(15.00 hodin)

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče lékaři, já jako učitel latiny Hippokratovu přísahu znám, my si ji prostě překládáme atd. Já jsem také řekla ve svém projevu, že to je jako varianta Hippokratovy přísahy. A to, co jsem z ní vybrala, bylo, že mám vždycky jako lékař pomáhat a nikdy nemám udělat nic, co by komukoli škodilo, kdo je pod vlivem mé péče. A jestli tedy, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vy k tomuhle, já jsem nic víc dál neřekla. Myslím, že Hippokrates vás nemusí urážet, vás všechny přítomné lékaře v sále. A jestli k tomuhle něco máte, a na to vaše replika byla, že naštěstí už se Hippokratovou přísahou neřídíte a že přísaháte fakultě, tak přesně tak, jak říkala paní kolegyně Putnová, to je přesně ten důvod, proč ta diskuse skutečně vázne.

Já respektuji, že tedy neskládáte, lékaři, Hippokratovu přísahu, ale prosím, nechte nás tedy alespoň při tom, že slibujete, že budete vždy pomáhat a nikdy neškodit. To alespoň učím já například farmaceuty a zdravotnické záchranáře v hodinách latiny. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09).

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba. Po něm ještě faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, tedy podruhé, ač to nebývá mým zvykem. Prostřednictvím pana předsedy: Vážená kolegyně, to je právě důkaz, že je těžko od lékaře poučovat laika, protože vy jste vůbec teď nepochopila, o čem jsem hovořil. Ve vší úctě, vůbec jste to nepochopila! Mně akorát vadí, že všichni laici mluví o Hippokratově přísaze. Nic víc jsem neřekl. My skládáme opravdu slib fakultě a pak jsme vázáni odborností, kde máme lékařskou etiku. Bohužel nás často omezují věci, které přinesl tento stát, a proto z nás jsou čím dál víc úředníci než lékaři. To vás musím upozornit.

Další věc. Prosím vás, správně zde poznamenáváte možná: veďte s námi diskusi. Ve vší úctě - kdo? Parlament? Ministr? Často se odvoláváme na odborné společnosti. Doteď to nebylo třeba. Tento národ se svým způsobem ke svému štěstí s očkováním smířil. Je mi líto pana ministra, když bude muset vyzvat šéfa vakcinologické společnosti, aby s vámi vedl diskusi. Já toho nejsem schopen! Mluvím za sebe. I kdybyste ke mně přišli do ordinace, já toho schopen nejsem. Já nejsem schopen v dnešní době rozumět celé medicíně.

A jsem rád, že tady můj předřečník zmínil odpovědnost rodičů. Teď právě probíhají diskuse, co se děje v Berlíně. Jak je tam epidemie spalniček. Co se děje ve Spojených státech. Jestliže rodiče, kteří neoočkují své děti, stejně jako matka - já si jí vážím, je svoboda - chce rodit doma, ale ponese následky za to, že její rozhodnutí bylo chybné, a nebudeme to platit z veřejného zdravotního pojištění a státních peněz, pak mějte svobodu. (Upozornění na čas.) K tomu vám ale já moc neradím. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Soňa Marková. A posledním s faktickou poznámkou je pan poslanec Nykl.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom tři poznámky.

Za prvé, novela zákona, kterou tady dneska projednáváme, vůbec neřeší povinnost očkování. Tato diskuse se objevila během projednávání tohoto tisku na výboru.

Druhá věc je, že zdravotní výbor jasně deklaroval, že chce být tou platformou, na které by se měla vést tato diskuse, která tady teď nyní zaznívá, a kde by měli vystupovat jak odborníci, tak široká zainteresovaná veřejnost.

A třetí, že zdravotní výbor i mým prostřednictvím vlastně tento úkol již začal plnit, protože 3. března se tady ve Státních aktech uskutečnil seminář, který se touto problematikou zabýval. Další kulatý stůl k této věci se bude konat 14. dubna. Takže platforma pro setkání a pro diskusi tady je vytvořena a všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají a chtějí něco na tom změnit, tak mají možnost se k tomu vyjadřovat. Ale tato novela řeší úplně jiné věci a těmi bychom se asi měli zabývat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Nykl. Po něm pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne. Já bych navázal na pana doktora Koskubu. Skutečně, v podstatě, ač jsme tu někteří lékaři, mimo pana doktora Kasala, doktora Krákoru, dětských lékařů, my nejsme odborníci na očkování. A jsme lékaři, máme zkoušku z dětského lékařství, z problematiky, a přesto máme mít v sobě jakousi pokoru a nemluvit do této problematiky, respektovat autority v České republice, což jsou předseda vakcinologické společnosti, lidé věnující se imunizaci, alergologii. Tito lidé mají určitý názor, ten my respektujeme a v podstatě bychom měli mít v sobě, jak říkám, hlavně ti laici, jakousi sebereflexi a pokoru a nerozvádět tady témata do až už příliš odborných částí. Odvolávat se například na Německo taky není správné, protože v Německu, když se teď udělal průzkum právě v souvislosti s epidemiemi spalniček, tak až 76 % veřejnosti by chtělo v podstatě povinné očkování. Čili i tam se obrací ten názor. V podstatě mnoho zemí říká, že Česko může být pyšné na to, jak zde má rozvinutý systém povinného očkování. Takže buďme za něj rádi.

A jak říkám, mějme v sobě jakousi sebereflexi, pokoru, nevyjadřujme se všichni ke všemu. Když se tady řešily Vrbětice, bylo tady přes 60 odborných komentářů. Taky to asi není správné, určitě tu není 60 odborníků na munici. A pak to vede k takovým debatám, které nemají úplně dobrý konec. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já, jak už můj předřečník řekl, se mohu trošku brát za odborníka, protože pediatrickou praxi provozuji 22 let. A i jsem si v zásadě vzal tento úkol na sebe s tím, že přece jenom něčemu rozumím.

Z hlediska věcí, které tady zazněly, jenom pár poznámek. Musím vám opravdu říct, že z hlediska toho, jakým způsobem jsou zodpovědni nebo nejsou zodpovědni rodiče, tak někdy jsou to opravdu neuvěřitelné zkazky a neuvěřitelné stavy, které zažíváme v nemocnici. Takže to jenom na okraj.

Druhá věc, možnost alternativního očkování. Do toho už se, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vlamujete. Už v současné době toto je možné a je tam jediná povinnost, že ta látka musí být registrována v České republice. Takže to už v tuto chvíli lze.

Co se týká individuálního očkovacího plánu. Určitě je potřeba o tom diskutovat. Na druhou stranu rozhodně nemůže ten individuální očkovací plán být přijat během 14 dnů. To je dlouhodobá záležitost, na které je potřeba pracovat. A tak jak už navrhl na zdravotním výboru pan kolega Běhounek, my jsme to všichni podpořili, bude vytvořena pracovní skupina, ve které by měli být všichni, odborníci, ale i zástupci těch, kteří si stěžují na určité záležitosti. A vytvořit rozumnou věc, která podpoří očkování, které u nás máme. Protože u nás jsme v tuto chvíli v situaci - co bylo dřív? Jestli vejce, nebo slepice. Díky účinnému očkování tady nemáme řadu chorob a já jako pediatr jsem prakticky některé choroby jako záškrt a další vůbec neviděl. A naopak, ty vakcíny, které se zavedly, tak jsem jednoznačně viděl jejich účinek. Ať je to hepatitida B, nebo ať je to hemofilus. (Upozornění na čas.)

Nechci jít do podrobností, ale opravdu očkování je účinné a není potřeba to zpochybňovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Další zde nevidím. Takže se vrátíme do rozpravy. Pan poslanec Farský a pan poslanec Kolovratník stahuje. Takže se připraví pan poslanec Štětina. Pane poslanče, já vás tady mám dvakrát. Ta druhá přihláška? (Poslanec Farský říká, že je do podrobné rozpravy.) Ta je do podrobné, ano, takže děkuji a opravíme. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP