(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 107. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 107. Z přítomných 177 pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a měli bychom se ještě vypořádat s legislativně technickými, jestli tam nějaké jsou. Pokud nejsou, pane zpravodaji, ptám se, jestli je všechno vyčerpáno.

 

Poslanec Martin Novotný: Už je všechno vyčerpáno, ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře, takže můžeme přednést návrh usnesení.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 302, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108. Z přítomných 176 pro 135, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 91.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 303/ - třetí čtení

Děkuji panu ministrovi Mládkovi, že zůstal u stolku zpravodajů, a děkuji i panu zpravodaji hospodářského výboru, panu poslanci Jaroslavu Klaškovi, že už zaujal své místo. Konstatuji, že poslanecký návrh je uveden ve sněmovním tisku 303/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, základním přáním předložené novely zákona o metrologii je vyhovět potřebám praxe a odstranit vývojově překonané požadavky. Návrh mimo jiné zpřesňuje práva a povinnosti subjektů v oblasti metrologie a zvyšuje ochranu spotřebitelů při přezkušování stanovených měřidel. K návrhu zákona byl uplatněn jeden pozměňovací návrh, s nímž souhlasím a podporuji jej. Čili bych chtěl požádat o podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Žádám pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil, stejně jako pan ministr tak učinil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v této novele o metrologii byl podán jeden pozměňující návrh, který byl projednán hospodářským výborem. Pozměňovací návrh je obsažen v usnesení hospodářského výboru č. 112 z 15. schůze ze 14. ledna. Jednalo se o tisk 303/1 a celý materiál najdete v tisku 303/2. Tak jak říkal pan ministr stanovisko kladné, připojuji se k němu i za sebe, za zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čili procedura jednoduchá, jeden pozměňovací návrh, oba účastníci se vyjádřili, že souhlasí s pozměňovacím návrhem.

 

Budeme tedy bez hlasování o proceduře rovnou hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 109, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109. Z přítomných 179 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože to byl jediný pozměňovací návrh, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisk 303, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110... Aha, tak se omlouvám, hlasování pořadové číslo 110 prohlašuji za zmatečné a požádám vás všechny o novou registraci, protože jsem vás odhlásil. Jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců...

 

O zákonu jako o celku - s vaším dovolením nebudu opakovat návrh usnesení a zahájím hlasování pořadové číslo 111. Ptám se, kdo je pro návrh zákona o metrologii. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 111. Z přítomných 160 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod č. 92.

 

Dalším bodem je bod číslo

93.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
/sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal svá místa pan zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Lukáš Pleticha, za vládu pan ministr Brabec za paní ministryni Válkovou, která je řádně omluvena. Pan ministr Brabec se rovnou hlásí do rozpravy, do které nemám žádnou jinou písemnou přihlášku, jen konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 261/2. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tuto roli jsem si ještě nezkusil, ministra spravedlnosti, tak je to i pro mě premiéra, budu se snažit být velmi stručný.

Tento návrh je předkládán za účelem zajištění implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu. Implementační lhůta uplynula 11. ledna 2015. Předmětný návrh zákona byl projednán 12. listopadu loňského roku ústavněprávním výborem, který k němu přijal pozměňovací návrhy, se kterými souhlasím a podporuji jejich schválení. Ve druhém čtení nebyly k tomuto návrhu uplatněny žádné pozměňovací návrhy.

Vzhledem k tomu, že tento návrh zvyšuje ochranu obětí trestné činnosti, věřím, že jej podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Eviduji přihlášku paní kolegyně Bebarové, ale tu tady nevidím, takže její přihláška propadá. V rozpravě pan zpravodaj. Nebo už mimo rozpravu, pane zpravodaji? Ne, ještě v rozpravě. (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že rozprava neproběhla, pan ministr se nehlásí, požádám tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stejně jako pan ministr. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, byl podán jeden pozměňující návrh, který má legislativně technický charakter. Těch pozměňovacích bodů je tam 1 až 7, ale nejsou konfliktní mezi sebou, takže myslím, že si můžeme dovolit dát o tom hlasovat en bloc. Takže bychom mohli hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu a pak o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o jednoduchou proceduru. Ptám se i těch diskutujících o jiných tématech, zda mám dávat hlasovat o proceduře (zvýšeným hlasem). Není tomu tak, budeme se tedy přidržovat procedury, kterou navrhl pan zpravodaj. Ještě než dám hlasovat, požádám sněmovnu o klid a kolegy, aby se vrátili na svá místa, pokud se chtějí účastnit hlasování, abychom mohli rozhodnout o tomto návrhu. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP