(17.30 hodin)

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane nepřítomný ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci dodržování norem pro maximální hluk v souvislosti s provozováním železniční dopravy. K této mé interpelaci mne vede konkrétní podnět, který jsem jako poslanec zvolený za Ústecký kraj obdržel od občanů žijících v lokalitě Litoměřice-předměstí.

V reakci na hromadnou stížnost na obtěžování hlukem v souvislosti s provozováním železniční dopravy, kterou občané žijící ve zmíněné lokalitě podali na místně příslušnou hygienickou stanici, provedla tato v loňském roce příslušná měření, jejichž oficiálním výsledkem je podle mých informací závěr, že zákonem povolená maximální hladina hluku je zde překračována o 8,8 decibelu. Pokud je mi známo, má v takovém případě původce hluku ze zákona povinnost konat a zajistit příslušná protihluková opatření. Informace o žádných takových aktivitách na straně SŽDC nejsou ale v tuto chvíli dostupné.

Mé otázky. Jak jsou v rámci resortu dopravy v současnosti řešeny situace, kdy v souvislosti s provozováním železniční dopravy prokazatelně dochází k obtěžování obyvatel dotyčných lokalit nadměrným hlukem? Je tento problém řešen komplexně?

Druhá otázka: Je na železniční trati, která je předmětem zmíněného konkrétního podnětu občanů, plánována modernizace? Pokud ano, budou součástí této modernizace i protihluková opatření? Železniční trať Lysá nad Labem - Ústí nad Labem-západ, v jízdním řádu pro cestující označená číslem 072.

A třetí otázka: Existuje v tuto chvíli nějaká záruka, resp. můžete mi vy, pane ministře, zaručit, že v lokalitách, kde hluk z provozu železnice překračuje zákonem povolené limity, nejsou a nebudou schváleny a realizovány projekty, které existující problém s nadměrným hlukem neřeší? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Odpověď by vám měla být doručena do 30 dní podle zákona o jednacím řádu.

Nyní je na řadě interpelace pana poslance Jiřího Zlatušky na ministra školství Marcela Chládka ve věcech financování neúspěšných projektů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, Ministerstvo školství dává 1,4 miliardy korun, tedy částku srovnatelnou s údajným výpadkem rozpočtu vysokých škol, na výstavbu budovy CIIRC, tzv. Českého institutu informatiky, kybernetiky a robotiky, na ČVUT. Institut měl přitom po svém založení v roce 2013 za úkol připravit - cituji: kvalitní projekt v rámci operačního programu VaVpI. Projekt ČVUT v rámci tzv. Pražské výzvy předložilo, dokonce kvůli odstranění konkurence zabránilo své elektrofakultě předložit její projekt na přestavbu fakulty za 200 milionů korun. Úspěšný nicméně nebyl, skončil až pod čarou, na 18. místě z 19 posuzovaných. Šlo přitom už o třetí verzi. Připravován byl již pro Topolánkovu vládu i pro Nečasovu. Vědecký poradce premiérů prof. Haňka se vyjádřil jasně, že má komerční povahu, v podstatě se jedná o dodávky zahraničním firmám, a jako takový nemá být financován z veřejných prostředků, nýbrž jako investice firem.

Veřejné peníze neúspěšným poškozují kvalitnější, včetně pražských. Absurdně navíc s podmínkami realizace měkčími než pro ostatní školy plnící povinné indikátory, udržitelnost i zákaz veřejné podpory.

Kdo je jmenovitě odpovědný za veřejné financování neúspěšného projektu i za možná plýtvání veřejnými prostředky? Jaké jsou povinné indikátory, jak je zajištěna přísnost jejich plnění srovnatelná s operačními programy a co zabrání souběžnému vykazování i pro projekty VaVpI? Jak se vrátí alespoň část vložených prostředků zpět do státního rozpočtu, zejména z činností typu dodávek kontraktačního výzkumu (upozornění na dodržení času) a jak jsou nastaveny podmínky pro činnosti spadající do poskytování veřejné podpory a jaké jsou závazné indikátory a jejich plnění zveřejněny?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr Chládek je připraven. Pane ministře, máte pět minut na odpověď na dané otázky. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já ani nevyčerpám těch pět minut. Není pravdou, že tento projekt byl hodnocen jako neúspěšný, tento projekt byl vyhodnocen jako úspěšný. Na loňském jednání na Ministerstvu financí při jednání o Pražské výzvě jsme se dohodli, že částka je tak příliš vysoká, že nejsou na to finanční prostředky vyčleněny v Pražské výzvě, proto jsme se rozhodli, že to bude přímo vyčleněno po dohodě s Ministerstvem financí ze státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec má minutu na doplnění svých otázek. Prosím, pane poslanče, máte slovo .

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Mám zde pořadí projektů, seznam projektů doporučených k financování, výzva 3,4. Projekt CIIRC je tam jasně na 18. místě. Doporučen pouze k zařazení zásobníku, nic takového zde není. Doporučen ke schválení, to má těch 17 projektů nad tím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, jestli pan ministr chce doplnit svou odpověď. Ano. Tentokrát máte dvě minuty, můžete je vyčerpat.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, ani tak to nevyčerpán. Znovu musím potvrdit svou předchozí odpověď. Za účasti mé i pana ministra Babiše a rektorů to bylo dojednáno tak, jak jsem vám řekl a odpověděl v předchozí odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tato interpelace končí a pokračujeme interpelací pana poslance Zdeňka Soukupa na paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci dotace sociálních služeb v roce 2016. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Pane předsedající, děkuji za slovo. Už jsem si myslel, že budu mluvit k prázdné židli, ale paní ministryně vždycky přijde v pravý čas.

Nedávno jsme schválili novelu zákona o sociálních službách, kterou jsme jejich financování převedli z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Ministerstvo ale v žádném případě nevypadá ze hry. Každý rok by mělo dotačnímu řízení vydat metodiku pro kraje. V té souvislosti se na mne obrátilo několik poskytovatelů sociální péče z Karlovarska znepokojených prodlevou ve vydání metodiky pro dotační řízení na rok 2016. Zdálo by se, že na začátku roku 2015 je ještě čas, nicméně dotační řízení je dlouhodobý proces a poskytovatelé mají se zpožďováním jeho jednotlivých kroků nedobré zkušenosti. Například v roce 2013, kdy nedostali peníze, nebo je dostali pozdě. To vážně ohrozilo některé služby.

Tedy mám otázky pro paní ministryni, jsou tři. Tedy jaká bude metodika pro kraje, jaká bude její podoba. Bude metodika zaslána k připomínkám, kdy bude zveřejněna finální podoba? To je první otázka. Psát si to nemusíte, předám to na papíře. Za druhé: Kdy bude vyhlášeno dotační řízení na rok 2016 pro kraje, v jakém termínu budou kraje podávat žádosti o dotaci na rok 2016? Jaká bude podoba žádostí o dotace, včetně příloh? A dále, kdy bude otevřena aplikace pro podávání žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční prostředky na rok 2016? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a paní ministryně jistě ráda na otázky odpoví. Má písemný podklad, může jistě odpovídat v pořadí. Prosím, paní ministryně, máte slovo .

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, protože jsem bohužel tyto velice přesné otázky obdržela až teď, nikoli dopředu, tak úplně přesná data neznám, ale to vám určitě zodpovím případně písemně. Ale žádné organizace nemají žádný důvod k obavám, protože očekávám, že metodika bude vydána tak, aby to bylo pro všechny včas. Ano, počítáme s tím, že samozřejmě bude zaslána krajům a jejich organizacím k připomínkám, protože my si určitě nechceme dělat na ministerstvu něco bez těch, kterých se věci týkají.

Kdy bude vyhlášeno dotační řízení na rok 2016 pro kraje, tam očekávám stejná data jako letos, to znamená, že se to vždy odehrává po schválení státního rozpočtu, protože my musíme vědět, kolik finančních prostředků tam je, kdy bude přesně otevřena aplikace pro podávání žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční prostředky. To už se pak týká jednotlivých krajů, ale tam je samozřejmě zájem, aby to bylo co nejdříve. Jakmile se rozhodne, kolik to bude peněz, kolik dostanou jednotlivé kraje, tak to ty kraje určitě udělají. Tyto věci se vždy tradičně odehrávají na podzim, takže tomu bude určitě i takto.

A poslední otázka je, zda bude možné ze strany krajů ovlivnit podobu žádosti poskytovatelů v aplikaci... To je technický údaj, který já vám tady čtu, cosi o excelovské tabulce. To vám teď neodpovím, omlouvám se, ale odpovím vám na to písemně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP