(16.40 hodin)
(pokračuje Urban)

Protože je to poznámka limitovaná časem, tak se ještě vyjádřím k zákonu o obnovitelných zdrojích. Ten zákon nezpůsobil v žádném případě ty obrovské solární problémy a to, co dnes platí Česká republika solárním baronům. To nezpůsobil zákon. To způsobila metodika, kterou změnil Energetický regulační úřad, který ze šesti korun výkupní ceny během jednoho měsíce začal vyplácet 13. Problém byl v tom, že ten zásah, který měly udělat vlády v roce 2009, tak ho odkládaly. A odkládaly ho tak dlouho až se trh zaplevelil gigantickými solárními elektrárnami. Takže nemluvte o tom, že toto způsobil zákon. To pravda není. Naopak, způsobil to právě regulační úřad chybnou metodikou výpočtu těchto poplatků. (Upozornění na čas.)

Tak a to jsem vystoupil naposled, protože reagovat na všechny ty laické připomínky, které psal někdo jiný, nedává smysl.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha s faktickou a připraví se pan poslanec Zemek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Pane kolego, to nejsou poplašné zprávy. To opravdu nejsou poplašné zprávy. Protože za nějakou dobu se najednou zjistí, že to nebylo dobře, a bude se říkat, že tenkrát to bylo špatně a proč se to tedy přijímalo.

Já bych se jenom, jestli můžu, zeptal pana ministra, pokud ta břemena byla stažena, tak jestli může říct, jaké tedy byly vypočítány náklady na to. Je to možné? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Zemka.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji, budu stručný. Jak tady zaznělo z úst pana kolegy Okamury o tom, že snad ta norma nebyla dobře projednána. Já mohu za sebe říct zkušenost z výboru pro životní prostředí, kde jsem byl zpravodajem a kde jsme skutečně jednotlivé pozměňovací návrhy podrobně projednávali. Byl tam zástupce Úsvitu, byli tam zástupci ministerstva a bylo to řádně projednáno, nebyl tam zaznamenán žádný protest proti tomu, že by tam něco nebylo rozklíčováno, takže nevím, jak ještě víc bychom to měli projednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní mám ještě dvě faktické. Pana poslance Fiedlera a předpokládám, že pan ministr Mládek bude reagovat potom faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Aktuálně bych zareagoval na předřečníka, pana kolegu Zemka. Ono je zvláštní, že přímo od poslanců poslaneckého klubu ČSSD slýchám výhrady, že připomínkové řízení probíhalo minimálně poněkud nestandardně. To je zvláštní.

Ke zpravodaji panu poslanci Urbanovi prostřednictvím paní předsedající. Pane poslanče, nevšiml jsem si, že bychom tady četli nějaké faktické poznámky, že bychom měli něco připraveného. Vy tady vidíte, že bychom kolegové a já tady četli nějaké faktické poznámky? Já to tedy nevidím.

A mám ještě jeden dotaz. Jestliže tam je takové množství pozměňovacích návrhů - a nesnažme se to zlehčovat, že jich je 180 děleno dvěma nebo 175 nebo 350, ony přibývají stále a ještě přibývat budou - proč tak spěcháme se schválením tohoto zákona? Kam nás žene čas? Špatné zkušenosti, velmi negativní zkušenosti s fotovoltaikou byly pro nás malým varováním? Kam tak spěcháme? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych rád reagoval na ta břemena. Tam je problém v tom, že by tam mělo dojít k promítnutí a jedná se o administrativní náklady těch firem, které bychom měli zajistit. Proto jsme to také odsunuli a bude se to řešit ve zvláštním zákoně. Nebyly by to žádné jiné náklady kromě administrativních.

Chtěl bych tady ještě sdělit jednu věc. Debata o počtu pozměňovacích návrhů, která údajně generuje nekvalitu zákona, je naprosto nesmyslná. Protože v roce 1999 bylo 1 400 pozměňovacích návrhů při podobném projednávání tohoto zákona. Tento zákon je zájmově velmi citlivý, je tady mnoho zájmových skupin, které si chtějí prosadit svoje, tak není divu, že se to objeví v nějakých pozměňovacích návrzích. S tím musíme existovat a od toho je toto těleso, aby se s tím vším vypořádalo.

A taky bych chtěl sdělit ještě k té fotovoltaice. Základní problém, jak už tady říkal kolega Urban, to nebylo v tom, že byl nějaký zákon roku 2005, ale problém byl v tom, že došlo k nějaké změně na trhu černých panelů, které zlevnily, a zákonodárce na to reagoval s velkým zpožděním. To byl ten zásadní problém. Čili i kdyby byly nějaké problémy, tak pokud je politická vůle reagovat, tak se to dá vyřešit poměrně rychle. Ten příklad fotovoltaiky je problém ale úplně jiný. Ten spočíval v tom, že nebyla politická vůle reagovat na věc, která byla překonaná a která hrozila způsobit velkou hospodářskou škodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní můžeme pokračovat v řádné rozpravě. Prosím k mikrofonu přihlášeného pana poslance Petra Adama. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám, že poznámky mám, protože tady chvilku pobudu, takže přece jenom něco napsáno mít musím.

Slyšeli jsme od pana ministra, že nebývalo zvykem, že by se nějaké hnutí či strana takto ozývaly proti nějakému zákonu. No tak ono už asi bylo načase, aby se někdo ozval. Protože to, co jsme tu zažívali v posledních letech, nás všechny, a pravděpodobně i kolegy z ANO, vyburcovalo k tomu, že je načase, aby ve Sněmovně seděl taky někdo jiný.

Tak jako vy všichni, i já jsem zaznamenal obvyklý tlak na projednávání zákonů, které se týkají energetiky. Jsem sice ve Sněmovně nováčkem, ale o energetické nebo solární lobby slyšel v této republice snad už každý. Není to tlak příjemný, ale určitě bychom ho měli vydržet. Zajímavé je takové neobvyklé souručenství těch historických poslanců a ministrů a bývalých ministrů za sociální demokracii, kteří se vždy srdnatě bijí za změny a za peníze kdoví koho, a s těmi novými poslanci a ministry z hnutí ANO, kteří tvrdili, že s tímto politickým matrixem už nechtějí mít nic společného. Domnívám se, že se nám pravé důvody tohoto všeho zastírají, důvody toho, proč se tak tlačí na pilu. Já se k tomu trošku obšírněji vyjádřím.

Začnu tím důvodem finančním. Jediným důvodem, proč velcí spotřebitelé energie tlačí na přijetí novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích energie, je výše úhrady na obnovitelné zdroje energie. Proti této novele zákona jsou v zásadě všichni účastníci trhu. Regulované subjekty, Energetický regulační úřad i zástupci běžných spotřebitelů. Všichni se totiž bojí toho, že tento nekvalitní zákon přinese jenom zmatky. Příspěvky na obnovitelné zdroje jsou nyní pro všechny stejné, a to 495 Kč za megawatthodinu. Tedy jsou odvislé od spotřeby. Novela zákona v souladu s požadavkem Evropské unie mění způsob platby na poplatek za jistič, neboli místo spotřeby se platba určuje podle kapacity, kterou si spotřebitel objednává u distributora. Velké české průmyslové podniky si od této změny slibují, že ušetří od pololetí několik miliard korun za platby způsobené z převážné většiny solárním boomem. Přestože energetický zákon ještě zdaleka nebyl v Poslanecké sněmovně schválen, vláda už počítá ve svém rozpočtu s navýšením příspěvku na obnovitelné zdroje o více než 3,45 miliardy korun - 3 miliardy 450 milionů. Jenže to není možné stihnout ani od začátku příštího roku vzhledem k tomu, jak se projednávání protahuje a možná protahovat bude.

Energetický regulační úřad proto navrhl, a já s tím plně souhlasím, tu rezervu 3,615 mld. korun, kterou jsme vytvořili svým návrhem státního rozpočtu na rok 2015, použít pro cílenou dotaci napěťových hladin pro vysoké a velmi vysoké napětí. Tím de facto zadotujeme český průmysl, zvýšíme jeho konkurenceschopnost a nemusíme se pouštět do velmi riskantního dobrodružství s legislativním zmetkem, který připravilo MPO. Budete mít možnost reparátu u další novely, která se již připravuje. Pro přehlednost dám k dispozici čísla, co by to mohlo znamenat. Velké podniky by platily již od poloviny roku 2015 o 120 korun méně za každou spotřebovanou megawatthodinu. Tedy úspora by byla téměř 25 % oproti dnešnímu stavu bez dodatečných nákladů pro státní rozpočet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP