(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Můžete klidně diskutovat šířeji, pane kolego. Váš čas jako zpravodaje není nijak limitován.

Nyní se s přednostním právem hlásí paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji. Já jsem si samozřejmě velice vědoma těch ústavních mantinelů. Nemyslím si, že by tady byly prolomeny, ale s ohledem na důležitost toho zákona, s ohledem na to, že jakékoliv improvizace a v podstatě vylepšování toho ustanovení by spíš mohly vést například tím, že o tom bude rozhodovat potom soud, čímž dojde nejenom k zatížení soudu, ale k prodlužování této fáze řízení, k zatěžování soudu, tak za této situace souhlasím s tím, aby bylo toto kontroverzní ustanovení vypuštěno. Tím se nic nemění na celkovém designu, charakteru, účelu a smyslu zákona. Je to takový malý ústupek, ale nikoliv takového charakteru, aby to měnilo potom podstatu toho zamýšleného § 49a. Takže buď tak, jak to máme, což jak vidím, naráží a i v ústavněprávním výboru narazilo na určité pochybnosti, anebo raději vypustit, ale nemodifikovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí taktéž pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Plíšek: Jak jsem slíbil, předkládám pozměňovací návrh, který jsem zde již avizoval.

Za prvé, v části druhé článku třetím by se tedy novelizační bod číslo 11 zrušil, to znamená, to je ta část, která vlastně upravuje novelu trestního řádu, která umožňovala zabavování majetku ještě před zahájením trestního stíhání.

Byl jsem ještě upozorněn legislativou, že je nutně změnit ještě vnitřní odkaz. Takže můj pozměňovací návrh by měl ještě bod 2. To znamená v části druhé článku 3 v novelizačním bodu číslo 57 by se v § 146a odst. 1 písm. i) slova "§ 48 odst. 2 až 4 a § 49a" nahradila slovy "a § 48 odst. 2 až 4".

První bod by tedy zněl, že se v článku 3 zrušuje celý ten novelizační bod číslo 11.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Za resort spravedlnosti jako ministryně spravedlnosti vyslovuji v takovém případě souhlas s pozměňovacím poslaneckým návrhem, který tady pan poslanec Plíšek právě přednesl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za toto vyjádření. To budete moct zopakovat ve třetím čtení.

Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Já už jenom řeknu poznámku. Můj pozměňovací návrh byl naprosto totožný s tím, který byl přednesen, tak jsem se k němu už ani nehlásil. Aspoň vidíte, jaká panuje v ústavněprávním výboru shoda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dojemná shoda ústavněprávního výboru. Děkuji, pane zpravodaji.

Pakliže uplynula závěrečná slova, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. A protože je 18.54, ještě není 5 minut před - (Ozývají se námitky, že už je.) Už je? Ptám se: Mohu načíst ještě vládní návrh zákona v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva?

 

Posledním bodem, který načneme, ale patrně nedokončíme, bude

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
/sněmovní tisk 306/ - druhé čtení

I tento předložený návrh z pověření vlády uvede paní ministryně Helena Válková. Prosím o uvedení, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegyně, v úvodu musím sdělit, že moje úvodní slovo právě proto, že jde o zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s účinností velkého počtu rekodifikace soukromého práva, velkého počtu zákonů, bude trochu delší, takže upozorňuji, že nevím, jestli se do toho limitu vejdu.

Cílem předkládaného návrhu zákona -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně, záleží na vás. Pokud bude skutečně delší, je otázka, jestli to má cenu. Pokud by ve sněmovně byl všeobecný souhlas, tak bych v tomto okamžiku tento bod přerušil a pokračoval... protože pak byste to musela říkat podruhé znovu, čímž bych vás nechtěl obtěžovat.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Já to nemohu dokončit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: V 19 hodin končí dnešní jednací den.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Tak to se obávám, že by nebylo důstojné ani pro poslance ani pro návrh těch novel, protože bych musela mluvit velice rychle, a tím i nesrozumitelně. Takže pane předsedající, v takovém případě souhlasím...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud je tady všeobecný souhlas a nikdo neprotestuje proti postupu předsedajícího, tak v tomto okamžiku před úvodním slovem paní ministryně přerušuji tento bod a jeho projednávání a končím dnešní jednací den této schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji paní ministryni.

Přeji vám hezký večer a budu se těšit zítra ráno v 9 hodin, kdy tato schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP