(18.30 hodin)
(pokračuje Adamec)

Tam to vůbec není vázáno na trvalý pobyt. Prostě to tak je a starostové skutečně mají přímou volbu. Přiznám se, jaké mají kompetence, pravomoci vůči zastupitelstvu, to zase tak do detailu nevím. Ale rozhodně to není tak, že se starosta staví proti zastupitelstvu, protože to nemá žádnou logiku. Zastupitelstvo není oponentem starosty a starosta není oponentem zastupitelstva ani v přímé volbě.

Co se týká zmiňovaného Slovenska, tak se Slovenskem naše město má letité vztahy, které přesahují i přes rok 1989, a musím říci, že když tam zavedli přímou volbu jejich primátorů, tak víceméně skutečně primátoři měli pravomoci rady. A už při prvních volbách se ukázalo, že to asi nebude to správné. To, co tu říkal pan předseda Stanjura, je jedna věc, a druhá věc je, co se skutečně stalo v našem případě, že pan primátor byl pravicový politik, ale zastupitelstvo bylo levicové. Tak si dovedete představit vzhledem ke kompetencím starosty, co starosta nasliboval občanům, co všechno v obci udělá, a to zastupitelstvo řeklo: Ale tůdle, my máme jiný program a ty nám do toho nebudeš kecat.

Takže to jsou věci, o kterých je potřeba si říkat úplně napřímo, a je potřeba to vnímat v kontextu celé záležitosti a podívat se na situaci trochu pohledem nejenom, řekl bych, internetových průzkumů. Jinak, mimochodem, průzkumy jsou průzkumy a realita ukazuje, že pak to dopadne úplně jinak. Vzpomínám si, že hnutí ANO také očekávalo úplně jiný výsledek při posledních volbách, a podívejte se, kam se dostali ve Sněmovně a ve vládě. Takže průzkumy také nebyly úplně to pravé ořechové. Takže já bych na průzkumy moc nedával, já bych spíš dal na zkušenost lidí, kteří se v tomto oboru pohybují, a musím říci, že zkušenosti, a i mé osobní zkušenosti se starosty malých obcí, se starosty ORP, regionů, z hejtmanství, jsou takové, že jsem od nich neslyšel, že by chtěli přímou volbu.

A odvolatelnost politiků, když je současná volba starosty ze zastupitelstva, tak odvolatelnost je úplně jasná, to je prakticky každé zastupitelstvo, a udržuje to to vedení města v patřičném napětí a v tom tlaku a tahu na bránu, protože většinou nezpůsobí opozice odvolání starosty. To způsobí vlastní koalice, pokud starosta a rada neplní volební program nebo koaliční program, ke kterému se zavázali.

Já bych na závěr řekl: Ctěme tradice, dobré tradice našeho státu. Vzpomeňme si na to, že bychom také mohli říkat, že v okolních civilizovaných státech nemají 6,5 tisíce obcí na deset milionů obyvatel a my je máme a ctíme to, protože víme, že je to prakticky těžce řešitelný problém. Berme to tak, že v našem zastupitelském systému hlavní moc má zastupitelstvo, a já bych si hrozně přál, aby to tak zůstalo, protože jakékoli ukvapené závěry a rozhodnutí Sněmovny pak dopadne tak, že všichni, nebo většina říká, že tehdy jsem pro to hlasoval, ale když jsem si uvědomil, jak to dopadlo, tak dneska bych pro to ruku nezdvihl. Myslím si, že bychom si měli dát opravdu pozor. Už staří Britové říkali: Když zasedá parlament, člověk si není jist ani majetkem ani životem. A tady to platí dvojnásob. Samozřejmě o život nejde.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek, po něm řádně do rozpravy pan poslanec Beznoska. Vaše faktická poznámka, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jen velmi stručná polemika s názorem, že je praxí, když vlivové skupiny vyhrožují odvoláním. Časy se mění, přicházejí nové pořádky. Dnes jsme byli udivenými svědky procesu, kdy se odvolávalo bez jakéhokoli vyhrožování. Prostě musíme si zvykat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a nyní pan poslanec Beznoska, který je řádně přihlášen do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Úplně všechno bylo řečeno, mým úkolem bylo vymyslet něco, co ještě nikdo neřekl, nic mě nenapadá, tak jen taková praktická zkušenost. Čtvrté období v zastupitelstvu, osm roků na radnici, znám mraky komunálních politiků a nikdy se nikdo nezmínil, že by si přál přímou volbu starostů. To všechno, co říkal teď posledně Ivan Adamec, bych podepsal, podtrhl, zdůraznil, také nehledě k tomu, že Mladá Boleslav má nejdelší partnerství s městem na Slovensku, s Pezinkem. Téměř 80 let. S panem primátorem Oliverem Solgou jsme mnohokrát diskutovali na téma přímá volba. A já vám musím říci: buďme v tomto ohledu konzervativní. Já jsem konzervativní člověk. Co funguje, se nemá měnit, a už vůbec ne ústava, protože to by musela být zásadní věc, abychom do ní vstupovali. Proto zůstaňme u našeho modelu parlamentní a zastupitelské demokracie, je to model výborný, a tento návrh, který podali kolegové z Úsvitu přímé demokracie, pojďme zamítnout v prvním čtení. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Kádnera. Máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Dobrý večer, už nebudu zdržovat a nebudu reagovat na to, co tu padlo. Jen krátce. Přece jen přes to, co tu padlo, a musím říci, že někde bych mohl souhlasit, někde ne, tak musím říci, že teď, co řeknu, tak mluvím o malých obcích. Ani já si teď v tuto chvíli neumím představit, že bychom bortili všechno hned na okresy, na kraje a dál, byť do budoucna si to představit samozřejmě umím, ale tak jak tu i pan kolega Adamec řekl, tak problém u malých obcí, ale i u větších, je, že když vyhraje daná kandidátní listina, tak ještě to neznamená, že ten, co je na té jedničce a v tu chvíli si to ti lidé zvolili, je opravdu tím starostou. Jsem starostou druhé období, nemám za sebou pět období, ale páté nebo čtvrté období v komunální politice, a myslím si, že malé obce si toto zaslouží, aby starosta vylezl před volbami a řekl: Já chci být starostou. A byl také nějakým způsobem, nějakým mandátem zvolen. Tak já bych poprosil, protože už v minulém období TOP 09 a Starostové měli návrh na přímou volbu starostů, myslím si, že do 1 500 nebo do 2 000 obyvatel, to, co teď před chvílí tady padlo, a Úsvit by přímou volbu starostů nedával, pokud by tady před tím nějaká byla. Ale myslím si, že tento návrh je aspoň dobrým podvozkem do druhého čtení a do toho, abychom se o tom pobavili na výborech a dali z toho něco dohromady tak, aby to mělo smysl a abychom se opravdu nevykašlali na malé obce, kde se opravdu setkávám, musím říci, že ne ve své obci, ale v jiných obcích, kde vyhrála kandidátka ...(Předsedající: Váš čas, pane poslanče.) Měl tam být určitý starosta a je pouze v opozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Neeviduji nikoho, kdo by byl přihlášen dále do rozpravy, ani s faktickou poznámkou. Je tomu tak? V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a navrhovatele, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Dobře, děkuji.

Mám zde dva návrhy. První je na zamítnutí a druhý na vrácení, to znamená, budeme hlasovat. Navrhuji v pořadí, že nejdříve návrh na zamítnutí, v případě, že neprojde, tak návrh na vrácení. Jestli není nikdo, kdo by rozporoval tento postup - není? Není, děkuji.

Eviduji žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP