(18.50 hodin)
(pokračuje Marková)

Je třeba připomenout základní ekonomický zákon, že poplatky vždy regulují jen poptávku, nikoliv nabídku zdravotních služeb. Pokud existuje vazba mezi poplatkem a zdravotnickým zařízením, které je vybírá, a zákon to explicitně přikazoval, vzniká poptávka těch, kteří je vybírají, aby jejich pacienti platili tyto platby co nejvyšší. Tato poptávka je potom tím silnější, čím více jsou ohroženy jiné zdroje příjmů, a to se právě za minulých pravicových vlád ve zdravotnictví stalo. Bývalá vládní koalice nastavila vražedný mix restriktivní úhradové vyhlášky, navyšování DPH, inflace a negativních důsledků svých katastrofálních takzvaných reforem. Významný vliv na zvýšení nákladů v celém sektoru zdravotnictví mělo zvyšování sazeb DPH, zejména nárůst snížené sazby na 15 % v roce 2013 a přeřazení některých zdravotnických prostředků ze snížené do základní sazby DPH. Dopad pro rok 2013 pro celý systém zdravotnictví pak byl minus 4 mld. korun. Na druhou stranu snížení sazby DPH o jedno procento třeba jen u léčiv vydávaných a hrazených na recept znamená snížení zátěže systému o 500 mil. korun za rok.

Z těchto důvodů, které jsem tady vyjmenovala, a právě proto, že nám zůstává ještě jeden poplatek, který jsme ještě nezrušili, si vás dovoluji požádat o to, abyste propustili tento návrh zákona do druhého čtení. Samozřejmě tento návrh zákona už není aktuální, ale mám připraven, nebo poslanecký klub KSČM má připraven komplexní pozměňovací návrh, který by byl přijatelný v různých variantách pro vaše schválení.

Za prvé samozřejmě maximum, to znamená zrušit celý poplatek za pohotovost. Ponechání totiž toho jediného druhu regulačního poplatku považujeme za nesystémové, navíc v případech nejkomplikovanějších, kdy pojištěnec cítí potřebu zdravotní péči čerpat i mimo standardní hodiny. Tento náš názor je potvrzen i tím, že vůbec nejsou postiženy situace, kdy je stav pacienta vážný, ale nelze mu předepsat hospitalizaci nebo po zákroku na pohotovosti není nadále hospitalizace nutná. Stejně tak není reflektován stav, kdy zachování existence regulačního poplatku za pohotovostní služby může mít za následek větší zneužívání zdravotnické záchranné služby, kdy si pacient, než by odjel na pohotovost a zaplatil 90 korun regulačního poplatku, zavolá zdravotnickou záchrannou službu. Náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění, ale i rozpočty zřizovatelů, především krajů, jsou potom vyšší a případné zneužití je mnohem hůře prokazatelné.

Další varianta tohoto komplexního pozměňovacího návrhu potom spočívá v tom, že by tento regulační poplatek byl započítáván do limitu a tento limit by byl následně snížen na polovinu.

Třetí taková nejmírnější varianta je potom možnost zavést výjimku pro děti do 18 let a zároveň umožnit lékaři rozhodnout o prominutí tohoto poplatku, jestliže stav pojištěnce byl natolik vážný, že ospravedlňuje využití pohotovosti, ale nenásleduje hospitalizace. To je ten příklad, o kterém jsem hovořila vlastně u první varianty pozměňovacího návrhu.

Já vám všem děkuji za pozornost a ještě jednou vás prosím o podporu tohoto našeho komplexního pozměňovacím návrhu a celého zákona. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a poprosím vás, abyste zaujala místo na pozici navrhovatelky. Jsem také rád, že byť se s vámi raduji, že jste slavila roční oslavu, tak že jste ten oheň brzo uhasila, protože si nejsem úplně jist, zda se v těchto prostorách můžeme pohybovat s otevřeným ohněm.

Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Igor Nykl. Máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkný dobrý večer. Děkuji za slovo. Vidím, že nás tlačí čas, a já skutečně potvrzuji, že zpravodajskou zprávu k tomuto návrhu jsem vypracovával někdy v únoru loňského roku, a je třeba říct, že je to tedy evergreen, o kterém jsme už mluvili tolikrát, že skutečně už si toho moc nezaslouží.

Je třeba říct, že v září ve třetím čtení jsme zrušili regulační poplatky, o kterých se tady hovoří v tom návrhu, vyjma regulačního poplatku za pohotovost, který jako jediný se ukázal, že skutečně něco reguluje, to znamená, je správné, že existuje. Může se diskutovat o tom, jak to má být například s regulačním poplatkem za rychlou záchrannou službu, protože se zdá, že je zneužívána v současné době, nicméně je třeba říct, že tento návrh je vlastně jakýmsi vlamováním do otevřených dveří nebo pláčem na nesprávném hrobě.

Vidím, že je pět minut do konce jednání, čili chci říct, abych byl stručný, že v této chvíli podporovat tento návrh nemá smysl, je dobré tento návrh skutečně zamítnout v prvním čtení, protože na zdravotním výboru už se toho namluvilo tolik kolem poplatků a těchto regulačních poplatků, že už skutečně o tom asi nikdo nechce vykládat. Něco jiného je vykládat o hospitalizačních poplatcích, protože skutečně okolní bohaté země mají zavedeny hospitalizační poplatky, ač mají na svých účtech úplně jiné peníze, než jsou v Česku, takže to je problematika, kolem které se dá hovořit. Víme, jak zrušením hospitalizačních poplatků narostl vlastně počet pacientů v léčebnách dlouhodobě nemocných, ale v této chvíli skutečně mluvit o regulačních poplatcích je už asi škoda.

Co se týče ochranného limitu, který se snižuje ve vašem návrhu, ukazuje se, že spoluúčast pacientů v Česku vlastně je kolem 15 %, takže je vlastně ve srovnání s okolním světem nízká. Není třeba snižovat ochranný limit na vámi navrhovanou částku 2,5 tisíce korun.

Takže abych to ukončil, navrhuji zamítnout tento rok starý návrh v prvém čtení a udělat tečku v této chvíli za problematikou regulačních poplatků ve zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane zpravodaji. Registruji váš návrh na zamítnutí. Mám zde dvě faktické poznámky. Takže první je pan předseda Okamura, poté pan vicepremiér Bělobrádek a dále s přednostním právem pan předseda Kováčik. Pan předseda Okamura je přihlášen, každopádně ho zde nevidím, v tom případě jdeme dál a další faktickou poznámku má nahlášenu pan vicepremiér Bělobrádek. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se musím důrazně ohradit proti tomu, co tady udělala paní poslankyně Marková, protože předala dort předsedovi poslaneckého klubu sociální demokracie, a přestože jsme oba Náchoďáci, tak já jsem nejvýše postaveným členem vlády a očekával jsem, že dort dostanu já! (Smích.) Ale vím, že mám nadváhu, takže přesto to beru. Jen jsem chtěl upozornit, že přestože komunisté mají samozřejmě větší cit pro sociální rovnost, tak přece jenom určitá hierarchie by měla platit, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího! (Pobavení a potlesk. Předseda klubu ČSSD se snaží předat zmiňovaný dortík mpř. vlády Bělobrádkovi, ten jej však odmítá. Smích.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane vicepremiére. A nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já se tentokrát skutečně přikláním k tomu, co tady sdělil pan vicepremiér. Je skutečně procedurálně momentálně výše přítomným členem vládní koalice a předsedou koaliční strany, zatímco pan předseda Sklenák, při vší úctě, je pouze předsedou poslaneckého klubu. Chci říci, že pan poslanec a předseda a vicepremiér Bělobrádek se nemusí obávat, dort je ovocný, tedy dietní, může přijmout tu nabídku od pana kolegy Sklenáka.

Ale teď vážně. Zpravodaj mluví o tom, že se vlamujeme do otevřených dveří. Zpravodaj mluví o tom, že je třeba návrh zamítnout, protože je zbytečný, nadbytečný, už se cosi odpracovalo a podobně. Ne všechno se odpracovalo a bylo řečeno. Ale paní poslankyně Marková tím, že sem přinesla ten symbolický narozeninový dort, mluví o tom, že tisk, který projednáváme, číslo 126, je skutečně rok starý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP