Stenografický zápis 26. schůze, 1. dubna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Sklenák


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Martin Plíšek


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Adam
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


95. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


96. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


132. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kolovratník


133. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


134. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


135. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Radim Holeček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Josef Vondrášek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Kolovratník


96. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


132. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


133. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


134. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


135. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


57. Návrh poslanců Martina Plíška, Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Jiřího Štětiny, Jaroslava Krákory, Bohuslava Svobody, Soni Markové a Rostislava Vyzuly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Jan Bartošek


38. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 16.51 hodin).


Přihlásit/registrovat se do ISP