(17.00 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Ptám se a na okraj dodávám - a to už je jen mé osobní mínění: Nechápu, proč má ve vedení Energetického regulačního úřadu stanout pět členů, když současné vedení v čele s paní předsedkyní Vitáskovou chod úřadu bez problémů zvládá a je transparentní. V tom ohledu je očividné, že za zřízením rady jsou nějaké skryté pohnutky - nebo se mýlím?

Nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, tzv. REMIT, má zavádět pokuty za machinace na trhu. Je zvláštní, že takové finanční toky a možné machinace jsou postihovány tak nízkými pokutami. V tomto směru je REMIT do novely energetického zákona Ministerstvem průmyslu a obchodu implementován pozoruhodně vstřícně vůči regulovaným subjektům, přičemž tak de facto ohrožuje spotřebitele. V tomto ohledu byl navíc připraven samostatný zákon k REMIT, který byl však odmítnut a nařízení bylo takto nedokonale implementováno přímo do těla energetického zákona.

I mnohá další ustanovení navrhované novely energetického zákona jsou ve vztahu ke spotřebitelům problematická až nevýhodná. Ve většině případů totiž dochází k systémovým změnám, které dělají procesy složitější, a pro spotřebitele se tak stávají nepřehlednými. To je ale zřejmě záměrem. Je zarážející, že Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor ochrany spotřebitele takto oslabuje pozici samotných spotřebitelů. Není to však jen problém novely energetického zákona, ale ve vztahu k energetice i problém novely zákona o ochraně spotřebitele. Je absolutně nepochopitelné, proč by vedle energetického ombudsmana, jehož praxe se v interní podobě na Energetickém regulačním úřadě již zavedla a osvědčila, měl zavádět Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřený subjekt, který by měl jeho činnost zastávat souběžně. Jednak je to pro spotřebitele matoucí, dále je to současně know-how Energetického regulačního úřadu, který léta řeší spotřebitelské spory, a v důsledku je to i nehospodárné.

Kromě uvedených bodů bych ještě ráda dodala, že se dle evropské legislativy předpokládá, že ochranu spotřebitele v energetických odvětvích, v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, jakožto i řešení spotřebitelských sporů v energetice bude na národní úrovni zajišťovat národní regulační autorita. V případě České republiky tedy Energetický regulační úřad. Jako vysoce problematické se mi jeví také to, že z novel zákona vyplývají povinnosti, jež by vyústily v potřebu změnit přibližně pět milionů smluv.

Jak jsem naznačila v úvodu, vidím to jako prostor pro zneužití situace, a mimo rámec finančních problémů novelizace povede ještě k problémům ve smluvních vztazích.

Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Hnykové. Přeji hezké odpoledne. Dříve než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17 hodin se omlouvá ministr dopravy Dan Ťok, dále se omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner od 17 z pracovních důvodů a od 17.15 do 19 pan poslanec Bohuslav Chalupa.

Ještě než přistoupíme k dalšímu v pořadí, přednostní právo uplatnil pan předseda klubu Úsvit Marek Černoch. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, já si myslím, že tu dnes zaznělo tolik informací, a velmi důležitých informací, ze strany předkladatele a zpravodaje, že si bereme za klub Úsvit dvouhodinovou pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Samozřejmě přestávku na poradu klubu Úsvit vyhlásím do 19 hodin, ale nejdříve požádám předsedy klubů, jestli by se ke mně dostavili, abychom se poradili, jak dál v této věci, protože budeme potřebovat pravděpodobně pro projednání této záležitosti ještě nějakou dobu, a zítra bychom se tomu měli věnovat pravděpodobně bez pana ministra Mládka, který má být nepřítomen. Prosím tedy předsedy klubů. (Porada předsedů klubů u předsedajícího Vojtěcha Filipa.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem ještě zagongoval, abych přilákal kolegy, kteří jsou v předsálí, abych oznámil další postup, který jsem dohodl s předsedy poslaneckých klubů.

Vzhledem k tomu, že dnešní jednací den byl plánován do 19. hodiny, vyhlásím za malou chvilku přestávku na poradu klubu Úsvit, který má zásadní připomínky, tak jak vyplývá z přihlášených poslanců a poslankyň do rozpravy.

Na této krátké poradě jsme se dohodli na tom, že předseda klubu sociální demokracie zítra ráno v 9 hodin, kdy budeme pokračovat, předloží návrh na pokračování před pevně zařazenými body tohoto bodu číslo 3, tedy tisku 351 ve druhém čtení, tak abychom mohli reálně dosáhnout toho, že bude možné tisk potom projednávat v garančním výboru, který byl v procedurálním hlasování schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP