(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Chci také zdůraznit, že jsme navýšili výdaje, ale zejména v souvislosti s tím, že se zvýšily platy zaměstnanců veřejného sektoru. Pokud jde o provozní výdaje, ty se snažíme na jednotlivých resortech snižovat mimo jiné tím, že se snažíme přesoutěžit služby, které jsou poskytovány v oblasti informačních technologií. Ukazuje se, že transparentní postup a otevírání se státní správy soutěžím vede k výrazným provozním úsporám. A ty provozní úspory se budou projevovat i v příštích letech.

Takže nechystáme žádné plošné nábory. A především dojde k tomu, že se teď postupně bude stabilizovat personální situace na jednotlivých resortech v souvislosti s tím, jak už začínáme uplatňovat omezení podle zákona o státní službě. Jenom chci připomenout, že jsme první vláda, která našla odvahu, aby ta omezení, která jsou spojena se zákonem o státní službě, uplatnila sama na sebe. To znamená, neodložili jsme to až pro příští vládu, ale uplatňujeme ta omezení už v tuto chvíli sami na sebe. Jednotliví ministři přijdou v polovině letošního roku postupně o výrazné personální pravomoci, které v minulosti měli, a budou se o tyto personální pravomoci dělit se státním tajemníkem a budou se o ně dělit s náměstkem pro státní službu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla šestá interpelace. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Pavel Holík, který bude pana premiéra interpelovat ve věci jednání s polskou a slovenskou vládou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, jako místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny pozorně sleduji vývoj zahraniční politiky České republiky. S potěšením vnímám zlepšující se postavení naší země v rámci euroatlantických struktur stejně jako úspěšné prosazování našich národních zájmů v mezinárodním prostředí. V této souvislosti bych mohl zmínit například pozitivní vývoj ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Jižní Koreou, které lze vskutku označit za nadstandardní. Určitě však neopomíjíme ani státy, s nimiž máme společné hranice. Sám jsem se například podílel na ratifikaci smlouvy o přeshraniční spolupráci s Německem v oblasti zdravotnické záchranné služby. Se svými sousedy máme vynikající vztahy, možná nejlepší v celé naší historii. Vzájemné kontakty a spolupráce jsou charakterizovány mimo jiné vysokou provázaností mezi státními i nestátními institucemi.

Vážený pane premiére, zajímal by mě vývoj vztahů na vládní úrovni mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem. Čeká vás společné jednání jak se slovenskou, tak s polskou vládou. Mohl byste nám sdělit, s jakými prioritami a cíli na jednání jedete? Děkuji za vaše odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holíkovi za jeho otázku. Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, naše vláda se snaží klást velký důraz na komunikaci s našimi sousedy v regionu střední Evropy. Bude to teď pro nás ještě mnohem důležitější vzhledem k tomu, že v polovině letošního roku se Česká republika ujímá funkce předsednické země v rámci Visegrádské čtyřky. Budeme předsednickou zemí rok. Záleží nám samozřejmě na tom, aby visegrádská skupina fungovala velmi těsně a velmi intenzivně. Tuto kooperaci pokládám za hodně užitečnou. Tím, že fungujeme v rámci Visegrádu, výrazně zvyšujeme naše vyjednávací schopnosti a naši váhu v rámci Evropské unie. Musím říci ze zkušeností z jednání Evropské rady, že Visegrád má skutečně velmi dobrý zvuk a připomínky, které předkládají společně země Visegrádu v rámci jednání Evropské rady, mají výraznou šanci na to, aby prošly, mají výraznější šanci, než kdybychom je předkládali individuálně jenom jako Česká republika.

Když mluvím o spolupráci v rámci Visegrádu, součástí Visegrádu je přirozeně jak Polsko, tak Slovensko. Letos navážeme na mezivládní dialog, tak jak byl zahájen už za předcházejících vlád. 12. května se sejdeme ve Valticích se slovenskou vládou. Ale už 20. dubna se tady v Praze sejdeme s delegací polské vlády v čele s polskou premiérkou.

Pokud jde o prioritní témata, která máme pro mezivládní dialog, s Polskem je to určitě spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, protože se snažíme výrazně zrychlit výstavbu silničního propojení, dálničního propojení s Polskem. Jedná se o dálnici D11 a rychlostní komunikaci R11. Asi jste zaznamenal, že v posledních měsících byla zpochybňována určitým způsobem mezivládní dohoda, která je uzavřena mezi Polskem a Českou republikou v oblasti hraničního propojení mezi hradeckým krajem a Polskem. Cílem tohoto jednání bude potvrdit si vzájemně, že tento náš záměr platí, a poukázat na fakt, že se snažíme na české straně výrazně výstavbu zrychlit.

Dalším důležitým tématem je ochrana ovzduší ve Slezsku a v Moravskoslezském kraji. Přirozeně znečištění, které tam v ovzduší je, nerespektuje státní hranice a je potřeba nejenom úsilí na české, ale také na polské straně. Dalším důležitým tématem je spolupráce v oblasti obrany a také spolupráce v oblasti zemědělství a také v oblasti energetiky. Společně budeme v rámci Visegrádu s Poláky pracovat na postojích vůči připravované energetické unii. Myslím si, že je důležité, abychom i tady s polskou vládou našli pokud možno společnou řeč.

Ještě velmi stručně, pokud jde o to jednání, které budeme mít 12. května ve Valticích se slovenskou vládou. Jedním z klíčových témat bude debata o dočerpání evropských fondů. Slovensko má obdobný zájem jako Česká republika na tom, abychom vyčerpali co nejvíce staré evropské fondy v té končící finanční perspektivě, nebo v té skončené finanční perspektivě. Rádi bychom společně vytvářeli tlak na Evropskou komisi, aby nám umožnila dočerpat co nejvíce finančních prostředků.

Dalším tématem je spolupráce v oblasti obrany. Chceme rozvíjet diskusi o možnostech společné ochrany vzdušného prostoru České republiky a Slovenska. Přirozeně budeme také mluvit o energetice a energetické unii i vzhledem k tomu, že slovenský zástupce v Evropské komisi pan Šefčovič má právě energetiku a vznik energetické unie na starosti. Přirozeně budeme také jednat o propojení v oblasti dopravní infrastruktury mezi střední a severní Moravou a mezi západním Slovenskem. Tam jsou některé projekty na české straně, které bychom rádi urychlili. Speciálně bych chtěl zmínit výstavbu rychlostní komunikace R49.

Takže tolik jenom velmi stručně k těm hlavním tématům. Jenom chci připomenout, že mezivládní dialog v plném formátu má Česká republika nastaven se slovenskou vládou. V omezeném formátu se scházíme pravidelně s reprezentací polské vlády a v omezeném formátu se také scházíme pravidelně s reprezentací vlády Izraele. Čili v tuto chvíli má Česká republika nastaven dialog na mezivládní úrovni se třemi státy. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Budou to velmi náročná jednání. Pan poslanec je spokojen s odpovědí. Budeme pokračovat další interpelací, kdy pan poslanec Zdeněk Ondráček bude interpelovat pana premiéra ve věci České republiky v AIIB. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Hezké odpoledne. Vážený pane premiére, jistě jste zaznamenal, že v březnu tohoto roku byla v Číně založena nová investiční banka s názvem Asijská banka pro investice do infrastruktury, která svým způsobem konkuruje Světové bance. Zřejmým důvodem pro její vznik je nestabilita amerického dolaru jako světové měny, která není kryta zlatem. Mezi zakládajícími členy jsou kromě řady asijských zemí, jako například Jižní Korea nebo Indie, také Austrálie, Brazílie nebo nově také Rusko, ale i řada členských zemí Evropské unie jako Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko. Nově o členství požádalo také Polsko a Maďarsko. Abych to řekl krátce, všichni kromě Spojených států a Japonska jsou už takzvaně na palubě, přičemž je ale nutno dodat, že Japonsko o přistoupení do této banky vážně uvažuje.

Moje otázka zní: Co na to Česká republika? Budeme také usilovat o členství? Nebo budeme poslušným lokajem ekonomických zájmů Spojených států amerických? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím, pane premiére, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP