Stenografický zápis 26. schůze, 2. dubna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Fiedler
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Karel Fiedler
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ondřej Benešík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Roman Sklenák


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


115. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 369/

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Poslanec René Číp
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Adam
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Lank
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


79. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Leo Luzar


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Pavel Plzák


109. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 240/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Martin Sedlář


110. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2014 /sněmovní tisk 325/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


111. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2014 /sněmovní tisk 350/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Alexander Černý


112. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 354/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Alexander Černý


104. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 192/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott


105. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 /sněmovní tisk 274/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Velebný


113. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 388/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


125. Ústní interpelace

Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Leo Luzar
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Radim Holeček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Holeček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Jana Hnyková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Radim Holeček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Markéta Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Markéta Adamová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jiří Valenta
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Pavlína Nytrová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Junek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Junek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Michal Kučera
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Jana Hnyková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP