(16.20 hodin)
(pokračuje Černoch)

Zákon se dostal do prvního čtení v listopadu loňského roku, ale pan ministr Mládek musel odcestovat, takže byl zákon stažen a na poslední chvíli byl vpuštěn do druhého čtení těsně před Vánoci. Pak začala nevídaná mela, respektive u energetických zákonů tato mela údajně nastane vždy, ale řada z nás ještě neměla možnost toto prožít. Najednou se vyrukovalo se stovkami pozměňovacích návrhů, jen zpravodaj zákona pan poslanec Urban jich podal přes 180, takže je nepochopitelné, jak zákon vůbec může jít v legislativním procesu dál a tvářit se, že je tato novela v pořádku. V šesti výborech se pozměňovacích návrhů nastřádalo přes 350, a to už měl předtím zákon 1000 připomínek. To je kvalitní zákon, který nám byl slibován? To je zákon, který má rozhodovat o stovkách miliard korun, které všichni za energie platíme?

Hnutí Úsvit uspořádalo v Poslanecké sněmovně tři semináře, na které se málokdo obtěžoval přijít a o zákonu diskutovat. Dozvěděli byste se na nich, že ani po třech měsících projednávání v Parlamentu nikdo netuší, jaký dopad novela bude mít. Ministerstvo něco vypočítalo, ale nikdo netuší, odkud vlastně podklady získalo. Energetický regulační úřad ani energetické firmy totiž dopad zatím spočítat neumějí. Upozorňují však na řadu rizik, například na plán účelově dělit malé solární elektrárny, čímž státní rozpočet přijde až o 35 miliard korun. Regulátor dále upozorňuje na celou řadu nedostatků. Budu citovat z dopisu paní předsedkyně, který jste zřejmě všichni obdrželi: "Už Ministerstvo průmyslu a obchodu se bohužel v minulosti opakovaně mýlilo v otázce dopadů novel zákonů do cen a výsledkem jsou náklady pro státní rozpočet a všechny občany ve výši 1 bil. korun. Další obdobu solárního boomu si tak už česká ekonomika nemůže dovolit. Proto považuje Energetický regulační úřad za nezbytné, aby byl předem znám dopad do cen a byla eliminována všechna rizika jejich růstu. Projednávaná novela v tomto znění může způsobit kolaps cenové regulace v energetických odvětvích." Tohoto problému si je zřejmě vědoma také vláda České republiky, která již uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu připravit do konce roku 2015 další novelu energetického zákona týkající se přímo § 19a, tedy zásad regulace.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pouze na vás, jak při svém hlasování rozhodnete. Je pouze na vás, zda uvěříte Ministerstvu průmyslu a obchodu, které se již tolikrát ve svých finančních odhadech mýlilo, nebo zda budete sdílet obavy Energetického regulačního úřadu z obrovských rizik předkládané novely. Energetický regulační úřad již několik let přesně a pravdivě vyčísluje dopady předchozí legislativy na českou ekonomiku a konečné spotřebitele. Všechny prognózy se bohužel postupně naplňují, avšak podařilo se alespoň částečně prosadit nápravu. Především byla po tlaku ze strany Energetického regulačního úřadu zastavena finanční podpora pro nové obnovitelné zdroje a současně byl na obnovitelné zdroje zastropován poplatek. Stejně odpovědně Energetický regulační úřad postupuje i nyní, kdy požaduje pouze zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky trhu a především ochranu spotřebitelů, občanů naší země, rodin s dětmi a důchodců, tedy těch, kteří se sami nedokážou bránit a musejí důvěřovat orgánům státní správy a svým zvoleným zástupcům, že jejich práva budou hájit.

Hnutí Úsvit zájmy svých voličů chránit chce a chránit bude. Ministerstvo argumenty týkající se ohrožení ochrany těch nejslabších spotřebitelů i energetické bezpečnosti České republiky okázale bagatelizuje. Vzhledem k tomu, jaké výsledky zatím předvedl pan ministr Mládek, nám blikají všechny kontrolky a navrhujeme zákon vrátit do prvního čtení a mít čas na jeho přepracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji dvě přednostní práva. První pan předseda Tomio Okamura a poté pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a vážení pánové, tento zákon je nebezpečný zmetek. A hrozí znovu po problému se solárními elektrárnami velký tunel na peněženky občanů. Je tady 350 pozměňovacích návrhů a poté, co jsme to konzultovali s mnohými odborníky, ani oni sami se v nich nevyznají, přičemž to říkám s tím, že nepodceňuji zde přítomné politiky. Nejsou vyčíslené ekonomické dopady, to znamená dopady na ceny. Dokonce ani příslušné regulační úřady nejsou schopné dopady vyčíslit. V této souvislosti mě zajímá, odkud tedy vlastně Ministerstvo průmyslu vykalkulovalo nějaká svá předběžná čísla, odkud si je v podstatě vycucalo z prstu. Vláda chce dělat novelizaci novely, to už tady bylo avizováno, a já se tedy ptám, proč u takto důležitého zákona tedy nepřipraví vláda zákon pořádně. Protože u tak závažné problematiky, která má dopad na všechny občany České republiky, si zákon zasluhuje, aby byl perfektní a aby záhy ten špatný zákon, tento nebezpečný zmetek, byl opravdu funkční a řádný již od počátku. Takže vláda sama uznává, že zákon je špatný, a už připravuje novelizaci novely.

Znovu bych chtěl zdůraznit, že hrozí zdražení plynu pro občany o 20 %. Je potřeba si to říci a potvrdili nám to i odborníci. Hrozí zdražení plynu pro občany o 20 %. A v této souvislosti znovu opakuji, že vláda z tohoto pohledu zatím nepřednesla žádné argumenty, které by nás přesvědčily, že tomu snad může být naopak. O tom, že nejsou vyčísleny ekonomické dopady, jsem před chvílí hovořil, respektive ani regulační úřady je nejsou schopny v této chvíli vyčíslit.

Proto bych zopakoval návrh hnutí Úsvit vrátit zákon k dopracování do prvního čtení a žádám vás tímto o podporu. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že nejen dnes uděláme maximum pro to, abychom tento zákon oddálili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s přednostním právem pana ministra Mládka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím krátce reagovat na zjevné nepravdy, samozřejmě prostřednictvím paní předsedající, které tady sdělují představitelé hnutí ANO. (Veselost v sále.) Úsvit. (Potlesk v řadách poslanců Úsvitu.) Ano, představitelé hnutí Úsvit sdělují zjevné nepravdy.

První zjevná nepravda je, že nedošlo k řádnému standardnímu projednání tohoto zákona. Tento zákon byl řádně projednán ve vládě, v Legislativní radě vlády, bylo vypořádáno připomínkové řízení. Dvakrát probíhalo první čtení, byl projednáván v šesti výborech. Hospodářský výbor se jím zabýval dvakrát. Měl zvláštní pracovní skupinu, která se velmi podrobně zabývala každým pozměňovacím návrhem, a vzhledem k tomu, že máme změnu jednacího řádu, bude se jako gesční výbor, pokud projde tento zákon druhým čtením, znovu zabývat, protože to je nové pravidlo, tak aby byly odstraněny některé mezery z našeho jednacího řádu.

Projednávání je více než standardní. Nestandardní je počínání hnutí Úsvit, které dokonce navrhovalo, že budeme mít ještě zvláštní schůzi na téma, jak projednávat tento zákon. To je absurdní a nebývalo to tady zvykem.

Chtěl bych také sdělit, a zejména veřejnosti, že řeči o tom, že se budou zvyšovat ceny plynu o 20 %, jsou na hraně poplašné zprávy. Nic takového samozřejmě nehrozí. Je to zavádějící. Je to lež! Takhle to nefunguje. Ministerstvo průmyslu a obchodu pečlivě vyhodnocuje dopady zákona, dopady jednotlivých pozměňovacích návrhů a je smutné, že někteří úředníci používají, myslím tím paní Vitáskovou, která se nesmířila s tím, že tento orgán má kompetenci rozhodnout, jestli bude ERÚ vládnout sama, bude pokračovat v samoděržaví, anebo tam bude rada. Toto by neměl rozhodovat ten subjekt, kterého se to týká, ale tento zákonodárný sbor, protože ten má zodpovědnost vůči voličům. Takže prosím, nenechme si to sebrat, nenechme se ovlivnit a nenechme se zmanipulovat úředníky, kteří zjevně překračují své kompetence.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou prosím pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Dovolím si tvrdit, že paní předsedkyně ERÚ proti radě vůbec nic nemá.

A druhá věc, která zazněla i na jednom ze seminářů od vašeho náměstka, že majetková vyrovnání pod plynovody opravdu zatím jasná nejsou. To znamená, že i on připustil, že ke zdražení může dojít. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP