(11.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Zatímco v předchozích letech celkové příjmy pojistného mírně stoupaly, v roce 2013 zaznamenaly pokles o půl procenta. Tento pokles mohl být ještě větší, ale vláda premiéra Rusnoka schválila v závěru roku 2013 navýšení plateb za státní pojištěnce o 64 koruny měsíčně s platností od 1. listopadu 2013 a to přineslo na konci roku 2013 zvýšení na pojistné celkem 809 milionů korun.

Celkové náklady systému dosáhly 220,6 miliardy korun. Restriktivní opatření v oblasti výdajů, které přinesla úhradová vyhláška na rok 2013, se pak dotkla především významně poskytovatelů lázeňské péče s poklesem výdajů o 37,4 %, výdajů za léky na recept s poklesem o 4,1 % a poskytovatelů lůžkové péče s poklesem o 0,9 %. Dále došlo ke snížení limitů nákladů na činnost zdravotní pojišťovny v roce 2013.

Ve výsledku skončil systém zdravotního pojištění záporným saldem minus 1,34 miliardy korun. Toto saldo ale nezahrnuje poskytnutou návratnou výpomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši 1,7 miliardy korun. Reálné záporné saldo zdravotního pojištění za rok 2013 tedy činí 3 miliardy korun. Současně je třeba upozornit, že v roce 2013 přetrvával vnitřní dluh VZP vůči rezervnímu fondu ve výši 2,2 miliardy korun, resp. tento fond byl prázdný. Oproti saldu roku 2012 se tedy saldo v systému VZP reálně zdvojnásobilo - systému veřejného pojištění.

Nyní ještě přehled o jednotlivých zdravotních pojišťovnách. Finanční zásoby na bankovním účtu zdravotního fondu, základního fondu zdravotní péče v roce 2013 ve dnech. Například u VZP činila tato zásoba 1,03 dne, u Vojenské zdravotní pojišťovny 18 dnů, u České průmyslové zdravotní pojišťovny 42 dnů, u OZP 15 dnů, u Zdravotní pojišťovny Škoda 40 dnů, u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky 33 dnů, u Revírní bratrské pokladny 69 dnů.

K tomu ještě přehled o zůstatcích nebo o stavu peněžních prostředků jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2013: u VZP České republiky to bylo 464 milionů korun, u Vojenské zdravotní pojišťovny 1,022 miliardy korun, u České průmyslové zdravotní pojišťovny 3,608 miliardy korun, u Oborové zdravotní pojišťovny 1,578 miliardy, u Zdravotní pojišťovny Škoda 544 milionů, u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra 4,4 miliardy korun a u Revírní bratrské pokladny 1,83 miliardy korun.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Jenom pro příště - podrobnější data by měla přijít asi do obecné rozpravy. Jenom jsem vás nechtěla přerušovat. Děkuji.

Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji, paní předsedající. Omlouvám se, že jsem se nepřihlásil písemně. Děkuji ještě jednou za slovo.

Vážená vládo, dámy a pánové, chtěl jsem říct, že ta zpráva je velmi složitý materiál, a nakonec i z toho, co tu přednášel pan zpravodaj, je to vidět. Zprávu dávalo dohromady Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Pan ministr zdravotnictví byl omluven a zajistil tedy jako referenta svého kolegu. Ale pan ministr financí tady byl přítomen a uprostřed se zamračeným výrazem odešel, aniž by si ten materiál vyslechl.

Nemám ve zvyku kritizovat tady planě a nikdy jsem nekritizovat žádného ministra, natož vicepremiéra, protože vím, že těch úkolů, které má, je velmi mnoho a jsou to funkce mimořádně obtížné. Ale přece jenom v tomhle tom případě je potřeba říct, že když jsme ve výboru projednávali závěrečnou zprávu, která, jak jsem řekl, je velmi obtížná, paralelně s tím jsme probírali i zákon č. 48 - zákon o veřejném zdravotním pojištění, čili zákon, který tohle všechno reguluje, co je v té zprávě. A s tím zákonem se objevilo veliké množství pozměňovacích návrhů. Celá řada z nich jich směřovala k tomu, aby se přesunuly určité pravomoci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí a Ministerstvo financí aby výrazně posílilo svůj dohled nad touto sférou. Takže je to trošku zvláštní, že pan vicepremiér zrovna při tomto materiálu nemá čas, když je přitom ve Sněmovně.

Musím říct, že tam je spousta věcí, které jsou k nápravě. Snažil jsem se zasadit o některé úpravy, snažil jsem se o to zasadit i ve věcech, které obecně reportuje Ministerstvo zdravotnictví. Je to něco, co tady zmiňoval už pan ministr financí a replikoval to pan kolega Stanjura o těch podrozvahových účtech, které nejsou ve státním rozpočtu, a proč tedy už nejsou změněny. Už jsme do výboru začali dostávat nějaké analýzy, které by činily tu zprávu čitelnější. A jsou to analýzy, které jsou potřeba, aby byly v delších časových řadách, jinak ta množství fakt nelze dobře analyzovat a podobně. A to všechno, když chce Ministerstvo financí ten zvýšený dohled, tak by si toho mělo být vědomo a mělo by to při takovéhle příležitosti spíše podporovat.

Takže já znovu vyjadřuji smutek, že rétorika, kdy Ministerstvo financí velmi kritizuje stav zdravotního systému v mnoha směrech, a činy, které potom následují, tak ty se trošku rozcházejí.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem asi před takovými třemi lety, možná už je to trochu déle, vystoupil se stejnou věcí jako teď. Vystupuji v bodu, protože by mě zřejmě paní místopředsedkyně nenechala mluvit mezi jednotlivými body.

Říkal jsem tady, jestli by se nemohl někdo podívat - vláda nebo nevím - na to, zda je nutné, abychom projednávali formálně tyto body na plénu Poslanecké sněmovny. Projednávat tady body, jako je Výroční zpráva ČTK za rok 2012, 2013 a tak dále... Spousta lidí už tady vystupovala na mikrofon a vždycky říká, jak je to zásadní, jak je to drahé, když zasedne tento celý jednací sál. A my tady rok co rok trávíme hodiny a hodiny formálním projednáváním těchto výročních zpráv. Je to sice příjemné. Ten provoz tak jakoby běží. Nic dramatického se tady neděje. Ale podle mého názoru to není úplně důstojné.

Myslím si, jestli je to potřeba, tak ať to projednají výbory, ať tady Sněmovna nějak formálně vezme na jednom seznamu rozhodnutí těch výborů, pokud jsou kladná, jako že vždycky jsou, na vědomí, a tím je to vyřízeno. Dnešek nebude o ničem jiném, než že budeme mluvit o těchto výročních zprávách, na kterých nic nezměníme, které většinou, řekněme to poctivě, nikdo nečte, protože proč by to taky četl, když tam nemůže nic změnit.

Z tohoto pohledu znovu prosím asi po třech letech, jestli by někdo kompetentní, nejspíš vláda, se nepodíval na legislativu, kterou by se upřesnilo to, že to Sněmovna nemusí tímto poměrně dramaticky časově náročným způsobem projednávat. Děkuju pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP