(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem se hlásil pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ať se na mě pan předseda nezlobí, mě to opravdu neuspokojuje, to co říká. Můžu se omluvit, že jsme udělali chybu. Chyb se tady seká jedna za druhou. Já to vnímám jako schválnost! Jak dlouho volíme předsedu této delegace? Několik měsíců. Několik měsíců tady vedeme politická jednání. Našli jsme shodu, jak to vyřešit, a vteřinu před volbou se dozvím, že to nejde. (V sále je neklid a hluk.)

Tak k čemu máme komise? K čemu máme aparát? K čemu tady máme zaměstnance, když takhle postupujeme? Vůbec tomu nerozumím. Podle mě tomu nic nebrání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že jsou zde dva rozdílné návrhy, já osobně navrhuji, aby tento bod byl přerušen do té doby, než legislativa jasně určí, jaký je výklad, a poté se k bodu vrátíme, protože se tady kladou argumenty jedné a druhé strany. A obávám se, že bez toho, že bychom měli jasné stanovisko, nemůžeme řádně rozhodnout.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já to vnímám jako kompromisní návrh. Znovu mohu pouze zopakovat, že to není žádná schválnost nebo nějaké vědomé boření procesu volby. Víte, že já sám vždy bojuji za to, aby volby byly úspěšné. Pokud se shodneme na tom, že ten bod přerušíme do té doby, než se legislativa vyjádří, a pak se k němu vrátíme, budu rád.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já udělám jednu věc. Přeruším teď schůzi na deset minut. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pan předseda se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Proč to vnímám jako schválnost? Když jsme v úterý ráno měli grémium Sněmovny, tak jsme se domluvili, že volby budou ve středu. Předsedové poslaneckých klubů to potvrdí. Kdyby se nám to stalo ve středu, tak jsem v klidu, formálně to stihneme, do pátku odvolíme. Pak jste měli problém dohodnout se na nějakých nominacích, já to respektuji, a posunuli jste bez dohody s opozicí volby o dva dny. A pak vzniká problém, že schůze má za hodinu končit. Kdyby volby byly podle dohody grémia a Poslanecké sněmovny z úterka, proběhly by ve středu ve 12.45, já bych to akceptoval, formálně bychom to vyřešili, v pátek bychom bod dovolili. To je jediný problém, a proto to vnímám jako schválnost. Není dodržen termín a vteřinu před volbou se dozvím, že to nejde.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že byl řádně zařazen bod. Jedině, jak z toho ven, je buď bod vyřadit, nebo jej přerušit, ale považuji za mnohem vhodnější vzhledem k tomu, jaká byla dohoda v úterý na grémiu, abychom rozhodli, že navržený člen, náhradník, je volitelným předsedou stálé delegace. Stálá delegace není pouze o Sněmovně, ale je i o Senátu. A v tomto ohledu nemůžeme říkat, že tam není místo pro stálého člena nebo není konkrétní člověk volitelný za předsedu. Jsem přesvědčen, že pokud Sněmovna podle zákona o jednacím řádu rozhodne, že je volitelný, tak volba může proběhnout.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám to vnímat jako procedurální návrh, o kterém dáme hlasovat bezprostředně? Dobře. V tom případě zavolám kolegy z předsálí. Eviduji zde žádost na odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás o opětovnou registraci.

 

Nejdřív zopakuji návrh, abyste věděli, o čem dávám hlasovat. Na základě návrhu pana místopředsedy Filipa dávám hlasovat, že pan předseda Fiala je volitelný do dané funkce, jak je uvedeno v návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Veselost v sále.) Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 207. Přítomných poslankyň a poslanců je 142, pro návrh 136, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat a nalezli jsme řešení a v tom případě předpokládám, že můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poprosím o dvě věty k tomuto bodu. Opravdu to nebyla schválnost a děkuji za řešení panu místopředsedovi Filipovi. Ono se v jednacím řádu § 47 říká, že Poslanecká sněmovna volí předsedou delegace poslance, a není tam řečeno víc. Takže možná se za nás za komisi mohu omluvit za příliš úzkoprsý výklad jednacího řádu. Tohle je čisté a správné řešení. Děkuji za něj.

Nyní prosím, abychom i tento bod přerušili, než proběhne samotná volba.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Konečně se dostáváme k pátému bodu. Je to

145.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Věřím, že rozpor nebude, a nebude, protože jsme si udělali kontrolu. Všichni navržení kandidáti jsou členy delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, jejíhož předsedu nyní budeme volit. Kvůli úspoře času zkrátím své vystoupení jenom ke konstatování, že volební komise v tomto případě přijala usnesení č. 95 a konstatuje, že v tuto chvíli jsou navrženými kandidáty Stanislav Grospič za KSČM, Jaroslav Lobkowicz za TOP 09 a Milan Šarapatka za Úsvit. Je to první kolo již třetí volby, tedy konáme již třetí pokus. To je v tuto chvíli vše.

A nyní vás, pane předsedo, i v tomto případě poprosím o přerušení tohoto bodu. Na vydávání lístků dám 20 minut, abychom byli rychlí, takže do 13.25 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já tedy přerušuji tento bod. Pokračovat budeme ve 13.25 hodin v dalších bodech, jak byly zařazeny. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP