Stenografický zápis 26. schůze, 11. března 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák


60. Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení

Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec David Kádner
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Tomio Okamura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec David Kádner
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec David Kádner
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Petr Adam
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Sklenák
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 11.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Karel Fiedler
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Petr Adam
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Adam
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Petr Adam
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Petr Bendl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Adam
Poslanec Martin Kolovratník


92. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


93. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


94. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - 2. kolo

Poslanec Martin Kolovratník


95. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jan Birke
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 13.14 do 13.17 hodin na poradu předsedů poslaneckých klubů u předsedajícího.)

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek


96. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


94. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - 2. kolo

Poslanec Martin Kolovratník


95. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


96. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


93. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Adam
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 417/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Votava


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Miroslav Kalousek


15. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek


16. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava


15. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP