(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní zde mám tři faktické poznámky. Prvního prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila. Připraví se pan poslanec Beznoska a poté pan poslanec Plzák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Ještě jednou hezký dobrý den, vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo. Jenom pár čísel, aby bylo jasno, protože když se tady hovoří o číslech, tak se mi někdy adrenalin zvedá.

Chtěl bych reagovat na poznámku, která tady byla odněkud zprava, že nevěříme kapitálovým fondům. No nevěříme jim a mám pro to konkrétní důkaz. Podívejte se na slovenské kapitálové fondy - konzervativní, dynamický a ten třetí nevím, jak se jmenuje. V průběhu roku 2008 až 2012 tam nebyl jediný výnos. V průměru se tam ty nevýnosy pohybují mezi minus jedním až minus osmi procenty. Takže prosím vás, bylo by dobře si také těchhle těch čísel všímat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Beznosku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Jenom velmi kratičce na pana kolegu Bartoška.

První poznámka. Není pravda, že k něčemu dospěla - mám na mysli zrušení druhého pilíře - důchodová komise, protože na prvním setkání této komise byly v programu způsoby ukončení druhého pilíře. Takže není to rozhodnutí komise, je to čistě politické rozhodnutí.

A druhá poznámka na pana kolegu Zavadila, teď o tom hovořil. Není možné posuzovat výkonnost fondů z jednoho nebo dvou let. Prostě výkonnost na kapitálových trzích se musí posuzovat v dlouhém horizontu a pak byste viděli, že ta křivka určitě by šla k severovýchodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Plzáka a připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nechci nikomu brát iluze a nepřál bych to ani panu kolegovi Bartoškovi a kolegovi Gazdíkovi. Ale chtěl bych směle tvrdit, že není zárukou kvalitního stáří mít hodně dětí. My máme plná sociální lůžka a já se na těch lůžkách pohybuji a to jsou lidé, kteří mají dvě, tři, čtyři děti, které buďto jsou tak aktivní, že na ně nemají čas, nebo se vystěhovali do zahraničí, anebo se o ně prostě nestarají. Takže tahle iluze trošku padá.

A pak jsem měl ještě jednu faktickou poznámku. Tady byla vznesena obava, že některá část obyvatelstva prožije velmi špatné stáří. Já si myslím, že o tuto skupinu se zasloužila tady pravá část spektra, protože je tady tak velká skupina podnikatelů, živnostníků a tak dále, kterým jste umožnili působení v šedé ekonomice, že tak optimalizovali daně, že prakticky žádné neplatili, do průběžného systému nepřispívali. Já jsem zvědavý, jaké oni budou mít důchody z průběžného systému, až jednou do seniorského věku nastoupí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nezpochybňuji, že skutečně jsou živnostníci s chováním, které tady popsal pan doktor Plzák. Fascinuje mě jeho výtka: za to, že se někdo rozhodl chovat neodpovědně vůči vlastnímu stáří, za to můžete vy. Promiňte, máme jiný pohled na svět. Já si myslím, že odpovědnost si nese především každý sám za sebe. Ale to není to, s čím jsem chtěl vystoupit.

Chtěl jsem stručně zareagovat na pana místopředsedu Bartoška, co se týče naší účasti s prací na komisi. To je takový citát z písma: "Nestaví-li dům Hospodin, marné je veškeré namáhání." Já jsem méně náročný. Mně by úplně stačilo, kdyby ti lidé, kteří se tam snaží, při vší úctě k jejich snažení, stavět, kdyby vyšli z reálných základů. Reálné základy, to je přiznat si pravdu, jaké jsou k dispozici zdroje a jaký je před námi demografický vývoj. Pokud pracujete na tom, že si odmítáte přiznat pravdu, protože je politicky nepopulární, tak cokoliv na tom postavíte, nemůže být dlouhodobě udržitelné a realizovatelné. A na tom nemá cenu ztrácet energii.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, ten ideologický problém jste z toho udělali, přátelé na pravé straně, vy. On ten problém je podle mého názoru více ekonomický než ideologický. Jak to je? Dnešní lidé, kteří chodí do práce, platí svým rodičům nebo prarodičům to, aby prožili nějaký důstojný důchod. To, že se ti rodiče a prarodiče dožívají vyššího věku postupně a v tom důchodu prožívají delší čas, není to jenom v České republice, samozřejmě přináší velké ekonomické problémy, protože těch, kteří jsou v důchodu, a těch, kteří jsou v práci, je méně. Řeší to celá Evropa.

Vy jste řekli: My to vyřešíme velmi snadno. Ty peníze, které tam dnes jsou, takhle je vyndáme, dáme je nějakým fondům a ty zajistí ten blahobyt. No samozřejmě po finanční krizi od roku 2008, tak tomuhle věřit, tak to může jenom naivní člověk. A jakoby dělat u toho ideologii, že tenhle soukromý subjekt, vyvedení těch peněz, kde ti dnešní důchodci budou mít riziko, že ty důchody budou ještě menší, tak to podle mne není nějaké spásné řešení důchodového systému. Samozřejmě že jestliže se to řešit nebude, tak za dvacet let ti prarodiče a rodiče budou mít důchody menší, protože těch, kteří budou v práci v porovnání s těmi, kteří budou v důchodu, bude ještě méně. Zvyšovat odvody - je to riziko pro konkurenceschopnost firem a riziko pro platy samozřejmě a zaměstnanost.

Čili ten problém není jednoduchý. Kdyby byl, tak ho dávno vyřešili v Německu nebo vyřešili někde jinde. Takže nehrajme si na chytrolíny. Soukromé fondy v této době, v této době finančních rizik, která jsme si zažili celosvětově, nejsou spasitelným řešením. (Upozornění na časový limit.) To, co dnes navrhujeme, je nezatahovat do toho soukromé fondy, hledat nějaké rozumnější řešení. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Teď se chci zeptat pana ministra financí, zda se hlásí s faktickou, anebo s řádnou přihláškou. S řádnou? Tak prosím, jste druhý v pořadí. Poprosím tedy místopředsedu Sněmovny pana Bartoška. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je potřeba si říct, že počet dětí samozřejmě není samospasitelný. Je potřeba, aby děti byly řádně vychovány, staraly se o svoje rodiče, chodily do práce a odváděly daně. Je potřeba taky říct, že bez toho, aby existoval funkční průběžný pilíř, nebude existovat žádná důchodová reforma. A myslím si, že důchodová komise vychází z reálných dat a připravuje materiál, který bude použitelný a hlasovatelný. Ale určitě řešení není prásknout do stolu a odejít z jednání. To je to, co mě mrzí na zástupcích TOP 09, že rezignovali na svoji možnost utvářet budoucí koncepci a postarat se o to, aby mohli do toho mluvit. Takto budou jenom planě kritizovat a vymlouvat se na to, že je to blbě udělané, a jako argument budou používat to, že se toho neúčastnili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom připomněl, že dneska řešíme vlastně zákaz vstupu do druhého pilíře, neřešíme důchodovou reformu. Nicméně tady jsme byli několikrát vyzváni, abychom se vyjádřili k důchodům, tak jsem si - měli jsme v minulosti různé komise, nevím kolik let, dvacet let nebo jak dlouho to ty komise řeší, a teďka debatujeme už hodinu.

Nechal jsem si udělat analýzu, jmenuje se Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. Ta analýza má 29 stran, jsou tam odvolávky na různé systémy ve světě, a já bych si dovolil přečíst závěr té analýzy. Podotýkám, že ta analýza byla udělána pro mě zdarma. Závěry té analýzy jsou následující: Česko má v zásadě univerzální veřejný penzijní systém financovaný ze státního rozpočtu, který je netransparentní a je de facto nesrozumitelnou směsicí solidárního a pojistného pilíře, a který tak ani nemůže zapadat do žádného sociálního modelu. Doplňkovou solidární dávkou je příspěvek na bydlení, který bydlícím seniorům zvyšuje nízké důchody na úroveň přes 30 % průměrného celostátního výdělku.

Reforma tohoto penzijního pilíře sleduje jeho transparentnost, to znamená tu reformu, kterou bych já rád předložil nejdřív koaličním partnerům do konce června a potom, pokud se domluvíme, i Poslanecké sněmovně, je poměrně snadná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP