím, dané znění nového zákona bude platit po celý rok za instalovaný výkon, nikoliv za spotřebovanou elektrickou energii, což je z mého pohledu nespravedlivé a likvidační. Navrhovaný systém placení za obnovené zdroje je, jakoby se platila spotřební daň z nafty za vozidlo, a nikoli za spotřebovanou naftu. Prosím odpověď na můj dotaz. Děkuji."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím dalšího vylosovaného a tím je paní poslankyně Havlová, která bude interpelovat přítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP