(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam od 16 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel - zdravotní důvody, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, pan poslanec Heger - pracovní důvody, pan poslanec Janulík - zahraniční cesta, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Sedláček Jan - zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Šrámek do 16 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Ženíšek do 16 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš - rodinné důvody. Pak tady mám omluvu pana ministra vnitra, ale ten je přítomen, takže omluvu stahuje. Paní ministryně Marksová se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický od 17 hodin - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než budu pokračovat - a prosím o klid - tak bych chtěl mezi námi přivítat nového člena vlády, pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, a popřát mu hodně úspěchů v jeho náročné práci. (Potlesk.)

Pan poslanec Štětina hlasuje s kartou číslo 1.

Chtěl bych vám také sdělit, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně dva návrhy zákonů, a to tisk 301/3, což je zákon o hospodaření energií, a tisk 308/3, což je zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Zákonná lhůta u těchto návrhů zákonů uplynula 30. března, a proto v souladu s § 97 odst. 4 navrhuji jejich zařazení do programu probíhající 26. schůze Sněmovny. O tomto bych nechal hlasovat a poté bychom se posunuli dále.

Kdo souhlasí s mým návrhem? (Hlásí se poslanec s žádostí o vystoupení.) Teď? Dobrá, ještě nechám vystoupit pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, já mám doplňující návrh. Já jsem mluvil se senátorem, který je pověřen Senátem, aby tyto návrhy tady obhajoval, a navrhuji, že bychom tyto dva body zařadili jako první dva na příští pátek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je možné. Zeptám se, zda je námitka, abychom to zvládli jedním hlasováním, to znamená, zařadit do schůze a pevně zařadit jako první dva body na příští pátek - námitku nevidím. Takže ještě upozorním kolegyně a kolegy, a budeme hlasovat.

Kdo souhlasí, aby tyto dva tisky byly zařazeny do schůze a pevně zařazeny na pátek jako první dva body, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 48, přihlášeno je 137, pro 110, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Grémium navrhuje vyhovět žádosti ministra obrany pevně zařadit bod 113 na čtvrtek 2. dubna po zařazených bodech, to znamená jako 12. bod.

Ministr zahraničí zařazení nového bodu, tisk 370, druhé čtení smlouvy Evropská unie - Moldávie, na středu 1. dubna po pevně zařazených bodech.

Žádost předsedy poslaneckého klubu ANO pana poslance Faltýnka, který žádá body 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 25 pevně na středu 8. dubna jako první až osmý bod.

A poslední informace - přerušená 24. schůze Sněmovny, pracovně "Vrbětice". Chtěl bych vás informovat, že byla splněna podmínka pro její pokračování, protože Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra dodala stanoviska, a navrhujeme tedy, aby schůze pokračovala 7. dubna v 19 hodin.

Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice a já se v této fázi zeptám, kdo chce vystoupit k pořadu schůze. Registruji pana předsedu Faltýnka, potom pan poslanec Zavadil. Slovo má pan předseda klubu ANO.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Já bych měl s dovolením dva návrhy na zařazení do pořadu této schůze. Konkrétně se jedná o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, tzv. zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je to číslo sněmovního tisku 374, druhé čtení. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod jednání v úterý 7. dubna. To je jeden návrh.

A nyní prosím o pozornost dalšímu návrhu. Chtěl bych jménem našeho poslaneckého klubu navrhnout zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření správnosti, hospodárnosti a zákonnosti postupu osob, které jsou zodpovědné za projekt, stavbu a stavební dohled při projektování a výstavbě pražského tunelového komplexu Blanka, číslo sněmovního dokumentu 2124. Navrhuji zařadit tento bod do bloku Zprávy, návrhy a další body.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Jako druhý pan poslanec Zavadil. Připraví se pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo. Já bych si dovolil navrhnout vyřadit z této schůze dva body ze druhého a třetího čtení, a to bod 10 a bod 89, sněmovní tisk 156. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 10 a 89. Ano. (Posl. Zavadil: Sněmovní tisk 156.) Ano.

Pan předseda klubu ODS. Potom byl pan poslanec Laudát, potom pan předseda Kalousek. Obráceně. Pan předseda Kalousek, potom pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych upřel vaši pozornost na bod programu, který máme schválen pod číslem 123. Ten bod se jmenuje Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody. Ta žádost sem dorazila, opakovaně se tomu věnoval mandátový a imunitní výbor, tak jak má. A hle, policie tu svoji žádost stáhla. Je to naprosto neobvyklý krok, stalo se to poprvé, a já si myslím, když policie vylila kýbl špíny na mého kolegu, tak bychom mu měli dát šanci, aby k tomu mohl říct svůj postřeh a svůj postoj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP