(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji tento procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení rozpravy. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Teď budu vaším prostřednictvím mluvit ke svému kolegovi přes uličku, k předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL. Pane předsedo, vy jste mě požádal před pár měsíci, aby se zástupce našeho klubu zúčastnil semináře o občanském vzdělávání. My jsme tomu vyhověli. Pak jste přišel s velmi rozsáhlým usnesením Poslanecké sněmovny, pro které my jsme hlasovali. Vy jste na to asi zapomněl, tak já vám přečtu to usnesení, které vy jste navrhl a které my jsme podpořili a které bylo přijato. Mimo jiné jsme schválili, že Poslanecká sněmovna prohlašuje, že občanské vzdělávání v demokratickém duchu je opakem indoktrinace a politické propagandy, kterou provozují nedemokratická politická zřízení.

Vaše dnešní vystoupení, vaše alibistická slova jsou opravdu neuvěřitelná. Už tady máte jeden dluh. Sliboval jste tady před několika měsíci, jak rychle vyřešíte ty lustrace. Já jsem vám říkal, že se vás na to budu ptát, že vám vůbec nevěřím. A už jsme v únoru 2015, a nic jste nepodali.

Takže až nás příště budete všechny přesvědčovat, že klíčový bod je domácí vzdělávání, že je potřeba zúčastnit se semináře, že je potřeba, aby Sněmovna k tomu přijala usnesení, a dneska říkáte, že to nepodpoříte, tak si sám odpovězte na to, jak věrohodná jsou vaše slova a jakou prioritou to pro vás je. Pro vás je větší prioritou sedět ve vládě než si stát za svým! (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Mihola.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já jsem se ke školskému zákonu obsáhle vyjadřoval v prvním čtení a teď jsem se zájmem sledoval tu debatu, která mi připravila jisté zadostiučinění, protože všechno to, co jsem připravoval jako ministr školství, je přijímáno bez problému. Naopak to, co jsem v té novele neměl, to znamená registr pedagogických pracovníků, je předmětem diskuse, stejně jako to, co jsem tam měl a co vypadlo, a to je domácí vzdělávání.

Protože jsem tu diskusi sledoval velmi podrobně, chtěl bych těm, kteří nad domácím vzděláváním váhají, říci ještě několik skutečností, které by tu diskusi mohly posunout blíže k realitě.

Za prvé, domácí vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Domácí vzdělávání je pouze forma, ale stát stejně kontrolní mechanismy má neustále u sebe. To je první věc.

Druhá věc. To není žádný momentální nápad. Ministerstvo školství několik let domácí vzdělávání na druhém stupni testovalo. Výsledky jsou jednoznačné. Žádné riziko tam neexistuje.

A další poznámka. Netvařme se, že všechny děti se vzdělávají ve škole a chodí tam každý den. Je to nesmysl. Máme bohužel i děti, které se třeba vzdělávají v nemocnicích a v ústavech, máme děti, které vzhledem k tomu, že třeba sportují, tak de facto absolvují něco jako domácí vzdělávání. Máme děti, které kvůli pracovním povinnostem rodičů také nemohou pravidelně navštěvovat školu. Žádný problém v tom není.

Ten zákon bez toho, že posuneme domácí vzdělávání do druhého stupně školy, je zákon, který nemá smysl. Je to zásadní věc, není nebezpečná. Prosím vás, hlasujte pro to. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola a po něm pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já v těch dvou minutách tady nestačím seriózně reagovat na výtky, připomínky a někdy s prominutím bláboly a spojování s úplně jinými záležitostmi.

Já trvám na tom, že individuální vzdělávání podporuji. Dokázal jsem v jiných věcech. (Ozývá se smích z pravé strany.) No, já nevím, kolik kolegů z těch se chechtajících se tomu doopravdy věnovalo a kolik z nich tomu doopravdy rozumí. Teď najednou jsou hrdinové.

Já se zeptám na jednu věc. Na rozdíl ode mě mnoho těchto kolegů tady sedělo v předešlých obdobích a byli ve vládě. Jak jste tu věc posunuli dál? Ona se netestuje první rok. Kdo se toho chytil? Kdo byl iniciativní? Kdo předkládal novelu? Pan kolega Stanjura? Nebo někdo z TOP 09? Já se ptám. Mě by skutečně zajímalo, na čem to zadrhlo ve chvíli, kdy se to mohlo posunout výrazněji dál. A teď tady budeme poslouchat nějaké levity. Nezlobte se, je to farizejství z vaší strany. A mrzí mě - víte, že já jsem otevřený každé diskusi - nevíte ani, co se jednalo, já jsem tady některé věci stačil zdůraznit, a mrzí mě i kolegyně Langšádlová, se kterou dlouhodobě spolupracuji právě v otázkách občanského vzdělávání. Tak určitě doufám ani na chvíli si nemůže myslet, že bych já nějak lacině něčemu ustoupil.

Přátelé, pracujte s realitou. Já si uvědomuji, kolik nás je, kolik nás je ve vládě, co můžeme prosadit v danou chvíli tak, aby to prošlo, ne aby to spadlo. A věřte, že jsme seriózně diskutovali nejenom domácí vzdělávání, ale x dalších věcí.

Je zajímavé, že nikdo se nezmíní o registru pedagogických pracovníků, který byl rovněž trnem v oku a který tam tedy nebude. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. S další faktickou poznámku pan poslanec Kořenek, připraví se pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Dámy a pánové, já jenom dvě věci. Byl bych rád, kdybychom používali termín, který je v zákoně, a to individuální vzdělávání. Pojem domácí vzdělávání je spíše hovorový. To je jedna věc.

Druhá věc. Pokud jsem měl možnost diskutovat, tak jsem vždycky říkal: připravme pro to podmínky. Ty podmínky dneska nejsou. Na všech školách nejsme schopni uhlídat, aby to nebylo zneužitelné. Já vám teď přečtu jeden příspěvek, nebudu ho upravovat, který mi přišel od jedné paní ředitelky jako konkrétní příklad: Mám pro vás příspěvek do debaty o domácím vzdělávání na druhém stupni. Je to skvělé. Od října nám odešla jedna propadající záškolačka do individuálního vzdělávání. Teď je trojkařka a ještě má čas jezdit vydělávat do Ostravy. Škoda, že se ten výdělek nezdaňuje. A socializuje se až dost. - Takhle to chceme?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, je pátek třináctého. Prosím vás, tento zákon tady je v Poslanecké sněmovně téměř pět měsíců. A já teď nevím, jestli jsme v prvním, ve druhém nebo ve třetím čtení. Já myslím, že jsme ve třetím čtení. Pojďme hlasovat, prosím vás, nebo příště navrhnu, aby školské věci se projednávaly i ve výboru pro obranu. Tam to umíme vyřešit. Děkuji. (Smích v sále a potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Pan předseda Mihola se zeptal, kdo to připravoval a proč jsme to nedělali. Já mu rád odpovím. Připravoval jsem to já. Ten školský zákon, který tady předkládá pan ministr Chládek, a je to tak dobře, byl z velké části připraven pod mým vedením na Ministerstvu školství. To je správná kontinuita. Jeho součástí ovšem bylo i to domácí vzdělávání. Znovu opakuji - bylo připraveno, bylo testováno, vycházelo i ze zkušeností domácího vzdělávání na prvním stupni. Právě vzhledem k jinému charakteru toho vzdělávání na druhém stupni jsme tam zpřísnili podmínky, za kterých mohou rodiče provádět individuální vzdělávání, aby to bylo tedy korektně řečeno. Několik let to bylo ministerstvem už předtím testováno. Je samozřejmé, že všechny ty testy - a jinak bychom to nepředložili - ukázaly, že v tom žádný problém není. Pro mě prostě není argument, že někdo napíše nějaký e-mail s nějakou špatnou zkušeností. To bychom nemohli postoupit v ničem nikam dál. Ty relevantní testy prokázaly, že v individuálním vzdělávání vůbec žádný problém neexistuje a nemůže existovat. A jestli neumožníme pár stovkám lidí, aby mohli individuálně vzdělávat děti z nejrůznějších důvodů, tak děláme velikou chybu a vracíme náš vzdělávací systém někam zpátky. Je to chyba, nedělejme to. Odhlasujme individuální vzdělávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP