(15.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Já si myslím, že tahle novela otevřela hluboké problémy toho, kdo je víc - jestli stát, anebo občan, a v tom se motá zájem dítěte, jestli rodina je víc nežli zájem státu, nebo která rodina nebo dítě, které je více důležité, jestli to, které je očkované, či nikoliv. Řada z vás tady dneska nastínila otázky, co s těmi dětmi, jejichž rodiče odmítnou - a prokazatelně budou, protože někteří lidé to vidí jako fatální záležitost zásahu do práv dítěte a odmítají po zkušenostech, které někteří s dětmi mají, negativních zkušenostech po očkování, odmítají tato očkování učinit - a teď stát, chce-li nařídit někomu povinnost, jak to vlastně udělá? A co potom dál? Bude děti odebírat rodičům a násilím je očkovat, nebo jim bude dávat pokuty, které jsou na hranici likvidace jejich existence, nebo bude separovat děti, které nejsou očkovány? Bude jim říkat: nesmíte do školky nebo nesmíte do školy, přestože je základní docházka povinná? Která povinnost tedy bude větší? Jestli toho dítěte, které není očkované a musí povinně do školy, a poškodím toho rodiče za to, že dítě do školy nedal, anebo za to, že ho neočkoval? Kam až zakážu tomu dítěti chodit? Nebude smět do divadla? Nebude smět jezdit autobusem? Nebo kam to vlastně spějeme s tímhle návrhem? Myslím, že se dostáváme do Absurdistánu, který téhle zemi vůbec nesluší. Podíváte-li se do některých zemí na západ od nás, jako je třeba Německo - dneska jsme vedli s kolegy debatu na toto téma, co budou dělat ti lidé, kteří prostě odmítnou nechat oočkovat děti. No odstěhují se do takové Tramtárie, jakou je třeba Německo. Spolková republika Německo něco takového nevyžaduje a nikdo o ní nemůže mluvit jako o banánové republice.

Myslím, že jsme se dostali do fáze, která ukazuje, že nejsme civilizovaně schopni si říci, že tady je odpovědnost rodičů a měli by oni nést odpovědnost za budoucnost svých dětí.

Já jsem spíše nepříznivcem povinného očkování, jakkoliv jsem vychoval více dětí, než jsem zplodil. Ale myslím si, že by ti rozumní z vás poslanců, pokud o to mají zájem, měli vyslechnout argumenty pro a proti. Souhlasím s návrhem pana ministra zdravotnictví a podpořím ho, aby se materiál vrátil do druhého čtení s tím, že je potřeba zvážit ještě jednu myšlenku, a to je odpovědnost státu. Jestliže stát někomu něco nařídí, musí nést zodpovědnost za své důsledky. Jestliže nařídím přes odpor rodičů očkování dítěte a pak se cokoliv stane, pak by prostě měl stát nést finanční odpovědnost - minimálně. Nejenom tu morální. Myslím, že na ní se shodneme, ta tam je prostě také a vyloučit ji nelze. Nebo pokud je zde někdo z lékařů a řekne, že to je absolutně všechno v pořádku a je to vše bez rizika, docela rád bych si to vyslechl, ale myslím si, že nic takového tady zaznít nemůže, protože to očkování zcela bez rizika není. Zcela bez rizika není! Někde prostě riskantní je a není možné, abychom, řeknu, absurdní věci po občanech naší země v téhle podobě chtěli. Stát zkrátka některé riziko bude muset vzít na sebe.

Já bych se moc přimlouval za to, aby očkování povinné nebylo, protože rozdělí děti na očkované a neočkované a v nějaké fázi bude muset stát říct: Tady už to nevadí, anebo tady už to vadí. Divadlo třeba vadit nebude, ale mateřská školka vadit bude. Třeba zakážeme dětem chodit do mateřské školky. To jsou přeci úplně absurdní otázky, na které není civilizované vůbec hledat odpověď.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slibuji, že nebudu mluvit dlouze, protože jak bylo řečeno, myslím si, že diskusi ještě v některých oblastech bude vhodné vést na výboru, ale k některým věcem, které tady zazněly, cítím povinnost se vyjádřit.

V některých příspěvcích to, co tady zaznělo, tak tady vznáší filozofickou otázku, jestli stát vůbec může někoho k něčemu nutit, jestli může nařizovat povinné očkování. Protože nebylo tady zpochybněno to, že povinné očkování je jeden z největších benefitů moderní medicíny vůbec a zachránilo možná více životů než spousta drahých a nákladných lékařských technik. Pak bychom se mohli ptát, jestli stát má povinnost přikazovat povinné bezpečnostní pásy, jestli stát má povinnost nařizovat dodržování dopravních předpisů, jestli stát má právo určovat povinnost vzdělávání dětí, povinnou školní docházku, protože to jsou všechno povinnosti, které tady vnášíme. Máme tady systém povinného očkování, které zachraňuje zdraví a životy tisíce lidí.

Když tady padla slova o tom, že nechceme vést diskusi - já jsem včera měl před Ministerstvem zdravotnictví demonstraci zhruba 250 alternativních rodičů, kteří chtěli vést diskusi. Když jsem před nimi vystoupil a řekl jsem, že mám jiný názor, že si myslím, že očkování tady oproti minulosti zachránilo tisíce životů, tak mě vypískali. Takto zhruba byla přijata moje nabídka vést diskusi. Ale věřím, že to nejsou všichni, že s některými opravdu diskutovat budeme, a to, co tady zaznělo, i zaznělo ve zdravotním výboru, jsme k tomu připraveni.

Já bych tady chtěl říct k některým technickým věcem, které tady zazněly. Řekl jsem to na zdravotním výboru - podpořili jsme pozměňovací návrh, který výrazně snižuje pokuty, a jsme připraveni vést další diskusi o úměrné výši pokut. Myslím asi, že nějaká výše sankce zůstat musí, protože nařízením povinnosti bez sankcí se zákon stává bezzubým. A navíc připomenu, bylo tady rozhodování Ústavního soudu dvakrát o věcech, které s tím souvisí, jestli stát může povinné očkování nařizovat a jestli může vyžadovat k přijetí do předškolních zařízení očkování, a Ústavní soud, který vnímám jako nejvyššího arbitra a ochránce práv jednotlivců v této zemi, řekl, že je to v pořádku.

Znova opakuji, k diskusi jsme připraveni, nicméně chtěl bych vyzvat, abychom v rámci diskusí o bezbřehých svobodách nelikvidovali jeden z nejúspěšnějších systémů ochrany veřejného zdraví, které tady máme. Samozřejmě bude tady skupina těch alternativních lidí, kteří poučeni internetem mají pocit, že všechno bude zcela individuálně nastaveno, ale to možné není.

Na druhé straně ještě k tomu, co tady zaznělo a zaznělo to i při tom rozhodování Ústavního soudu, že chceme vést diskusi o nějaké formě odškodnění případných nežádoucích účinků, protože očkování prostě má jisté procento nežádoucích účinků. Každá léčba má nežádoucí účinky. Kdybychom chtěli říct, že tady nechceme vystavit lidi nežádoucím účinkům, tak bychom nemohli nikoho léčit. Ale chtěl bych, aby se diskuse vedla v rámci toho systému a abychom zachovali základní systém povinného očkování, protože je to systém, který nám spousta zemí závidí. A myslím si, nebourejme systém, který funguje. Vylepšeme ho, diskutujme o něm, ale nehledejme cesty, kde za 20 let budou někteří říkat: co jsme to udělali, že jsme poškodili systém, který tady byl? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kasala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP