(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V návrhu stanovujeme dvouleté přechodné období pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, tedy pro obce prvního a druhého typu a pro jejich právnické osoby. To znamená, tyto obce dva roky nebudou mít povinnost smlouvy zveřejňovat, opět, budou se moci seznámit s tímto systémem a budou se na něj moci připravit.

Jediná otázka, která ještě zbývá nedořešená a kterou bude muset rozhodnout buď koalice, nebo Poslanecká sněmovna, je, který resort bude správcem registru. Jeví se nám jako nejvhodnější dvě varianty: buď aby to bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mohlo využít stávající informační systémy, které se týkají veřejných zakázek, nebo eventuálně by to mohlo být Ministerstvo vnitra. Čili poslanecký návrh je zatím předložen s těmito dvěma variantami.

Kromě toho, že je připraven komplexní pozměňovací návrh k projednání v Poslanecké sněmovně, tak bych vás chtěl informovat o tom, že jsme začali už bez tohoto zákona na úrovni ministerstev a centrálních úřadů státní správy smlouvy zveřejňovat, tzn. že naprostá většina ministerstev a centrálních úřadů už nyní zveřejňuje všechny nově uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun. Konkrétně Úřad vlády tyto smlouvy zveřejňuje od 1. ledna letošního roku a další resorty a centrální úřady se postupně přidaly. Čili státní správa na úrovni centrálních orgánů státní správy se už na nový systém připravuje a přešli jsme do toho transparentního modelu a nečekáme na to, až bude nový zákon o zveřejňování smluv účinný. Ale souhlasím s tím, že systémovým řešením je registr smluv a je důležité, aby byl přijat a nastaven takovým způsobem, aby nepůsobil zbytečné administrativní a právní komplikace, ale současně pomohl k tomu, aby byly zveřejňovány výdaje veřejného sektoru v podobě právě těchto konkrétně uzavíraných smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Desátou interpelaci přednese pan poslanec Ladislav Šincl, který bude pana premiéra interpelovat ve věci návštěvy Jižní Koreje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, nedávno jste navštívil Jižní Koreu s téměř 70 zástupci našich firem a akademických institucí. Je to asi proto, že Jižní Korea se stala jedním z nejdůležitějších partnerů, které Česká republika v Asii má. Česko-korejské vztahy se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjely v oblasti investic, obchodu a kulturní výměny. V době, kdy jste byl ministrem financí, se mj. podařilo získat například investici firmy Hyundai Motor na severní Moravu. Výsledkem investice firmy Hyundai je hlavně vytvoření tolik potřebných pracovních příležitostí zejména pro obyvatele již zmiňované severní Moravy. U subdodavatelů, kteří automobilku Hyundai následovali na severní Moravu, pracuje zhruba sedm tisíc lidí, takže projekt Hyundai v kraji vytvořil více než 10 tisíc pracovních míst a významně tak přispěl ke snížení nezaměstnanosti. Jsem přesvědčen, že korejští investoři mají s Českou republikou pozitivní zkušenosti, což může povzbudit i další. Bohužel situace na severní Moravě není i přes tuto investici vůbec lehká. V tomto kraji je dnes nadále téměř 90 tisíc nezaměstnaných, což si lze představit jako všechny obyvatele Karviné, Bohumína a všech přilehlých obcí. Například v Karviné je na jedno jakékoli volné pracovní místo fronta na úřadu práce, kde zde čeká 41 uchazečů.

Při svém setkání v jihokorejské metropoli Soulu s prezidentkou Korejské republiky jste uzavřeli dohodu o strategickém partnerství mezi Českou republikou a Korejskou republikou. V této souvislosti bych se vás chtěl zeptat, jaké výsledky vzešly z této dohody o strategickém partnerství a z jednání delegace českých podnikatelů s korejskou stranou a jak vaše cesta pomůže české ekonomice a hlavně, zda jejím výsledkem bude i získání nových investorů na severní Moravu tak, aby se zde mohla snížit konečně nezaměstnanost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi, prosím, pane premiére, o vaši odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, jak už jsem zmínil ve své předcházející odpovědi na interpelaci, snažíme se maximálně jako vláda koncentrovat na podporu hospodářského růstu. Součástí toho je také podpora exportu a podpora ekonomické diplomacie. V oblasti Asie vidíme dvě klíčové země. Samozřejmě nechci podceňovat vztahy s těmi dalšími, ale vidím tam dvě silné ekonomiky, které pro nás jsou velmi zajímavé. Tou první je přirozeně čínská ekonomika a tou další je ekonomika Korejské republiky. Nám se podařilo už v loňském roce, v prvním roce vlády, získat dvě velmi významné korejské investice do České republiky. Z toho jedna investice společnosti Nexen by měla vytvořit zhruba tisíc pracovním míst v Ústeckém kraji. Druhá investice by měla vytvořit necelých tisíc pracovních míst. Je to investice firmy Hyundai Mobis v mošnovské průmyslové zóně. Ta by měla vytvořit necelý tisíc pracovních míst v Moravskoslezském kraji.

Tak jak jsem informován, zájem těchto dvou velkých korejských společností přirozeně povede k tomu, že se na Českou republiku bude upírat pozornost i dalších korejských firem a dalších korejských investorů. My se snažíme té situace maximálně využít, toho, řekněme, zintenzivněného a probuzeného zájmu Korejské republiky o Čechy, Českou republiku. Naše vláda otevřela v Soulu nově pobočku agentury CzechInvest, tzn. bude tam přímo jeden pracovník agentury CzechInvest, aby na místě poskytoval podporu vzájemnému obchodu a především podporu možným korejským investicím.

Jsem velmi rád, že výrazného obratu dosáhl také turistický ruch. Přiliv korejských turistů do České republiky se meziročně zvýšil o více než 20 procent v loňském roce, což je myslím velmi dobrý výsledek a souvisí to také s tím, že byla zřízena přímá linka mezi Prahou a Soulem.

My jsme skutečně uzavřeli s prezidentkou Korejské republiky dohodu o určitém strategickém partnerství mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Ta předpokládá také zintenzivnění vzájemných politických vztahů. Chci jen připomenout, že moje cesta do Koreje v loňském roce byla první premiérskou návštěvou po čtrnácti letech v Koreji. Čili tady je evidentní, že prostor, který byl pro posílení vzájemných kontaktů, nebyl plně využit. Vlastně posledním předsedou vlády, který Korejskou republiku navštívil, byl přede mnou Miloš Zeman v roce 2001. Čili tady si myslím, že existuje i velký prostor pro posílení politického dialogu. Pozval jsem prezidentku Korejské republiky na návštěvu České republiky. Pevně věřím, že přijede v letošním roce. Součástí její delegace by měla být také velmi silná podnikatelská skupina. Předpokládám, že i v této delegaci by mohli být další zájemci o přímé investice v České republice. Chci také připomenout, že součástí mé delegace v Korei bylo 49 zástupců českých firem a podnikatelského fóra, které jsme zorganizovali, se zúčastnilo více než 130 významných představitelů soukromého a státního sektoru z Korejské republiky. Takže i ta návštěva vedla k výraznému zintenzivnění vzájemných kontaktů. Byly také podepsány během návštěvy už i některé konkrétní kontrakty, které se týkaly dodávek našeho zboží do Korejské republiky.

Jsem přesvědčen, že intenzivní cílená podpora obchodních vztahů, ekonomické diplomacie, zájemců o investice v České republice by měla přinést konkrétní výsledky. Ty by se měly dotknout i Moravskoslezského kraje. To, co vidím jako důležité, je, abychom v Moravskoslezském kraji měli připraveny plochy pro nové investice, a k tomu by měla také sloužit i aktivita Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci vybudování nové průmyslové zóny v bezprostřední blízkosti Karviné, tak abychom byli schopni uspokojit poptávku po plochách pro nové průmyslové investice a současně abychom vytvořili pracovním místa v okrese, který je ještě stále postižen jednou z největších nezaměstnaností v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP