(12.10 hodin)
(pokračuje Foldyna)

Já chci říci svou určitou poznámku jako Česká republika k tomu jevu. Aa já si nemyslím, že bychom se tady vzájemně měli takto negovat. Podívejte se, jak jsme dopadli, když jsme nebyli schopni si tady vyříkat důsledky, které - já se na chviličku vrátím. Podívejte se, jaký je dnes výsledek na Kosovu. Dvě stě tisíc lidí utíká. A tady se hlasovalo, tam vznikl jakýsi stát. Kdo se k tomu vrátí, k té odpovědnosti? Čili nechceme si vzít na sebe odpovědnost za to, že bez diskuse přijmeme nějaké usnesení.

Kdo upálil čtyři desítky lidí v Oděse? Kdo? Ještě nám to nikdo neřekl! Kdo sestřelil to letadlo? Ještě nám to nikdo neřekl! Tak o čem to tady mluvíme? (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka Vítězslava Jandáka, potom přednostní práva pánů ministrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Není to faktická poznámka, je to otázka. Já jsem z toho jelen, přátelé. Kolega Kalousek má obavu, a asi oprávněnou, že jsme pátou kolonou. Ale já se ho chci prostřednictvím předsedajícího zeptat: A co vlády Řecka, Kypru, Rakouska, Maďarska? Prokristapána, to jsou šesté kolony? Já nevím. Můžete mi prosím poradit a odpovědět? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, poté pan ministr Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Poté řádně přihlášený pan kolega Fiedler. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Já se tedy pravděpodobně také pokusím zareagovat na probíhající rozpravu. Na začátku bych ale rád řekl, že já vůbec nesdílím takový pyšný a arogantní pojem Západu, jaký tady předvedl pan poslanec Kalousek. Já mám dojem, že já vidím historii úplně jiného Západu než on. Já vůbec nevím, že bychom my jako představitelé toho Západu, ke kterému on se hlásí, se měli tvářit jako nějaká vyvolená civilizace.

Dovolte, abych vám připomněl, že ten Západ, o kterém pan Kalousek zřejmě mluví, uspořádal ve dvacátém století dvě nejstrašnější světové války, ve kterých zahynuly miliony lidí. Já bych vám rád řekl, že ty války, které tady byly a které způsobily smrt desítek milionů lidí, desítky milionů obětí, nezpůsobil nikdo východní, to nezpůsobil nikdo zdaleka, ale my sami. A holokaust je dokonce v něčem jakoby vyvrcholení historie Západu. Chápete? Ty stovky let evropské historie, to jsou také stovky let likvidace menšin. Vzpomeňte si na španělskou reconquistu v 16. století. Vzpomeňte si, jak se tam zacházelo s Židy, jak se tam zacházelo s muslimy. To je historie Západu. Historie agrese dokonce v Jižní Americe a v dalších zemích. Celá historie Západu je prostě plná krve!

Ale k čemu já bych se tady rád přihlásil, vážení kolegové - k tomu, co Evropa vyvodila z této své historie po druhé světové válce, kdy si prostě v Evropě tady někteří lidé uvědomili, že takhle to dál nejde. Že ty potoky krve, miliony mrtvých, žen a dětí, je něco, co neseme jako odpovědnost s sebou. (Hovoří velmi důrazně, silným hlasem.) Že dokonce my jako Západ máme odpovědnost za plynové komory, ve kterých jsme dokázali trávit lidi jako králíky! To jsme my dokázali jako Západ!

A na to v té chvíli - a také proto, co z toho Západu zbylo! V bipolárním světě se scvrkl svět tak, že Evropa se propadla do nicoty. Nebyla žádným politickým činitelem. Vypadalo to, že se desítky let styděla za to, co způsobila! A jediné, co tu povstalo jako naděje toho Západu, o kterém s takovou pýchou mluvil pan Kalousek jediné - je ta myšlenka, že když jsme se takhle probrodili tou krví, tak bychom mohli založit společenství na hodnotách, kde budeme respektovat to, že chceme-li toto neopakovat a žít v míru, tak musíme spolupracovat a založit něco, že budeme obchodovat, stýkat se a budeme se chránit toho, abychom upadli do pokušení znovu si to vyřizovat pěstmi.

To je historie Západu. Strašná, přátelé! Strašná historie Západu!

A já vděčím těm, kteří v té chvíli skutečného ponížení Západu - uvědomte si, že to, jaká byla Evropa, jak se s ní zacházelo po druhé světové válce, to bylo opravdu ponižující. Vždyť se stala ničím! Úplně zmizela mezi dvěma velmocemi, které si podobu světa a rovnováhu vytvářely na základě nukleárních zbraní.

Chápete? Tohle není žádná povznášející historie. A jediné, co nás zachraňuje posledních 50 - 60 let, je to, že jsme se rozhodli, že tohle nebudeme opakovat a že založíme společenství, které bude naopak prosperovat ekonomicky, a ty ekonomické vazby nám snad nedovolí opakovat ty strašné chyby minulosti.

Pan Kalousek tady řekl, že žádné univerzální hodnoty neexistují. Takhle to tady prostě řekl - nic takového není. Ale chápete? My jsme právě na těchto hodnotách, na tom, že se prostě nemůžeme pobíjet, že se lidé nemají mučit, že se tu nebudeme vraždit, že budeme dodržovat mír a že budeme spolupracovat, na těchto hodnotách, o kterých já jsem přesvědčen, že mají univerzální charakter - pan Kalousek tvrdí, že nic takového neexistuje! - na těch jsme založili evropskou civilizaci po válce. A dokonce jsme doufali, že se k nám třeba potom časem někdo přidá.

O univerzalitě hodnot já mluvím proto, protože jsem přesvědčen, že o těchto hodnotách, na kterých Evropa začala žít po válce, jsme schopni mluvit třeba také s Číňany, s Asiaty a se všemi a že máme ambici toto, co je nápravou toho, co jsme způsobili v minulosti, také prosazovat ve světě.

Mně připadá ta vize, kterou tady pan Kalousek předvedl, že my, Západ, jsme ten poslední, kdo má ty hodnoty, neuniverzální, jak on řekl, jenom naše, jenom západní, my jsme ten poslední, kdo je drží, říká pan Kalousek, tak je musíme teď opevnit. Musíme zřejmě vybudovat nějaké kvalitní zdi - a nejlépe se úplně odizolovat! Já vás chci ujistit, že v celé historii, kterou pan Kalousek zřejmě příliš nezná, všechny pokusy vytvářet tyto zdi ztroskotaly. Každé zdi byly probořeny. Vždycky se našli barbaři, kteří těmi hradbami vtrhli a zničili tu civilizaci, která si myslela, že se takto uzavře sama do sebe.

Já jsem přesvědčen, že bychom neměli být takto pyšní, jak jsme tady slyšeli, a tvrdit, že stojíme nad ostatními, protože když se za sebou ohlédneme, tak zjistíme, že bychom se měli často stydět za to, co jsme tady dopustili. Zároveň si myslím, že máme povinnost se o hodnotách, které máme, bavit s ostatními, protože bychom si měli přát, aby je sdílel i svět kolem nás. Já vás ujišťuji, že si myslím, že ve všech koutech světa existují lidé, kteří jsou připraveni se s námi o tom bavit, a kteří dokonce věří, že je něco, co nás může spojovat.

Víte, já jsem byl fascinován tím, co teď řekl americký prezident v New Yorku, když říkal, kde začínají univerzální lidské hodnoty. A on řekl: Začínají v nejrůznějších chatrčích světa, kde jsou lidé často v bídě, v bigotním xenofobním prostředí, kde trpí, a kde ti lidé doufají, že existují nějaká univerzální práva, kterých se mohou dovolat a o která bojují. A tito lidé v nejrůznějších částech světa jsou našimi spojenci. A oni se možná někdy dívají k nám, na ten bohatý Západ, a doufají, že my je v té jejich bídě podržíme.

Chápete? Tenhle způsob, kterým se prezident Spojených států obrací na chudé vesnice v Africe a v Asii a říká "tam jsou ti, kteří vytvářejí univerzalitu a cenné hodnoty, na kterých doufáme svět bude stát", to je skutečně pro mě humanistický pohled. A ne pohled někoho, kdo tady vystoupí a řekne "my tady jsme ten pupek, který jediný obnovil hodnoty světa, a my se musíme před těmi ostatními zločinnými barbary opevnit". To je špatná představa a já ji tady odmítám. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem sice říkal, že bude mluvit pan ministr Mládek a poté pan ministr Herman, který se přihlásil s přednostním právem, ale předtím jsou faktické poznámky pana poslance Marka Bendy, Zbyňka Stanjury, Miroslava Kalouska, Michala Kučery. Pan poslanec Marek Benda. Prosím o nezneužívání faktické poznámky. Ale pan kolega Benda ví, co je faktická poznámka. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já musím říci, že jsem se do té debaty vůbec nechtěl zapojovat, dokud nevystoupil pan ministr Zaorálek se svým neuvěřitelným projevem, ve kterém řekne Západ je úplně špatně, můžeme za všechno. (Protestní hlasy z levé strany sálu.) No ne, poslouchali jste ho? Poslouchali jste ho prosím? Všechno je úplně špatně, jsme zdegenerovaní. To mně přijde jako tak neuvěřitelný projev, to, co tady zaznívá, že si myslím, že to tady fakt zaznívat nesmí.

Věty o dvou světových válkách, které Západ vyvolal. Čím začala prosím druhá světová válka? Paktem dvou šílenců, Molotova a Ribbentropa, resp. Stalina a Hitlera (protesty z levé strany sálu), kteří ani jeden z nich nemají se Západem a křesťanskou civilizací nic společného. Nic společného! (Potlesk z pravé strany.) Každý z jiného úhlu pohledu, ale jsou představiteli přesně světa, ve kterém Bůh je mrtev a může se úplně všechno. Jeden z pýchy nadřazenosti rasy, druhý z pýchy nadřazenosti třídy a s tímto zahájí druhou světovou válku rozdělením Polska. A pan ministr Zaorálek mi tady bude vykládat, že to je vina Západu? To snad nemyslí vážně! (Potlesk z řad poslanců ODS.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP