(15.20 hodin)
(pokračuje Štětina)

Takže na závěr chci říci, nevím, jestli jsem splnil tři minuty, že nemohu souhlasit s tím na jedné straně, že jsme pro povinné očkování, ale že bychom tam měli mít různé alternativy. Tak to takto, vážení, nejde. Buď bude očkování povinné, a zaplať pánbůh, že ho máme, anebo v tom budeme mít anarchii, jako máme v řadě jiných oborů, a pak to dopadne tak, jak to dopadlo všude jinde. Takže názor našeho klubu je ten - i když máme volné hlasování: jsme pro povinné očkování a jsme pro podporu tohoto zákona.

A kdybych ještě mohl jen 20 vteřin. Ještě bych chtěl jedno slovo k pozměňovacímu návrhu o hluku. To je věc, o které diskutuji, a snažil jsem se smířit dva tábory čtyři roky. Nepodařilo se mi to, takže už vůbec se nebudu hlukem zabývat, protože je to další aktivistická věc, která se mi nelíbí a která neprospívá tomuto zákonu.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Josefa Novotného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, budu velmi stručný, protože za prvé jsem byl o to požádán, za druhé mám informaci, že bude toto projednávání ještě přerušeno a vrátí se to do výboru.

Předložil jsem pozměňovací návrh pod číslem 2037, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Cíle tohoto mého pozměňovacího návrhu jsou podobné, které tu vznášel už přede mnou pan poslanec Farský, tzn. vyřešit, řekl bych technicky umožnit, zjednodušit celý systém toho, aby dítě mohlo odjet na školu v přírodě nebo na jakýkoli jiný pobyt v přírodě. Můj pozměňovací návrh racionalizuje zákonné závazky tak, aby byly reálně a efektivně splnitelné. Respektuje a posiluje přitom zodpovědnost a práva rodičů, zákonných zástupců, snižuje administrativní náročnost a dodržování zákonných požadavků a zohledňuje dlouhodobý pozitivní trend hygienické situace zotavovacích akcí, bere v úvahu různorodost jejich pořadatelů, které neohrožuje neodůvodněnými vysokými sankcemi. Zdůvodnění je potom dost obsáhlé, to bych nechal na příslušný výbor. Takže jen bych požádal o to, aby byl tento pozměňovací návrh řádně projednán ve výboru, a věřím tomu, že přispěje ke zjednodušení celé situace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná bychom si všechny diskuse a emoce, které vyvolal jeden z návrhů, který se objevil v tomto návrhu zákona, a sice zvýšení sankce pro lékaře z dvou milionů na tři miliony, mohli ušetřit, protože to je vlastně v podstatě jediná věc, která se dotkla této oblasti očkování.

Očkování v naší zemi přineslo velmi dobré výsledky, vymýcení spousty nemocí. To, co je důležité: V současné době přibývá, bohužel, odmítačů očkování. Pokud se bavíte s dětskými lékaři, tak vám řeknou, že přibývá rodičů, kteří chtějí odsunout očkování dětí na nejzazší míru, případně vůbec neočkovat. To je samozřejmě špatná cesta, ale některé z úvah, které se objevují od lidí, které dostáváte denně na e-mailech, případně v osobním jednání, stojí samozřejmě za zvážení. Já jsem rád, že i zdravotní výbor doporučil ministerstvu odbornou diskusi, která by se zabývala řešením zejména nežádoucích účinků očkování, tzn. hlášení nežádoucích účinků, jejich řádného podchycení a řádné analýzy případně i systémem hlášení, jestli příliš nezatěžuje lékaře apod. Osobně si myslím, že na diskusi je i záležitost, která se týká samotné očkovací vyhlášky, nastavení očkovacích kalendářů, případně screeningu poruch specifické imunity, protože i tato metoda může významně zvýšit důvěru lidí v očkování.

Čili to je z mého pohledu. Já nenavrhuji žádný pozměňovací návrh, ale myslím si, že je třeba vést odbornou diskusi a že je třeba zvýšit důvěru lidí v naší republice v očkování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela tohoto zákona je velice rozsáhlá, neupravuje však jen problematiku očkování, jak by se mohlo při pohledu do našich e-mailových schránek v posledních dnech a týdnech zdát. Dotýká se i problematiky pražského letiště Ruzyně, ale nepřímo a skrytě, když hlavním argumentem je dosažení souladu s novým právním řádem. Úprava spočívá v tom, že ochranné hlukové pásmo by neměl zřizovat Úřad civilního letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí, jak je tomu dosud, ale Úřad civilního letectví sám. Krajská hygienická stanice bude jen dotčeným orgánem, a tím se její postavení oslabí. Co hůř, v důsledku této změny může být končeným arbitrem, který rozhodne o zřízení a podobě ochranného hlukového pásma, vláda.

Oslabení postavení krajských hygienických stanic odmítáme, dotýká se totiž řady obyvatel dotčených obcí ve Středočeském kraji a řady městských pražských částí. Pokud jde vládě o problematiku rozšíření letiště Ruzyně, má to říci na rovinu a vést důkladnou diskusi, neřešit problém takto pokoutně. Proto jsem podala pozměňovací návrh pod číslem 2034 a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Krákoru, dovolte mi přečíst jednu omluvu, a to pana poslance Ivana Gabala, který se omlouvá z dnešního jednání do 16.30.

Teď prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, budu velice stručný. Z diskuse vyplynulo, že předložený návrh zákona je velice složitý zvláště v některých oblastech týkajících se hluku a hlukových opatření i sankčních opatření proti lékařům i sankčních opatření očkování. Proto mi dovolte, abych po dohodě s panem ministrem i s vládní koalicí dal návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji, eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy.

Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Jan Farský. Já ho zde nevidím, tudíž pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, nejsem lékař a nemohu posuzovat, zda využití té či oné vakcíny je dítěti prospěšné, či nikoliv. Ale jsem rodič a dovolte mi tedy pohled spíše člověka, který čte novelu zákona o ochraně veřejného zdraví jako člověk, který je a má být zodpovědný za výchovu dětí a který, protože chce být zodpovědný, dělá si sám názor na to, jak s dítětem naložit, či nikoliv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP