(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s faktickou mám přihlášku pana poslance Okamury, poté pan ministr Chládek (okamžitý smích v sále). Mládek. Pardon. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Já bych rád zareagoval na pana ministra. Kdyby ten zákon byl tak dobře udělaný, tak by přece neměl 350 pozměňovacích návrhů. A s těmito návrhy byste se dávno vypořádali na ministerstvu. To je jediné, co jsem chtěl dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana ministra, jestli chce faktickou nebo řádnou. (Řádnou.) Dobrá. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych se chtěl vyjádřit k těm břemenům, protože bych chtěl říci, v čem je problém. Během minulého režimu a ještě dlouho po něm, od roku 1948 do roku 2000, nebyla zapisována věcná břemena na vašich pozemcích, na pozemcích občanů i firem. Legislativní rada vlády, to nebyl původní návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, se domnívá, že tato fakta je potřeba promítnout do katastru tak, aby každý, kdo kupuje pozemek, věděl, že je tam nějaké potrubí, jsou tam případně nějaké kabely.

Tady je samozřejmě problém, jak to udělat. Nemělo by to být klasické vložení, mělo by to být promítnutí. Po debatách v hospodářském výboru a v jiných výborech, abychom byli na bezpečné straně, tato věc bude vyloučena z tohoto zákona a bude to řešit speciální zákon o katastrálním úřadě, protože tuto věc, tento dluh, který máme, je třeba vyřešit. Nebude to o těch dramatických miliardách, ale je to pouze o administrativních nákladech, které nemusí být úplně nízké. Ale toto se nebude týkat tohoto zákona. Toto bylo odsunuto. Ale bohužel je to jeden z dalších nedodělků, který před námi stojí, protože požadavek Legislativní rady vlády byl nepochybně legitimní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana Urbana a připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Jako zpravodaj bych jen reagoval na zatím proběhlou diskusi. Chtěl bych vás ubezpečit, že hospodářský výbor se velmi pečlivě zabýval právě otázkami věcných břemen, velmi pečlivě se zabýval případnými dopady, a chtěl od Ministerstva průmyslu a obchodu samozřejmě velmi podrobný materiál k tomu, zda nemůže dojít například k navyšování cen energií. Hospodářský výbor tyto věci diskutoval z pohledu velmi odborného, a zabýval se tedy i těmi výtkami, které tady teď prezentujete, které pravděpodobně vycházejí z nějakých výhrad Energetického regulačního úřadu.

Závěr je jasný. Vy tady na jednu stranu říkáte, že ministerstvo neshrnulo a neprezentovalo žádné dopady, pak k tomu říkáte, že to sice udělalo, ale že ta čísla si ministerstvo vycucalo z prstu, tak je potřeba aspoň nějakou konzistenci ve vyjádření.

A teď, když se dívám na pana kolegu Okamuru (jmenovaný stojí v uličce a hledí na řečníka), jenom konstatování k číslům pozměňovacích návrhů. Ono jich tolik zdaleka není. Respektive formálně ano, nicméně každý, kdo se tou normou zabýval, ví, že většina těch pozměňovacích návrhů je duplicitních. Například na rozpočtovém výboru a na hospodářském výboru zazněly v podstatě stejné pozměňovací návrhy. Takže sčítat tyto pozměňovací návrhy jako individuální pozměňovací návrhy k této normě dost dobře není možné. Tak z tohoto pohledu vydělte to číslo dvěma a pak budete někde asi na správném čísle podaných pozměňovacích návrhů. Ale to není asi podstatné. To jenom, že to tady zaznělo na mikrofon, tak jsem využil příležitosti, když mluvím, abych se k těm číslům vyjádřil. Myslím si -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, váš čas. (Poslanec Urban: Děkuju.)

Prosím s faktickou pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych tedy využil nejdříve na úvod té faktické poznámky, abych krátce zareagoval na to, co tady právě zaznělo z úst zpravodaje pana poslance Urbana.

Pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, samozřejmě, když si vydělím 350 dvěma, tak jsme na nějakých 175. To je opravdu podle vás správný počet pozměňovacích návrhů k předložené vládní novele? To si děláte legraci, pane zpravodaji. Teda doufám, že si děláte legraci, že to je podle vás správný počet pozměňovacích návrhů k zákonu, který proběhl řádným připomínkovým řízením.

K tomu, co se týká těch věcných břemen. Od vašeho náměstka, prostřednictvím paní předsedající pane ministře, jsme slyšeli, že pokud nebude aplikován pozměňovací návrh, který toto vylučuje, a vy jste o tom před chvilkou mluvil, že to bude vyloučeno, tak to bude problém. A on ten pozměňovací návrh tam je, já jsem ho tam znovu nahrál přesto, že ho rozpočtový výbor neschválil.

A dívám se, jaký je čas. (Řečník pohlédl na tabuli, kolik sekund zbývá do konce jeho faktické poznámky.)

To také svědčí o tom, jaká je kvalita této předložené materie. Jestli vy sami říkáte, že pokud neprojdou tyto pozměňovací návrhy, bude to problém, tak se na mě nezlobte, prostřednictvím paní předsedající pane ministře. Sám si dáváte známku o tom, jak kvalitní návrh zákona předkládáte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s další faktickou pana poslance Okamuru, připraví se pan poslanec Urban a poté pan poslanec Černoch. Všechno jsou to faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji za slovo. Rád bych panu poslanci Urbanovi prostřednictvím paní předsedající, když už mluvil o 350 pozměňujících návrzích, tak když jsem to tak počítal, tak 180 z nich je vašich. A jeden z nich jste dokonce dal naposledy včera. To samozřejmě svědčí o tom, že bychom měli zpozornět, zvláště když tuším, že u zákona o fotovoltaice, to znamená o solárních elektrárnách před několika lety, v podstatě pan poslanec Urban byl jedním z těch, kdo na tom pracoval. To znamená, i z tohoto pohledu si to zasluhuje hlubší pozornost. A skutečně je potřeba vrátit tento zákon zpátky k projednání výboru, abychom se na to podívali podrobněji. To znamená, teď nevím jak, když jste říkal 350 děleno dvěma, jestli je to těch 180, jestli jsou to všechno ty vaše pozměňující návrhy, ale v každém případě u vládního zákona by těch pozměňujících návrhů nemělo být několik set, ať to dělíme dvěma, nebo ne.

Podle našeho názoru je potřeba ten zákon ještě lépe prozkoumat, protože i u té fotovoltaiky, jestli si na to vzpomínám dobře, tak v tu danou chvíli to třeba vypadalo trošičku jinak a právě až po několika letech se ukázaly ty otřesné dopady na celou republiku a i na občany České republiky a na rozpočet. To znamená, je potřeba rozklíčovat v klidu, co ty pozměňující návrhy znamenají, co je tam schováno, protože skutečně není normální, že se u tak zásadního zákona dává několik set pozměňujících návrhů. A o to nám v Úsvitu jde - v klidu rozklíčovat, co pod všemi těmi pozměňujícími návrhy je. A i odborníci nám řekli, že se v tom nevyznají dobře, aby dopady na občany České republiky pokud možno byly co nejmenší, nejlépe žádné, neboli úplně nejlépe v kladných číslech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana zpravodaje pana poslance Urbana. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Hodnota těch vystoupení je vlastně velmi pochybná, protože když je posloucháte, tak zjistíte, že tam opravdu těžko s tím polemizovat, takže já vystupuji naposledy.

Za prvé jsem tady řekl, že pozměňovací návrhy, které schválil hospodářský výbor, to jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly zároveň kladně vypořádány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Není jich 180. Já tady nedělím žádných 350, 180. Je jich podstatně méně a všechny pozměňovací návrhy Ministerstvo průmyslu a obchodu posvětilo, to znamená, při tom projednávání hospodářského výboru řeklo ano, souhlasíme a souhlasíme proč a víme, jaké to má a nemá příslušné dopady. Takže to je jedna věc a těžko tady má smysl komentovat nějaká další čísla.

Já říkám, že nikomu se cena nezvedne, někomu se sníží cena elektrické energie a někomu zůstane stejná. To je prostě na výsost jasné. Kdo tady říká něco jiného, buď to nezná, anebo tady záměrně vyvolává poplašné zprávy a mystifikuje občany a Poslaneckou sněmovnu. Tato norma zlepší výrazným způsobem postavení zákazníků na trhu, a mohl bych pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP