(9.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jestli chcete příklad klasického vyvádění z penzijního systému, tak ten klasický příklad je třeba to, co nedávno dohodl pan ministr Babiš na Ostravsku. Rozšíření odchodů do předčasného důchodu, rozšíření osob, které budou moct odejít do předčasného důchodu, je vyvádění prostředků z penzijního systému ve prospěch podpory v nezaměstnanosti. Peníze nebudou použity v rámci standardního penzijního systému, ale bude z nich posílena pasivní podpora v nezaměstnanosti, a to ještě ve prospěch zejména soukromé společnosti, které tím bude usnadněno propouštění a příslušné odstupné. To je vyvádění. Ale rozhodně ne druhý pilíř. To žádné vyvádění není. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mám tady dvě žádosti o faktické poznámky. Pan poslanec Zavadil, potom pan poslanec Opálka, pak přijde řada na přednostní právo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo. Já jenom prostřednictvím vás, pane předsedající, bych chtěl svému kolegovi Kalouskovi, kterého si velmi vážím, poopravit trošku jedno slovo. Já si nemyslím, že to byla hysterie. Já si myslím, že to byl pragmatismus. Ten pragmatismus vycházel z toho, že tak jak se nastavil druhý pilíř, a vy si velmi dobře pamatujete hádky, které jsme my dva spolu vedli o tom, jestli se má, nebo nemá druhý pilíř nastavit, tak způsobil to, co způsobil. Kdyby to bylo povinné, a zaplať pánbůh, že nebylo, tak by možná druhý pilíř měl šanci na existenci. Ale vy dobře víte, jaká smršť se strhla, když se mluvilo o povinném pojištění. Bylo více než 70 tis. na serverech okamžitě zásadní ne a zásadní odpor proti tomu, aby tento pilíř byl povinný. Takže proto také došlo k tomu, k čemu dojít muselo, že se ta povinnost stáhla a zůstalo to, co zůstalo, to znamená, že to bylo na bázi dobrovolnosti.

A to vyvádění, to není z druhého pilíře, samozřejmě že ne, ale vyvádění finančních prostředků z toho průběžného spoření, to tady prostě bylo tímhle nastaveno. Vy víte přece dobře, že tady došlo i k tomu, že se muselo zvednout DPH, aby se ty finanční prostředky, o které přišel první pilíř, aby se tam nějakým způsobem doplnily, protože to ohrožovalo existenci důchodů, které z tohoto pilíře nebo z tohoto průběžného systému byly vypláceny.

Takže ano, je to možná ideologický spor. V tom s vámi můžu souhlasit. Ale nemyslím si, že to byla hysterie. Myslím si, že to byl pragmatismus a že nakonec zvítězil obyčejný zdravý selský rozum. A pilíř třetí je podle mě dostatečným nástrojem pro to - ne teď, v jaké poloze je, ale co se s tím dá udělat do budoucnosti, aby se posílilo to, co vy požadujete.

Takže tolik snad jenom má poznámka. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám. Další faktická poznámka, pan poslanec Opálka a potom fakticky pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi taky zareagovat. Víte, ono to rovnostářství tady zaznělo skoro jako sprosté slovo či nadávka. Ale systém prvního pilíře přece není zcela rovnostářský. Je solidární. Ale jestli v tomto systému jsou nejnižší důchody kolem 3 000 a nejvyšší důchody kolem 50 000, tak to rovnostářství tedy má přece jenom nějaké dimenze.

K tomu vyvádění. Nevím, kdo říká, že se vyvádějí z důchodového systému peníze. Ony se vyváděly z prvního do druhého pilíře. Ne ze systému, ale z pilíře. Čili se snižovala možnost solidarity v prvním a umožňovala se větší ekvivalence těm, kteří na to mají. Když se podíváte na to, kdo se přihlásil do druhého pilíře, tak kupodivu jsou to ti nejstarší. Čili šlo o zhodnocení volných prostředků, ani ne tak o to, abychom řešili důchodový systém.

Správně poznamenal pan předseda Zavadil v tom - vždyť tady přece ten třetí pilíř zůstává. Druhý byl jeho bratříčkem. Jde o to, jakým způsobem budeme s tímto pilířem pracovat. Já si myslím, že ekvivalentní pilíř je taky shromažďování majetku a žití potom z renty, což je běžné. V podstatě už za Rakouska-Uherska a v první republice ti, kteří na to měli, se důchodově zabezpečovali tím, že měli majetky a ty pronajímali.

Předposlední poznámka k těm horníkům. Víte, stačila by statistika. Zatím není. Zatím jsou výzkumy z minulého století, ale říká se, že dožitelnost těchto lidí je kratší. Že vlastně ten systém dotují, protože nevyužívají ten první systém (pilíř) tak dlouho jako jiní občané jiných profesí. Takže vlastně jejich argument je, že dotují ten systém. Takže tady se budeme muset ještě statisticky rozebrat. (Upozornění na uplynutí času k poznámce.) Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Další faktická pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Už nechci zdržovat, jenom stručnou reakci na dva pojmy. Rovnostářství není nadávka, to je prostě popis trendu, který v tom prvním pilíři probíhá a bude probíhat. Tím, jak se dál lidský věk, dá-li bůh, bude prodlužovat, tak to bude tendovat k rovnostářství. A pokud nenajdeme odvahu ke strukturální reformě, tak to dojde k té konečné spravedlnosti. Vlevo nahoře (na galerii) vidím generaci, která se toho dočká, až prostě nebudeme brát žádné důchody. Pak nebudeme mít nikdo nic z toho prvního pilíře a bude to spravedlivé. To pak není solidarita, ale rovnostářství, a tam to spěje. Zcela nezbytně. Na to mi stačí kalkulačka a demografická křivka, abychom si to spočítali, a vy to umíte spočítat také.

A jenom drobná poznámka k pojmu, který použil pan kolega Zavadil. Ve vší úctě: průběžné spoření je protimluv. Průběžný systém je předávání peněz mezi generacemi v jednom okamžiku. Spořím si sám pro sebe a dlouho. Průběžné spoření je něco, co neexistuje. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, mě se hluboce dotkla slova pana Kalouska, protože já jsem ten člověk, který 33 let byl v hornictví a myslím si, a já jsem to teď nedávno diskutoval na jednání s odbory, když jsem řekl, že my horníci jsme byli hloupí. Když se mě ptali, co jsem dělal v roce 1989, tak říkám, já jsem cinkal klíči. Ale čtrnáct, sedmnáct, u opasku v dole. My jsme pořád kopali uhlí, pořád jsme se snažili plnit plán a nechali jsme si zrušit kategorie. My jsme dneska jediná země, ve které musejí horníci pracovat do 67 let! Všude kolem nás horníci odcházejí po 20 nebo 25 odpracovaných letech. Všude, v celé Evropě.

Já jsem v té souvislosti vzpomněl Polsko. Polákům třikrát nebo čtyřikrát pravicová vláda chtěla sebrat důchody. Polští horníci šli do Varšavy s baseballovými pálkami a vysvětlili pravicovým vládám, že si to takhle nepředstavují. Samozřejmě já tímto nevyzývám naše horníky, aby použili baseballové pálky, určitě ne. Ale ti Poláci v tomhle směru byli jiní. A já pevně věřím, že současná vláda napravuje věci, které jste vy, pane Kalousku a vám na pravém spektru podobní, zapříčinili. (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Protože vy jste těm horníkům prodali střechu nad hlavou a dneska jsme v té situaci, že opravdu ti horníci potřebují mít jistotu, a ta jistota mimo jiné kromě práce je, že dostanou zasloužený důchod, aby si ho skutečně dožili nebo prožili. Protože opravdu je pravda, co říkal tady kolega Opálka, že horníci se dožívají podstatně menšího věku. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě reakce pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: S tím Polskem koneckonců i s naší zemí máte pravdu, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana předsedy. Holt Margaret Thatcher byla v Evropě jenom jedna. Ta to dokázala a výrazně tím pomohla britské ekonomice a životní úrovni jejího lidu. Všechny ostatní země, které se lekly baseballových pálek, ty skončí tím, že žádné důchody brát nebudou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádná další faktická poznámka není, slovo má pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdřív faktická na pana poslance Hájka, vaším prostřednictvím. Ty byty OKD prodával pan premiér Sobotka, tak neukazujte k nám. Jenom tak pro pořádek. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

Nejprve chci říct na stenozáznam, že jsem účastníkem druhého pilíře, aby mě někdo neobvinil, že k tomu mluvím, i když jsem účastníkem důchodového spoření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP