(17.40 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 29. října 2014 jste projednali v prvním čtení vládní návrh novely zákona o hospodaření energií a přikázali jej hospodářskému výboru, který tento návrh projednal.

S podstatou navrhované novely jsem vás již seznámil v prvním čtení, a proto bych chtěl pouze připomenout, že důvodů k jejímu předložení je hned několik. Tím nejdůležitějším je implementace směrnice EU o energetické účinnosti z roku 2012. Hlavním přínosem návrhu novely zákona by tedy mělo být zvyšování energetické účinnosti, upřesnění pravidel pro efektivní nakládání s energií, a tím i naplňování evropského cíle v této oblasti pro rok 2020.

Obdrželi jsme dvacet pozměňovacích návrhů, jejichž vypořádání projednal hospodářský výbor. Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy, které nejsou v přímém rozporu s evropskou legislativou, a proto s nimi souhlasím. Dovolím si totiž opět připomenout, že návrh tohoto zákona je pečlivě sledován Evropskou komisí také proto, že má sloužit k nápravě některých nejasností, jež jsou spojeny s plněním předběžných podmínek pro čerpání finančních prostředků do operačních programů. Rozvolnění povinností obsažené v návrhu zákona a hospodářským výborem schválených pozměňovacích návrzích je na samé hraně správné implementace předmětných směrnic. Další zjednodušování by již s vysokou pravděpodobností nemuselo být ze strany Evropské komise akceptováno a i dosud zmrazená řízení o porušení Smlouvy o fungování EU by se velmi rychle mohla projevit v omezení, či dokonce zastavení čerpání prostředků evropských fondů právě v oblasti energetických úspor, kde nás stále čeká mnoho práce při plnění nastaveného cíle.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zároveň ještě opakuji, že s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru souhlasím, a věřím, že je vezmete při konečném hlasování v úvahu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Požádám službu, aby opravila u bodu číslo 7, jedná se o sněmovní tisk 301, nikoli o sněmovní tisk 302. (Na tabuli svítí bod 7 - sněmovní tisk 302, ale v tuto chvíli se projednává bod 6 - sněmovní tisk 301.)

Nyní požádám pana zpravodaje hospodářského výboru, kterému jsme v prvém čtení tento návrh zákona přikázali, a máme předložený sněmovní tisk 301/1, aby usnesení výboru Poslanecké sněmovně přednesl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 15. schůze ze dne 14. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sněmovní tisk 301.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 301 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických podmínek. - Nyní následuje 21 pozměňovacích návrhů, které jsou součástí toho usnesení, a máte ho v systému.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. (Vpravo se hlásí jeden poslanec.) Pan poslanec Adamec se hlásí, ale před ním ještě v obecné rozpravě s přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ne? Jako k faktické poznámce, pane kolego, se hlásíte? Řádně. Tak dobře, řádná přihláška poslance Ivana Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký podvečer. Musím říct, že dneska si připadám trošku jak taková trnitá cesta sem k tomu pultíku, ale já si na to zvyknu. Nějak mám problém se sem dostat, ale...

Chtěl jsem říct, že jsem upozorňoval na hospodářském výboru už při projednávání tohoto návrhu zákona, že vlastně problém štítků nebo průkazů energetické náročnosti je pro mě téma, které mě opravdu velmi dráždí, a že se rozhodně nespokojím s tím, co prošlo na jednání našeho výboru. Musím tedy říct, že jsem si našel tu směrnici, která říká, kde se všude mají tyto průkazy používat. Je to podle mě trošku zdrcující zjištění, aspoň pro mne. Nicméně mám pořád takový problém, že tehdy, když se ten návrh zákona tady v minulé sněmovně probíral, že se to vzalo podle mě trochu rychle. A pod (nesrozumitelné) hrozby, kterou mimochodem i dneska tady zopakoval pan ministr, což chápu, nicméně ta směrnice 2010/31/EU říká jasně, co všechno spadá pod pořízení tohoto štítku nebo průkazu energetické náročnosti. A když jsem se podíval na návrh tohoto zákona, této novely, tak jsem zjistil víceméně v § 7a Průkaz energetické náročnosti, že vlastně v odstavci c) máme něco, co přímo v té směrnici není, ale co je nad rámec té směrnice. Protože můj přístup k těmto energetickým průkazům je takový, jaký je, tak bych si dovolil ve svém pozměňovacím návrhu, ke kterému bych se pak přihlásil v podrobné rozpravě, tuto část, která se týká budov, které mají větší rozlohu, ten štítek, tu povinnost prostě odstranit. A řeknu proč.

Když jsem se ptal, proč je to tady v těchto případech takto definováno, bylo mi řečeno, že to je kvůli SVJ, kvůli bytovým družstvům, která by víceméně ten štítek nemusela dělat, ale že tam dochází k migraci nájemců, případně vlastníků, a že při každé této změně by se musel ten průkaz dělat znovu. U administrativních budov je to něco podobného. Myslím si, že úplně takto bychom to neměli vnímat. Domnívám se, že vlastník je vlastník a povinností, která je mu ukládána zákonem, bychom neměli předjímat jeho chování do budoucna. Domnívám se, že průkaz by se měl dělat v okamžiku, kdy to bude potřeba, a nikoli v okamžiku, kdy mu to nařídíme zákonem. A tady vidím ten problém, že samozřejmě chápu z pragmatického hlediska, proč je to tam takhle nastaveno, nicméně se domnívám, že bychom neměli zákonem říkat vlastníkům, jak se mají chovat. Můžou být SVJ, která dvacet let nebudou mít v domě změnu. Může být administrativní budova, která nikdy nebude pronajata nikomu dalšímu, a v případě prodeje pak samozřejmě přichází ten štítek na řadu.

Chtěl bych říct, že tady nehodlám bourat návrh tohoto zákona. Nakonec se tam podařilo prosadit i změkčení pro budovy, které pocházejí před rokem 1947, takové jemné změkčení. Já jsem to komentoval slovy, že to je nedostatečné. Nicméně v rámci možností to asi bylo namístě. Ale podle mě i tyto budovy, které jsou rozsáhlejší, by to neměly mít dány taxativně ze zákona, dokdy mají mít tyto štítky udělány, ale mělo by to být v okamžiku, kdy se budou chovat podle nějakého modelu, který v tom zákoně i v té směrnici je obsažen.

Osobně bych se pak přihlásil k pozměňujícímu návrhu, který je už v systému pod číslem 1873, který právě vyhazuje tento odstavec c) a přečíslovává ostatní odstavce. A omlouvám se, že jsme to nestihli na hospodářském výboru projednat, protože ono toho bylo skutečně hodně, těch pozměňujících návrhů, a než jsem se dostal k té směrnici, tak skutečně už na výboru jsem to nechtěl navrhovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Ano, pan zpravodaj s přednostním právem. (Vpravo se několik poslanců dohaduje.) Dobře. Prosím pana poslance. Pan poslanec Novotný má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP