(14.50 hodin)
(pokračuje Nováková)

A ta poslední věc, to je jen tak zmínka. Dámy a pánové, takový ten největší očkovací, řekněme, běh, který absolvují naše děti v rámci povinného očkování, končí pátým až šestým rokem, potom jsou ještě asi dvě takové očkovací etapy, a my teď máme v podstatě už téměř na stole návrh Ministerstva školství, který počítá s tím, že bude povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před základní školou. Já se tedy ptám, jestliže nedojde skutečně k nějaké smysluplné diskusi a třeba k přijetí toho našeho návrhu na individuální očkovací plán, tak budeme mít logicky řadu dětí, které budou muset nastoupit povinně do povinného předškolního roku někam - do mateřské školky či někam, a zároveň pokud u nich neproběhne podle pravidelného očkovacího plánu celý ten cyklus, tak tam vlastně nebudou smět být přijaty protože tyto děti nebudou proočkovány. To je další argument, proč bychom se k tomu opravdu znovu měli vrátit.

Dámy a pánové, prosím o zvážení. Věřím, že zdravotní výbor nám ještě také popřeje sluchu. Tam ovšem přece jenom je to v takové té atmosféře: my lékaři a vy nelékaři. Já mám velkou úctu k lékařům, ale oni přísahali, že budou sloužit, že budou stát po boku těm, kteří jejich pomoc potřebují, a že v žádném případě nedopustí ani pod hrozbou sankcí, aby riskovali, že někomu uškodí.

Děkuju za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Kolovratník, který stahuje, takže potom pan poslanec Štětina. (Gestikulace a upozornění z několika stran, že ještě faktické poznámky.) Omlouvám se, velmi se omlouvám, pane poslanče. Pan poslanec Adamec s technickou, pan poslanec Koskuba s technickou, paní poslankyně Putnová s technickou a pan poslanec Plzák. Takže čtyři technické. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já budu velmi stručný. Nechci tady posuzovat povinnost očkování, na to jsou tu jiní, ale trošku mě vyděsila tady ta konstrukce, že stát si převezme odpovědnost za povinné očkování se vším všudy. Tak to vám tedy, dámy a pánové, řeknu, že mě to docela vyděsilo, protože teď si mohu představovat, že to očkování, které je povinné, není stoprocentně jasné. Já jsem tedy viděl některé případy dětí, které údajně byly oočkovány nějakou trojkombinací, nebo co to bylo, nebo hexavakcínou, a ty následky.

Já to vnímám jinak. Myslím si prostě, že tahle konstrukce nejde dohromady. Buď je něco povinné, a pak je to stoprocentní a nemusí se ujišťovat zákonem, že ten stát za to ručí, protože mě to fakt děsí jako rodiče, případného prarodiče, mě toto děsí, aby stát přebíral už dopředu odpovědnost za to, že se to nepovede, a přitom je to povinnost nařízená státem.

Já vám děkuju za pozornost a toto bych prosil, kdyby se nad tím předkladatelé zamysleli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba, připraví se paní poslankyně Putnová s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den. Vystupuji s faktickou, protože jako lékař do této diskuse ani zasahovat nechci, a chápu asi pocity kolegyně, která zde vystoupila, ve vší úctě k ní, jako laik.

Dámy a pánové, několik upozornění. Tak za prvé lékaři neskládají Hippokratovu přísahu a já bych moc žádal (důrazně), aby alespoň nejvyšší ústavní orgány toto věděly. Lékaři přísahají věrnost své fakultě, a že se postarají o své učitele. Stále se to omílá. My s Hippokratovou přísahou v dnešní době nemáme nic společného. To za prvé.

Za druhé, ani každý lékař nerozumí všemu, dámy a pánové. Proto se nebudu vyjadřovat k očkování. Jsem pyšný, že Česká republika očkování zavedla, zvládla a že máme proočkovanost nejvyšší na světě a přineslo to svůj přínos. Od toho jsou odborníci a do toho jim já jako poslanec i jako internista kecat nebudu. Ano, chápu jistý odpor proti sankcím vůči lékařům. Na druhé straně, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy netušíte, kolik dalších povinností na nás navalila nedávno vládnoucí pravice. Rád bych vás o tom informoval. A svazuje mi to ruce, abych se věnoval svým pacientům.

A poslední dodatek. Zrovna z této strany, která vyznává svobodu jedince, bych nečekal, že budeme vázat stát zodpovědností za to, co se stane po očkování, protože stejně bychom mohli uvažovat, že když je povinná školní docházka a něco se dítěti stane při cestě do školy, vinu za to nese stát.

Omlouvám se, toto je odborná věc a já bych žádal laiky, aby do toho příliš moc nehovořili. (Upozornění na čas.) Myslím to dobře. Děkuju. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Je těžké vyslyšet přání pana poslance, který na nás apeloval, aby do toho neodborníci nemluvili, protože se nás to samozřejmě také týká. Myslím si, že to, co tady bylo řečeno, bylo ukázkou toho, proč nebylo možné se v posledních týdnech před očkováním nikde schovat. Byli jsme zahrnováni řadou mailů, žádostí o setkání, z nichž jsem také několik absolvovala. Vlastně celá ta generace a část rodičovské populace žádá diskusi, která by byla nezaujatá a která by jejich názory nebrala na lehkou váhu. Myslím si, že to je to, co tady chybělo po celá léta a o co ta laická veřejnost vlastně ty odborníky žádá. Za to bych se také chtěla přimluvit, a proto jsem ráda, že paní kolegyně, paní poslankyně Nováková, přišla s variantou, která by umožnila tuto diskusi v rámci zdravotního výboru dále posílit a podpořit. Chceme-li, aby byla spokojena veřejnost odborná i laická, myslím si, že je třeba k sobě hledat cestu. Vítám také možnost vrátit tuto novelu znovu do projednání, protože tam je prostor, aby ta diskuse byla skutečně erudovaná. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já mám asi tři věci. Jak říkal kolega Adamec, byl jsem vyděšený formulací, že stát by převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky spojené - a teď pozor - (s důrazem) pravděpodobně s očkováním. Totiž při každých zdravotních sporech, pokud je lékař postaven před soud, tak odborný posudek musí prokázat, že pokud došlo k nějakému poškození na zdraví, že by k němu nedošlo, pokud by nenastal ten léčebný úkon nebo to před tím. Tady se to obrací úplně naruby. Takhle to prostě v těch sporech vůbec nemůže být, že pravděpodobně. Já chápu, proč to je. Protože zatím nebyly prokázány přímé - přímé (s důrazem) - souvislosti s očkováním, to znamená, je to spojováno, že k tomu došlo pravděpodobně. A tímhle bychom stát vystavili neuvěřitelným žalobám. Já si to vůbec nedovedu představit.

Když tedy má někdo přebírat zodpovědnost, chtěl bych se zeptat, jakou zodpovědnost potom dáme těm rodičům za to, když tedy děti nenechali očkovat. Řeknu příklad - tetanus. My jako chirurgové bychom vůbec nesměli zahradničit, protože tam je velké riziko onemocnění tetanem. My jsme tedy očkováni. Děti se nám hrabou v hlíně pořád. Takže já si to nedovedu představit, že děti, které si hrají na pískovišti, by nebyly očkovány proti tetanu. A navíc tetanus je onemocnění smrtelné, jak všichni víme.

Tu Hippokratovu přísahu - to tady za mě řekl už kolega Koskuba. Tam se o takových věcech vůbec nemluví. Tam se mluví o tom, že nebudeme dělat potraty atd., atd. A to je asi všechno. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Nováková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP