(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, jenom velmi krátce. Historie dotačních programů v zemědělství nezačíná vládou Petra Nečase, jak jste se možná někteří mohli z předřečníkových slov domnívat, ale tím, že byl přijat zemědělský zákon, na základě kterého ty dotační programy vznikají. A rok 1997 je tím začátkem, který dal průchod alespoň částečnému řešení potřeb, které naše zemědělství a potažmo i potravinářství má v návaznosti na věci, které posléze potom třeba nebyly možné, nebo nebyly snadné nebo nebyly řešitelné prostřednictvím takzvaných - (důrazně:) takzvaných - evropských peněz, které odvedeme do Bruselu a pak je ztěžka dobýváme zpátky.

Musím říci, že jsem rád, že jsem našel silného spojence. Již od toho roku 1997 zejména se tady čas od času zmiňuji o naší programové prioritě zadržování vody v krajině. V Petrovi Bendlovi bez nadsázky vidím silného spojence v tomto snažení, protože koneckonců on to již řekl, do budoucna nebude jiná cesta, než řešit klimatickou změnu a její následky tím, že se postaráme o to, aby vody z toho našeho území, z té střechy Evropy, protože tou jsme, co nejméně odtékalo, ale zároveň abychom dokázali eliminovat následky náhlých přívalů a podobně, jak jsme viděli v povodních.

Třetí věc - otázka podpory živočišné výroby. Já jsem původem zootechnik, čili je to moje srdeční záležitost, a myslím si, že to je krok správným směrem. Opět to tedy nezačínalo Ivanem Fuksou, začínalo to daleko dříve, ale to není důležité. Důležité je, že na základě možností, které nám rozpočet dává, jsou ty prostředky dotovány, nicméně dovedu si představit, že toho bude podstatně víc, protože tím, co po transformaci zemědělství z živočišné výroby zbylo, díru do světa neuděláme. Ty dramatické poklesy stavů, zejména stavů krav, ale i ostatních kategorií hospodářských zvířat, nezachráníme těmi v uvozovkách troškami, co se jako solí přisoluje, ale je potřeba daleko masivnější opatření. Anebo je potřeba, aby ta opatření byla systémovější. Jsem rád, že se postupně slyší na to, že vedle podpory prvovýroby, živočišné výroby a tak podobně se také podporuje celý ten systém, celý ten řetězec, celá ta vertikála, to znamená i to zpracování. Bude málo platné, když naši zemědělci vyprodukují jatečná zvířata, mléko, vejce, další produkty a nebude je mít tady kdo vykoupit za rozumné ceny nebo za ceny, které jsou objektivní zpracovat a také dále distribuovat na trh. To potom snadněji naši konkurenti na tom takzvaně jednotném trhu Evropské unie naše výrobce a zpracovatele převálcují.

Já v této chvíli tvrdím, že dotační programy jsou věcí, která je dohodou napříč členů zemědělského výboru, a proto i klub KSČM tento návrh podpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zahradník, po něm pan předseda Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych se chtěl také vyjádřit s podporou zejména k těm dotačním titulům, které budou podporovat mimoprodukční funkce zemědělství, konkrétně zachování vody v krajině. Karel Havlíček Borovský napsal v jednom svém epigramu: Nechlubte se, vlastenci, není to věc řádná, že neteče odnikud do Čech voda žádná. To víme dobře. A co u nás vznikne v podobě srážek, budeme se muset snažit chtě nechtě u nás zachovat.

Proto bych chtěl připomenout, že existuje takzvaný plán hlavních povodí, tedy plán, který vlastně zmapoval všechny možné potenciální prostory, kde by bylo možné v případě potřeby vodu u nás uchovávat. Nejsou to žádné velké plány na nějaké megastavby, ale jsou to prostě prostory, které by se měly územně chránit, aby v případě potřeby bylo možné tyto nádrže na tocích u nás vybudovat. Přimlouval bych se, zdali by se ministerstvo mohlo znovu vrátit k tomuto plánu, zrevidovat jeho podobu a případně znovu do hry vrátit proces uchování těchto území pro budoucí ochranu, pro zachování vody v krajině.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl - nebo to je řádná přihláška do rozpravy? (Řádná přihláška.) Takže nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já nechci protahovat tento bod, nicméně mi dovolte pouze dvě poznámky z titulu předsedy zemědělského výboru. Chci potvrdit to, co tady řekl místopředseda Kováčik ze zemědělského výboru, že tato záležitost na zemědělském výboru získala podporu napříč politickým spektrem a v podstatě téměř všichni přítomní s výjimkou jednoho hlasu byli pro, a pokud se týká doprovodného usnesení, tak všichni přítomní poslanci a poslankyně byli pro.

Pokud se týká - a teď to myslím, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Petře Bendle, v dobrém - toho evergreenu zadržení vody v krajině, tak já si myslím, že přichází doba, kdy to budeme muset opravdu začít velmi vážně řešit. Jenom pro vaši informaci - po dohodě s panem poslancem Gabrhelem, který je ze Znojemska a je členem zemědělského výboru, se dneska v jednu hodinu scházíme s některými podnikateli z té oblasti, kteří s tím mají obrovský problém, se zemědělci, s výkonnými zemědělci. Kde v podstatě v těch aridních oblastech, jako je Znojemsko, Břeclavsko, jižní Morava celá, ten problém je dneska obrovský a tito zemědělci jsou v podstatě postiženi suchem každý rok a je potřeba to začít vážně řešit. Schůzky se zúčastní i prezident Agrární komory, kolega Toman. Čili tolik jenom informace pro nás pro všechny, že zemědělský výbor je připraven se touto problematikou vážně zabývat a samozřejmě po debatě s ministrem zemědělství v průběhu roku i v dalších letech hledat zdroje na to, aby se tato záležitost začala - ona se řeší samozřejmě, ale aby se řešila více intenzivněji a aby se našly prostředky, které do této oblasti v průběhu těch příštích let půjdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já jsem to v dobrém myslel, prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi zemědělského výboru. Já jsem to nemyslel nijak ve zlém. On dobře ví, že na to upozorňuji dlouhou dobu, že to je jenom otázka času, kdy přijdou vážné problémy se suchem, a že na to máme být připraveni. Zemědělci nemají k dispozici vodní zdroje, takové ty přírodní vodní zdroje. Obracím se proto možná i na ministra životního prostředí, protože často v těch územních plánech máme definovány třeba jenom mokřady a bylo by dobře v územních plánech doporučovat, aby ty rybníky tam vznikaly. Já jsem mluvil s jedním člověkem, který se pět let snažil na svém pozemku vybudovat rybník. Pět let prostě se trápil s legislativou, protože to nešlo. Oni se ho ptali: Proč chcete rybník, vždyť z toho nemůžete nic mí? On říká: No, já z toho nebudu nic mít, já prostě chci, aby se tam, kde kdysi rybník byl, prostě vrátil. My máme strašně komplikovanou legislativu k tomu, abychom obnovili tam, kde kdysi bývaly, a samozřejmě je finančně extrémně náročné pro vlastníky vodních ploch, neprodukčních rybníků, aby se dostali k tomu, že ty rybníky je potřeba vyčistit, aby vodu opravdu zadržely, aby se nestaly jenom takovou průtočnou louží a posléze jenom mokřadem, který vlastně do budoucna nic neřeší.

Takže jsem rád, že se na tomhle shodneme. Děkuji za to. Myslím, že v tom, pokud budeme spolupracovat, najdeme společnou řeč.***
Přihlásit/registrovat se do ISP