(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Chládek a po něm se připraví pan poslanec Zlatuška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte tři krátké poznámky.

Předně chci říci, že velmi děkuji opozici, že tuto novelu vesměs vnímá jako klíčovou a důležitou. Co se týká § 16, není to pouze § 16, ale je tam celá řada klíčových věcí, které pomůžou regionálnímu školství. U § 16 bych chtěl říci, že souhlasíme jako ministerstvo i s tím, aby byl vypuštěn odst. 5, tak jak to navrhuje i sociální výbor a někteří poslanci. Konzultovali jsme to s Evropskou komisí. Evropská komise řekla, pokud se týká jenom odst. 5, že s tím by nebyl problém. Byl by problém, kdyby nebyl schválen školský zákon s § 16, a problém by to byl, že to je jedna z podmínek pro čerpání prostředků z Evropské unie. To je moje první poznámka.

Druhá poznámka k registru. Sami dobře víte, že jsme se dostali v minulosti do velmi problematické situace, že jsme měli 18 tisíc nekvalifikovaných učitelů, kteří měli opustit náš školský systém. Přesto jsme měli 7 tisíc učitelů na úřadu práce. Ten důvod je jednoduchý. My tady máme čísla krajů, které nám řeknou, kolik máme učitelů v jednom kraji, řeknou nám, jakého jsou věku, jakého jsou pohlaví, ale neřeknou nám aprobovanost. A pedagogické fakulty samy požádaly, že by jim tento registr lépe pomohl v zacílenosti jejich nabídky kurzů, resp. nabídky vzdělávání magisterského stupně, a že by se nestala situace, že ředitel má kopu žádostí o přijetí např. zaměření humanitního směru, a přesto nemůže sehnat kvalifikovaného pedagoga na obor matematika - fyzika. To je ten důvod, proč chceme, aby byl zaveden registr a mohli jsme lépe zacílit i požadavky na pedagogické fakulty.

Věc třetí. Sami z debaty vidíte, že diskuse o domácím vzdělávání je opravdu velmi široká. A já cítím, že ještě ten problém není tak vydiskutovaný. Proto bych chtěl říci pro všechny poslance, kteří se tomu věnovali spíše okrajově, protože se věnují jiným problémům: Domácí vzdělávání je dnes zákonem povoleno až do páté třídy základní školy. Takže pro všechny malé děti ta možnost tady je. Na druhém stupni, jak tady mluvila i paní poslankyně za KSČM, je možnost v případech, pokud je to hodné zřetele, povolit individuální vzdělávací plán, např. pro těžce zdravotně postiženého žáka, pro sportovce, který se již zúčastňuje vrcholových soutěží, apod. Dnes je to opravdu marginální část asi 150 žáků. A my jsme rozšířili pokusné ověřování ze 7 škol na 19. Každá škola je v příslušném kraji, takže zajistí domácí vzdělávání pro všechny děti těch rodičů, které o to mají opravdu evidentní zájem. Ale nemyslím si, že v současné době jsme zatím připraveni na to, abychom to pustili do 4,5 tisíc základních škol.

Protože ale chápu, že to je téma, které je důležité, navrhuji, abychom toto řešili samostatnou novelou a nespadl kvůli tomu celý školský zákon, který má 16 nebo 17 jiných bodů, které podporujete všichni napříč spektrem, ať jste zleva, nebo zprava, a tím bychom se nedostali i do problémů s čerpáním evropských prostředků. Protože já mám reálnou obavu, pokud by neprošel § 16, tak to bude velký problém pro Evropskou komisi. Proto bych navrhoval, že i naše legislativa může pomoci tomu z poslanců, kdo bude tento návrh chtít předložit jako samostatný, že mu může legislativa pomoci připravit tento návrh, připravit možnosti k realizování. A samozřejmě bych doporučoval i uspořádat seminář na půdě Poslanecké sněmovny, kde by se zdůraznila jak rizika, tak pozitiva domácího vzdělávání. Jsou na to různá hlediska. Jsou tam úspěšní studenti, ale jsou tam i žáci, kteří propadli. Tak jako v jiných systémech. Takže proto si myslím, že by bylo lépe, pokud by to bylo řešeno samostatnou novelou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Mám zde jednu faktickou poznámku paní poslankyně Putnové, tak ji poprosím. Poté řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Zlatuška a pan poslanec Beznoska. (Námitka, k faktické.) Takže v tom případě nejdřív faktická poznámka paní poslankyně Putnové.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pane ministře, vy jste velmi zdatný komunikátor a taky manipulátor. Nikdo z opozice neřekl, že tato norma je klíčová a důležitá. Paní poslankyně Nováková mluvila o § 16 jako o dobré cestě a o dobrém návrhu. To je trochu rozdíl. Takže nám to nevkládejte do úst. Nevím, kdo jiný vás takto pochválil. Ale pochválil jste se sám, já to nemohu přijmout. (Potlesk zprava.)

Další otázka, která se týká individuálního vzdělávání. Myslím, že jsme tomu skutečně hodně věnovali. A taky jsme se bavili o tom, že ten odklad je začátek neúspěchu! Vy vlastně individuální vzdělávání nechcete, nijak se tím netajíte a tady se nám snažíte slibovat nějaké další oddalování, které nás má uchlácholit. My se s tím nemůžeme smířit a já to tady říkám zcela otevřeně. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Beznoska a po něm pan poslanec Karamazov. Máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Hezké dopoledne. Já jenom velmi krátce. Ty dva zmíněné konfliktní body, § 16 odst. 5 je v pořádku, že se vypustí. Na tom asi panuje shoda. Mám trochu rozdílný názor od pana poslance Kořenka, ale na výboru pro sociální politiku debata kolem tohoto odstavce byla docela dlouhá. To je jeden bod.

A druhý bod. Stejně tak jako paní kolegyně Putnová i paní kolegyně Nováková si myslím, že do moderního designu české vzdělávací soustavy individuální vzdělávání patří i pro druhý stupeň základní školy. A nemusí to být zrovna zdravotně hendikepovaní či mimořádně úspěšní sportovci. Prostě to otevřeme pro všechny, protože individuální vzdělání je také cestou. Děkuji. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP