(11.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom jistá drobná pochybnost, jestli se náhodu nemá hlasovat ještě o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se domnívám, že ne, protože jste sami navrhli, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech a to usnesení má jednotlivé body. Nevidím důvod k tomu, aby bylo hlasováno. To není zákon. Ale proti mému postupu můžete podat námitku. Není tomu tak.

 

Dalším bodem našeho jednání bude dnes přerušený, před chvílí přerušený bod číslo

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií
a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy
na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
/sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Skončili jsme v obecné rozpravě. Prosím pana ministra i pana zpravodaje, aby se zaujali místo u stolku zpravodajů.

Dalším řádně přihlášeným byl pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Ke stolku zpravodajů usedá posl. Fischerová.) Pardon, paní zpravodajko, nejste pán, jste paní. Omlouvám se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane řídící. Kolegyně a kolegové, projednávat asociační dohodu s Ukrajinou je určitě pro každý stát Evropské unie složité. Domnívám se, že bychom měli tuto asociační dohodu podrobit určité diskusi a ve druhém čtení, budeme-li připravovat schválení této asociační dohody, myslím si, že bychom měli přijmout určitá doprovodná usnesení nebo doprovodné usnesení k této asociační dohodě.

Víte, díval jsem se na některé věci konkrétně té asociační dohody. Jenom přednesu jednu poznámku. Implementace asociační dohody Ukrajiny bude stát dalších 104 miliard amerických dolarů. Bude to pro Ukrajinu velmi složité, ale bude to velmi složité i pro státy Evropské unie. Přijímáme, nebo mluvíme o asociační dohodě se státem, který má 50 milionů obyvatel, v této chvíli je totálně rozvrácen, probíhá tam občanská válka, v tomto státě jsou velmi citelně znát určité negativní jevy, jako je xenofobie, antisemitismus a fašismus, a je nutné, abychom ve svém projednávání přijali například doprovodné usnesení, kde se vůči těmto jevům vymezujeme, upozorňujeme Ukrajince, aby i oni takto učinili, a zabývali jsme se dalšími věcmi. Jednou z těch věcí je samozřejmě vytvoření mírových podmínek na Ukrajině k tomu, aby lidé na Ukrajině, ať jsou to Ukrajinci, nebo Rusové, prostě občané Ukrajiny, nežili v takové situaci, kdy se musí bát o životy svých dětí. Je potřeba také definovat některé budoucí vztahy. Já si myslím, že mír na Ukrajině je také podmíněn tím, když budeme hovořit o tom, co je tím axiomem toho, proč se tam také válčí, a je to určitá snaha Ukrajincům říci, že mají možnost vstoupit do NATO. A to je velmi významná záležitost i pro bezpečnost České republiky. Ukrajina v této chvíli není státem, který by byl připraven vstupovat do NATO, a my bychom to ve svém doprovodném usnesení k asociační dohodě měli také zmínit. Je nutné, aby se hledala mírová východiska. Jiné než nevojenské východisko, tedy diplomatické východisko, na Ukrajině neexistuje. A já si myslím, že i toto by mělo být součástí určitého doprovodného usnesení.

Jen ještě k té asociační dohodě. Evropa odmítá geneticky upravené potraviny, nicméně v čl. 404 se hovoří o tom, že se zvýší využití biotechnologií na území Ukrajiny. Může se tedy stát, že významné americké firmy budou rozvíjet své biotechnologie na Ukrajině a Ukrajina bude vyvážet do Evropské unie biologicky upravené potraviny. Já si myslím, že i na to je třeba v doprovodném usnesení jako určité obavě České republiky vůči tomuto upozornit.

Čili chtěl bych říci, budeme-li schvalovat asociační dohodu s Ukrajinou, je potřeba, abychom jako český parlament řekli své připomínky a doprovodili tuto asociační dohodu doprovodným usnesením. To byl obsah mé poznámky. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek a pak paní poslankyně Zelienková řádně přihlášená, pak poslanec Fiedler řádně přihlášený. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, v minulém bodě k Ukrajině jsem se musel přihlásit s faktickou poznámkou, jinak bych nemohl promluvit, a mluvil jsem tady velmi krátce, takže teď dovolte ještě, abych své vystoupení doplnil, a prosím, aby bylo vnímáno jako kompaktní vystoupení.

Opravdu nechápeme, anebo nechceme chápat, o co tady skutečně jde? Opravdu nechápeme, že globální svět se mění a že jakkoliv je to nepříjemné, jakkoliv se nám to nelíbí, tak že roste hranice mezi západním světem, který vyznává hodnoty, o kterých tady mluvíme dnes a denně již 25 let, a jiným světem? Opravdu nechápeme, že musíme rezignovat na to, že existuje pojem univerzální hodnoty, protože žádné univerzální hodnoty nejsou, a že náš svět, náš život, ve kterém chceme žít, je opřen o hodnoty, které teď už nemůžeme vyvážet, protože na to nemáme sílu, ale musíme je bránit a musíme je bránit za každou cenu, protože jinak by život většiny z nás pozbyl smyslu?

A v takovém případě prosím pěkně je pro nás klíčová odpověď na jednu jedinou jednoduchou otázku: na Západ, nebo na Východ? Tady neexistuje třetí cesta! Tady neexistují mosty mezi Západem a Východem - už jenom proto, že ze strategického hlediska řízení boje to první, co se vyhazuje do povětří, jsou mosty. A já bych si strašně přál, strana, kde jsem prvním místopředsedou, by si strašně přála, aby Česká republika patřila na Západ, ale chceme-li patřit na Západ, tak kromě slov, kterými to občas někde říkáme, to musíme podpořit i zcela jasnými činy, a dokonce i někde ochotou k oběti. Ano, chceme patřit Západ, protože chceme patřit ke svobodnému světu. Nemyslím si, že v tom máme úplně jasno v této Sněmovně, a už vůbec ne v této společnosti. Velmi vás prosím, abyste pochopili, že to teď vůbec není zápas pravice nebo levice nebo nových hnutí, která přicházejí s něčím úplně novým. Že je to docela obyčejná otázka, zda chci, nebo nechci zůstat svobodný, zda patřím na Západ, nebo patřím na Východ. Chci-li zůstat někde mezi tím, protože má členská základna si není úplně jista - pane ministře Zaorálku - tak budu ten první, kdo se propadne mezi těma dvěma židlemi, protože tam je mezera.

Já mluvím za ty, kteří prostě chtějí patřit na Západ a chtějí to říkat nejenom tím, že to říkají tady teď do mikrofonu, ale ochotou svých činů, a bude-li potřeba, i svých obětí. Uvědomme si prosím, že teď jsme jedno políčko na globální šachovnici. A záleží na nás, kam chceme patřit. Moc vás prosím o toto zamyšlení. (Potlesk poslanců klubu TOP 09 a Starostové. )

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním… Pardon, s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, poté s přednostním…
Přihlásit/registrovat se do ISP