(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, pan poslanec Benešík - pracovní důvody, pan poslanec Farský od 15 do 22 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - zahraniční cesta, pan poslanec Holeček - osobní důvody, paní poslankyně Langšádlová od 18. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová - zdravotní důvody, paní poslankyně Pěnčíková - rodinné důvody, pan poslanec Tureček - zahraniční cesta, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš - pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 10 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Ťok - pracovní důvody a paní ministryně Válková - zdravotní důvody.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body v tomto pořadí: bod 99 a další body z bloku třetích čtení, které již mají splněny zákonné lhůty, to znamená body 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 a 101, a poté bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body 28, 29, 31, 35, 47, 38, 53, 33 a 59. Pokud se nikdo nehlásí - hlásí. Pan poslanec Vondráček. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já vím, že máme hodně pevně zařazených bodů, a respektuji to uspořádání, jak jsme udělali. Přesto jsme se s kolegy dohodli, kdyby byla nějaká šance, že bychom zvládli všechny pevně zařazené body v dnešním dni, tak bych navrhoval, aby po pevně zařazených bodech byl ještě zařazen bod 50, tedy tisk 272, to je návrh novely zákona, která řeší omezení a zákaz kouření v restauracích, protože tento bod tady máme už od července a doposud jsme se k němu dostali jednou na dvacet minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, navrhujete po pevně zařazených bodech, dobrá. Pan poslanec Adam.

 

Poslanec Petr Adam: Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych rád za klub hnutí Úsvit navrhl zařazení nového bodu na program této schůze, a to Informace ministra průmyslu a obchodu k projednávání tisku 351, tedy energetického zákona. Bod bych chtěl zařadit na pátek jako první bod ranního jednání.

Při projednávání tohoto zákona jsme totiž svědky mnoha... (Neklid a šum v jednací síni.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se moc omlouvám, ale prosím o klid ve sněmovně, protože nejsem schopen rozumět panu poslanci, co navrhuje... Prosím.

 

Poslanec Petr Adam: Při projednávání tohoto zákona jsme totiž svědky mnoha excesů, které jsou pro náš klub naprosto nepochopitelné, a chceme, aby je ministr náležitě vysvětlil. Za prvé jde o rovinu politickou a řekněme ústavněprávní. Tak nestandardní projednávání některého zákona, aby člověk pohledal. Nejdřív se na jeho schválení tlačilo tak, že ministr Mládek porušil snad všechna legislativní pravidla... (Řečník se odmlčel pro silný ruch v jednací síni.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já prosím o klid, nebo budu nucen přerušit schůzi Sněmovny.

 

Poslanec Petr Adam: Takže ministr Mládek porušil snad všechna legislativní pravidla, předkládal několik verzí zákona, nevypořádal připomínky, kterých bylo více než tisíc, nespočítal dopady regulace, takže mu Komise RIA hodila na hlavu. Pak se zákon dostal do prvního čtení v listopadu loňského roku, ale ministr Mládek musel odcestovat, takže byl zákon stažen a na poslední chvíli byl puštěn do druhého čtení těsně před Vánocemi. (Neklid v jednací síni trvá.) Poslanci přednesli přes 350 pozměňovacích návrhů a na základě argumentů paní předsedkyně Energetického regulačního úřadu Vitáskové požádali poslanci aspoň o vyčíslení dopadů, které takto bombardovaná novela může mít. Projednávání ve Sněmovně provázela celá řada prohřešků proti jednacímu řádu a vyslovený amatérismus, zejména na hospodářském výboru. Tam se bez usnesení měnily termíny zasedání, projednávalo se na několikrát, zpravodaj -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila.

 

Poslanec Petr Adam: Projednávalo se na několikrát, zpravodaji poslanci Urbanovi museli radit lobbisté, jak má navrhovat hlasování, atd. atd.

Osobně se domnívám, že vyvrcholením tohoto nestandardního způsobu projednávání byla žádost na poslední chvíli o zařazení druhého čtení na program této schůze. Pro náš klub bylo zcela jasné, že takový návrh spolu s kolegy vetujeme. Jistě si dobře všichni vzpomínáte na první čtení tohoto zákona. Nechtěli jsme ho pustit do projednávání ve výborech. To bylo slov a ujišťování, že na všechno bude dostatek času a že se všechno stihne řádně projednat! Děje se přesný opak. Naprosto nestandardní projednání ve výborech a teď horečné pokusy o mimořádné zařazení na schůzi.

A pak přichází další rovina, rovina faktická. Energetický regulační úřad dnes zpochybnil výpočty Ministerstva průmyslu a obchodu, a když se podívám na přesnost předpovědí ministerstva u energetických zákonů za posledních deset let, fandím spíše regulátorovi. Jeden příklad za všechny... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Petr Adam: Ministerstvo předpokládalo, že nám obnovitelné zdroje zvýší cenu elektřiny asi o procento. Ale zmýlilo se o celý bilion korun a přibližně přehodnotilo svůj odhad o tři tisíce procent. Ano, budeme platit o tři tisíce procent víc, než předpokládalo ministerstvo.

Paní Vitásková nám v dopise, který jste všichni obdrželi, slíbila, že do konce února předloží dopady tak, jak je odhaduje Energetický regulační úřad. A já nevidím jediný důvod, proč bychom na tyto výpočty neměli počkat, abychom věděli, jestli na nás pan Mládek nepřichystal nějakou past, kterou zaplatí všichni naši voliči na fakturách za elektřinu a plyn.

Moje poslední poznámka směřuje k tomu, že jsme uspořádali na půdě Poslanecké sněmovny již dva semináře k této problematice. V obou případech se naše obavy spíše prohloubily. Ale Ministerstvo argumenty týkající se ohrožení ochrany těch nejslabších spotřebitelů i energetické bezpečnosti České republiky okázale bagatelizuje.

Vzhledem k tomu, jaké výsledky zatím předvedl pan ministr Mládek, nám blikají všechny kontrolky a navrhujeme projednání zákona odložit do okamžiku, než bude jasné, jak spočítal dopady Energetický regulační úřad. V rámci tohoto bodu bychom pak rádi navrhli, aby bylo další projednávání zákona odloženo až do té doby, než se pod záštitou hospodářského výboru uskuteční seminář, který přesně zhodnotí dopady návrhu zákony i dopady jednotlivých pozměňovacích návrhů. Na tomto semináři by mělo být dáno slovo všem zainteresovaným skupinám, protože MPO je, co se týče ochoty dávat informace, velmi skoupé. Já si v žádném případě nedovedu představit, že bychom na půdě Sněmovny hlasovali o tomto zákonu, když nemáme výši dopadů na ceny energií. Tyto dopady mohou být obrovské. Je dokonce možné, že nám hrozí další tunel velikosti solárních elektráren. Tam to totiž svého času vypadalo hodně podobně. Pospíchalo se a zbrkle se hlasovalo o pozměňovacích návrzích, které měly stamiliardové dopady.

Na závěr tedy ještě jednou opakuji: chceme znát informaci ministra průmyslu, proč tlačí tak nehorázně zbrkle na nezodpovědné projednání tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi reagovat na toto vystoupení, které bohužel asi nepřispěje k vážnosti Poslanecké sněmovny a rozšiřuje poslanecký folklor. Takže já bych si na pana kolegu prostřednictvím pana předsedajícího dovolil reagovat, protože to, co sdělil, je naprosto neuvěřitelné.

Já bych se chtěl ohradit proti tomu, že neprobíhá řádné připomínkové řízení. Tento zákon projednáváme, ano, bylo dvakrát první čtení. Mýlíte se, pane kolego, před Vánoci nebylo žádné druhé čtení. První čtení proběhlo nadvakrát, bylo uskutečněno před Vánoci. Poté byl tento zákon nadstandardně přidělen do šesti - slovy šesti výborů. Je to samozřejmě suverénní právo tohoto orgánu projednávat, v kolika výborech chce, byly vyčerpány téměř všechny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP